Detaljer om Kritisk sykdom

Dette er et sammendrag som viser hovedtrekkene av forsikringen Kritisk sykdom. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene (pdf) nederst på siden som gjelder.

Om forsikringen

Forsikringen Kritisk sykdom er en forsikring som gjør det lettere å takle den vanskelige og usikre perioden etter at du har fått en alvorlig sykdom. Utbetalingen fra forsikringen gir deg økonomisk handlefrihet, og kan brukes slik du ønsker. Du kan kjøpe forsikringen hvis du er mellom 18 og 60 år, og helsen din er tilfredsstillende på det tidspunkt du inngår avtalen. Forsikringen gjelder frem til du fyller 67 år, eller til du får utbetalt forsikringssummen.

Forsikringssum

Størrelsen på forsikringssummen velger du selv ut i fra ditt behov. Som hovedregel anbefaler vi at du velger en forsikringssum som tilsvarer mellom en halv og en hel årslønn. Det kan gi deg økonomisk handlefrihet slik at du eller dine nærmeste kan ta fri fra jobb, eller nedbetale gjeld.

Utbetaling

Forsikringssummen utbetales som et engangsbeløp enten når sykdommen er diagnostisert, operasjonen er gjennomført eller når du venter på transplantasjon. Det er en forutsetning at du er i live 30 dager etter at diagnosen er stilt, hjerteoperasjonen/ballongutvidelsen er gjennomført, eller du er satt på venteliste til operasjon.

Utbetaling av erstatninger

Forsikringssummer reguleres årlig. Eksakt utbetalingsbeløp settes når betingelser for erstatning er oppfylt. Det er summer i siste forsikringsbevis før erstatning som gjelder.

Pris

Prisen beregnes per 100 000 i forsikringssum og avhenger av alder din og om du røyker. Du får en helt konkret pris på forsikringen når du trykker på «Sjekk pris og kjøp» på produktsiden til Kritisk sykdom.


Fant du det du lette etter?