Til deg som er kunde i Tide, CoverMe eller Yetz

I forbindelse med at Storebrand tar over kundene til Tide og kunder i Yetz, blir forsikringene dine flyttet over til Storebrand. Her finner du nyttig informasjon og svar på ofte stilte spørsmål knyttet til overgangen.

Trenger jeg å gjøre noe for å bli flyttet over til Storebrand?

  Nei, du trenger ikke å gjøre noen ting, flyttingen over til Storebrand skjer automatisk og vi sender deg informasjon fortløpende. Du kan være trygg på at forsikringene dine er godt ivaretatt, og du er dekket hvis du er uheldig og får en skade.

  Er du kunde i CoverMe, gjelder flyttingen kun for kunder med hovedforfall i perioden 01.12 - 31.01. Har du ikke fornyelse i denne perioden, er det ingen endring av dine forsikringer og du kan kontakte CoverMe på vanlig måte.

  NB! Gjelder ikke deg med reise- og ulykkesforsikring hos Tide

  Har du reise- og eller ulykkesforsikring hos Tide, så vil ikke disse automatisk bli flyttet over til Storebrand. Du får en e-post fra Tide med informasjon om hvordan du kan kjøpe ny forsikring med oppstart 1. desember 2020.

  Hvor finner jeg oversikt over forsikringene mine?

  Frem til forsikringene dine er aktive i Storebrand, finner du fortsatt oversikt over forsikringene dine hos det selskapet du flytter fra.  

  Når du mottar beskjed om flytting av dine forsikringer til Storebrand, logger du inn og finner forsikringsoversikten din hos Storebrand.

  Skade

  Jeg venter på et skadeoppgjør fra selskapet mitt, hvordan blir dette håndtert nå?

  Pågående skadeoppgjør vil ikke bli påvirket av dette, og vil bli håndtert i ditt eksisterende forsikringsselskap, som du flytter fra.

  Hvem tar jeg kontakt med ved skade nå?

  Er uhellet ute og du skal melde fra om en skade, finner du informasjon og skademeldingsskjema på nettsidene til det selskapet du flytter fra. Etter at forsikringene dine er flyttet til oss i Storebrand, behandler vi nye skader som oppstår her. Du kan være trygg på at forsikringene dine er godt ivaretatt og at du får et rettferdig oppgjør.

  Hvem tar jeg kontakt med hvis jeg lurer på noe?

  Vi hjelper deg hvis du har spørsmål. Dersom du ikke har hørt noe fra Storebrand ennå, retter du spørsmålene til det forsikringsselskapet du flytter fra.

  Når du har mottatt melding fra Storebrand om at forsikringene dine er flyttet hit, hjelper vi i Storebrand deg med det du trenger.

  Priser og vilkår

  Vil de samme vilkårene gjelde hos Storebrand som de jeg allerede har?

  Storebrand har gode forsikringsvilkår, og du kan være trygg på at du får gode betingelser hos oss. Derfor får du vilkårsgaranti på forsikringene dine frem til neste fornyelse. Vilkårsgaranti betyr at du er dekket for de samme hendelsene som tidligere, dersom du skulle få en skade frem til neste fornyelse. Vi i Storebrand jobber kontinuerlig med å gi kundene våre de beste dekningene og gjør stadig produktforbedringer. Dersom du likevel skulle oppleve å ha en skade som ga bedre dekning i selskapet du flytter fra, må du gi oss beskjed.

  Vilkårsgarantien gjelder ikke for egenandeler eller dekninger som er etablert gjennom  eksterne samarbeidspartnere hos det forsikringsselskapet du flytter fra.

  Norsk hussoppforsikring

  Forsikringsdekninger med Norsk Hussopp Forsikring som forsikringsgiver, gjelder som tidligere, inntil du selv eventuelt ønsker å si opp denne. Norsk Hussopp Forsikring fakturerer deg direkte for denne forsikringen. Kunder med Super hus- eller hytteforsikring hos oss, har en hussoppforsikring inkludert i denne forsikringen. Er du usikker på om du har dekning for råte- og insektskader inkludert i din forsikring, finner du informasjon om dette i forsikringsavtalen din hos det selskapet du flytter fra.

  Du mottar informasjon fra Norsk Hussopp Forsikring i god tid før fornyelsen. Flytter du forsikringene dine utenfor hovedforfall, vil Norsk Hussopp Forsikring kontakte deg direkte.

  Blir prisene de samme?

  Du beholder prisene dine frem til forsikringene blir flyttet over ved hovedforfall. Storebrand har generelt svært konkurransedyktige priser. Storebrand vil sende deg informasjon når forsikringene blir flyttet over, og du får da full innsikt i dine nye priser ved å logge inn på storebrand.no med din BankID.

  Kundeservice

  Hvem tar jeg kontakt med om jeg må gjøre en endring på forsikringen min?

  Dersom du ikke har fått personlig informasjon fra Storebrand om at du er flyttet over, så tar du kontakt med det selskapet du flytter fra og melder om ditt endringsbehov der. Det selskapet vil videreformidle endringsbehovet ditt til Storebrand som deretter vil opprette forsikringer inkludert endringer. Du beholder prisen frem til neste fornyelse i Storebrand.

  Betaling og faktura

  Hvordan skal jeg forholde meg til betaling/fakturering fremover?

  Du betaler fakturaer til forfall på vanlig måte hos eksisterende selskap. Vi varsler deg når du blir overført til Storebrand, og du får da faktura fra oss. Sluttoppgjør eller penger til gode hos det selskapet du flytter fra, gjøre du opp med dem. Dersom du har avtalegiro, blir ikke den overført til Storebrand, men du får informasjon fra oss rundt betaling.

  Hva gjør jeg dersom jeg har mottatt varsel om fornyelse, men ikke ønsker å bli kunde hos Storebrand?

  Dersom du ikke ønsker å være kunde hos Storebrand, må du selv finne en ny forsikringsleverandør som kan overta forsikringene dine. Dette selskapet må varsle Storebrand om at de overtar forsikringsansvaret for kjøretøy som er forsikringspliktige. Andre forsikringer kan du selv velge å si opp fra fornyelsen, men det vil da være ditt ansvar å finne deg en ny forsikringsleverandør.