Innboforsikring super gikk helt til topps!

Innboforsikring er viktig enten du eier eller leier. Forsikringen dekker møblene, klærne og de aller fleste andre tingene du eier – også sykkelen din.

Innboforsikring super gikk helt til topps hos forbrukernettstedet Smarte Penger. Du får 10 prosent rabatt når du bestiller på nett. 

Finn riktig forsikringssum

 

Veiledende forsikringssum:

0 kroner

Alarm-rabatt
Du får rabatt på innboforsikringen når du installerer innbruddsalarm som er tilkoblet en døgnbemannet FG-godkjent alarmstasjon.

Midlertidig bolig
Forsikringen dekker utgifter til midlertidig bolig om du må flytte ut en periode grunnet skade. 

Kriseforsikring
Denne dekningen gir inntil 10 timer hos psykolog etter alvorlige hendelser i hjemmet, for eksempel ved alvorlig branntilfelle, ran, overfall eller voldtekt.

Rettshjelp i Norden
Forsikringen dekker utgifter til advokat inntil 100 000 kroner dersom det har oppstått en tvist – for eksempel ved reklamasjon på håndverktjenester eller eierskiftesaker.

Rabatter hos partnerne våre

Som forsikringskunde i Storebrand har du tilgang til en rekke tjenester som kan hjelpe deg å gjøre hverdagen enklere om uhellet er ute.

Du får også gode rabatter hos våre samarbeidspartnere.

20 % fordelsrabatt

Når arbeidsgiver sparer til pensjon for deg i Storebrand, får du 20 prosent fordelsrabatt på ordinær pris på alle skadeforsikringer.

Tilbudet kommer i tillegg til 10 prosent nettrabatt.

15 % samlerabatt

Du får 15 prosent rabatt på ordinær pris når du kjøper innboforsikring og samlet har minst tre hovedprodukter hos oss. Tilbudet kommer i tillegg til 10 prosent nettrabatt.

Som hovedprodukt regnes bil-, hus-, innbo-, hytte-, barne-, livs- og uføreforsikring. Vi gir ikke rabatt på personforsikringer.

Storebrand anbefaler boligalarm fra Homely

Homely er en ny utfordrer til de store etablerte aktørene på markedet for boligalarm. Med kompromissløs tilnærming til sikkerhet, smakfullt design og enkel montering, har Homely gjort boligalarm så trygt og enkelt som det burde være. Boligalarmen fra Homely gir deg varsling umiddelbart i appen hvis noe skjer, i tillegg er du tilkoblet en døgnbemannet FG-godkjent alarmstasjon med vektertjenester.

Bestill innen 30. november 2021 og spar 3 132 kroner. Med pakken fra Homely kan du få inntil 15 prosent skadeforebyggende rabatt på Storebrands standard hus- og innboforsikring. Det kommer i tillegg til 10 prosent nettrabatt ved kjøp av ny forsikring!

Illustrasjonsfoto: dame plasserer Homely bevegelsessensor.

Hva dekker innboforsikringen?

I tabellen ser du en forenklet oversikt de viktigste dekningene. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

Innboforsikring super dekker flere typer skade, og gir høyere erstatningssum på enkelte skadetyper.

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

Forsikringen dekker Standard Super
Penger
Yrkesløsøre
Tilhenger
Små bygg på forsikringsstedet
Utgifter til opphold utenfor bolig
Brannskade
Lyn og elektrisk skade
Vannskade
Naturskade
Sanitær, porselen, glasskade
Matvarer i fryser
Rettshjelp i Norden
Tyveri og skade hjemme
Tyveri fra privat uteareal
Ran og overfall
Tyveri av sykkel
Kriseforsikring
Lagringsforsikring
Uflaksforsikring
Skade ved privat flytting
Tilpasse bolig hvis noen i familien blir utsatt for en ulykke
Nøkkelforsikring
Bekjempelse av veggedyr og kakerlakker
ID-tyveri

Innboforsikring super til topps

Innboforsikring super gikk helt til topps med den karakteren og vekten forbrukernettstedet Smarte Penger har gitt de forskjellige dekningene.

Detaljer om innboforsikring

Flere detaljer og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

 • Innboforsikring standard

  Dekningene omfatter

  • Penger inntil 15 000 kroner
  • Yrkesløsøre på forsikringsstedet inntil 50 000 kroner
  • Tilhenger til bil inntil 40 000 kroner
  • Små bygg på forsikringsstedet inntil 20 000 kroner
  • Utgifter til opphold utenfor hjemmet i forbindelse med erstatningsmessig skade, inntil 100 000 kroner ved overnatting på hotell
  • Plutselig nedsoting
  • Eksplosjon og sprengning
  • Kortslutning og overspenning i elektriske apparater og ledninger
  • Utstrømming fra rørledning – også fra tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse
  • Lekkasje fra akvarium eller vannseng
  • Plutselig vanninntrenging i bygning fra terreng
  • Tyveri og skadeverk på innbo og løsøre i bygning
  • Tyveri fra arbeidsplassen på inntil 40 000 kroner
  • Tyveri fra uteareal knyttet til privat bolig, inntil 40 000 kroner
  • Veskenapping inntil 40 000 kroner, ran og overfall
  • Tyveri av sykkel inntil 40 000 kroner. Beløpsgrensen gjelder ikke ved tyveri når sykkel er oppbevart inne i fast bebodd bolig eller ved brann
  • Tyveri fra bod i felles kjeller, loft eller garasje inntil 40 000 kroner
  • Naturskade
  • Skade på glass eller sanitærporselen
  • Skade på innbo som følge av en erstatningsmessig bygningsskade
  • Matvarer i fryser inntil 40 000 kroner
  • Rettshjelp i Norden – gjelder ikke for innbo- og løsøreforsikring i hytte
  • Kriseforsikring – omfatter rett til refusjon av utgifter til kriseterapi med inntil 10 timer når sikrede er utsatt for et alvorlig branntilfelle, ran, overfall eller voldtekt i tilknytning til den forsikrede bolig
  • Lagringsforsikring – omfatter tyveri av ting ved midlertidig lagring, inntil 2 år utenfor forsikret bolig inntil 1 000 000, maks 100 000 kroner pr gjenstand

  Dekningene omfatter ikke

  • Motorkjøretøy inkl. dekk/felger og fastmontert tilbehør
  • Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann
  • Vanninntrenging fra andre steder enn terreng/grunn, f.eks. gjennom utett tak fra fellesrom og fellesgarasje
  • Fra bygninger som er åpne for alle, f.eks. forretning, ventehall, offentlige lokaler
  • Fra bygge- og anleggsplass som ikke er for beboelse
  • Riper, avskallinger o.l. på glass og sanitærporselen uansett årsak
  • Skade ved sopp, råte eller bakterier, herunder mugg
  • Erstatning for gjenstander kjøpt i utlandet og som ikke er deklarert, er begrenset til gjeldende beløp for tollfri innførsel (pr 1.1.2013 er det 6 000 kroner)
 • Innboforsikring super

  Dekningene omfatter

  • Bistand til forebygging, begrense skadeomfanget og utgifter til juridisk førstehjelp (ID-tyveri)
  • Penger inntil 20 000 kroner
  • Yrkesløsøre i bygning på forsikringsstedet inntil 200 000 kroner
  • Tilhenger til bil inntil 40 000 kroner
  • Små bygg på forsikringsstedet inntil 50 000 kroner
  • Opphold utenfor hjemmet i forbindelse med erstatningsmessig skade (ingen sumbegrensning)
  • Plutselig nedsoting
  • Eksplosjon og sprengning
  • Kortslutning og overspenning i elektriske apparater og ledninger
  • Utstrømming fra rørledning – også fra tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse
  • Lekkasje fra akvarium eller vannseng
  • Plutselig vanninntrenging i bygning fra terreng
  • Tyveri og skadeverk på innbo og løsøre i bygning
  • Tyveri fra arbeidsplassen på inntil 40 000 kroner
  • Tyveri fra uteareal knyttet til privat bolig, inntil 40 000 kroner
  • Veskenapping inntil 40 000 kroner, ran og overfall
  • Tyveri av sykkel inntil 40 000 kroner. Beløpsgrensen gjelder ikke ved tyveri når sykkel er oppbevart inne i fast bebodd bolig eller ved brann.
  • Tyveri fra bod i felles kjeller, loft eller garasje (inntil valgt forsikringssum)
  • Tyveri av ting fra bil, båt og campingvogn i Norden inntil 40 000 kroner
  • Andre tyveriskader enn nevnt tidligere, inntil 40 000 kroner
  • Matvarer i fryser (inntil valgt forsikringssum)
  • Naturskade
  • Skade på glass eller sanitærporselen
  • Skade på innbo som følge av en erstatningsmessig bygningsskade
  • Skade på ting i Norden ved plutselig og uforutsett ytre årsak – f.eks. ting som velter eller faller ned – inntil 100 000 kroner
  • Skade i forbindelse med bæring og privat transport ved flytting, har ingen sumbegrensning utover avtalt forsikringssum (men ikke mer enn 50 000 kroner pr. enkeltgjenstand)
  • Ombygging av bolig ved ulykke som medfører at sikrede blir rullestolbruker eller føder barn med fysisk handikap som krever rullestol, inntil kr 250 000 kroner
  • Nøkkelforsikring – omfatter gjenanskaffelse av nøkler til forsikret bolig ved plutselig og uforutsett tap/skade av nøkler, inntil 10 000 kroner
  • Bekjempelse av skadedyr inntil 100 000 kroner
  • ID-tyveri – omfatter bistand til forebygging og tiltak for å forhindre ytterligere misbruk, inntil 100 000 kroner juridisk bistand ved tvist mot angivelige kreditorer, inntil 1 000 000 kroner
  • Frittstående svømmebasseng eller badeinnretning på forsikringsstedet med inntil 40 000 kroner
  • Utvidet forsikring for sykkel og annet sportsutstyr. I tillegg til å dekke tyveri, dekker vi også skade på sykkel og sportsutstyr som oppstår under bruk med inntil 40 000 kroner.

  Dekningene omfatter ikke

  • Motorkjøretøy inkludert dekk, felger og fastmontert tilbehør
  • Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann
  • Vanninntrenging fra andre steder enn terreng og grunn – f.eks. gjennom utett tak
  • Riper, avskallinger og lignende på glass og sanitærporselen (uansett årsak)
  • Erstatning for gjenstander kjøpt i utlandet og som ikke er deklarert, er begrenset til gjeldende beløp for tollfri innførsel (pr 1.1.2013 er det 6 000 kroner)
 • Alarm-rabatt

  Visste du at vi tilbyr rabatt på innboforsikringen når du har installert innbruddsalarm som er tilkoblet en døgnbemannet FG-godkjent alarmstasjon? Klikk ja for alarm når du kjøper forsikringen om du allerede har installert alarm.

  Installerer du alarm etter å ha kjøpt innboforsikringen, må du logge deg inn og registrere endringen på dine personlige sider slik at du får riktig pris.

 • Egenandel for innboforsikring

  Egenandelen er den summen du må betale selv når du bruker forsikringen. Egenandelen er som regel 4 000, 8 000 eller 16 000 kroner. Jo høyere egenandel du velger, desto billigere blir selve forsikringen.

  Det er noen unntak fra den valgfrie egenandelen:

  • Ansvarsskade: 4 000 kroner
  • Nøkkelforsikring: 500 kroner
  • Rettshjelpsutgifter: 4 000 kroner + 20 prosent av erstatningsgrunnlaget etter fradrag av egenandel
  • Naturskader: 8 000 kroner
  • Tyveri av sykkel hvis sykkelen er registrert i godkjent sykkelregister er egenandelen 2 000 kroner
  • Hvis alarm var i drift på skadetidspunktet, reduseres egenandelen med 4 000 kroner

  Spesielt for Innboforsikring super

  • Ved skade på enkeltgjenstander er egenandelen 1 500 kroner, for gjenstander nyere enn 2 år. Denne egenandelen gjelder ikke for mobiltelefon og briller.
  • Nøkkelforsikring: 500 kroner
  • Bekjempelse av skadedyr: 2 000 kroner
  • Utvidet forsikring for sykkel og annet sportsutstyr: 2 000 per gjenstand, maks 4 000 kroner per hendelse
 • Fullstendige vilkår for innboforsikring (pdf)

Ofte stilte spørsmål

 • Hvilken forsikringssum bør jeg velge?

  Når du går til «Sjekk pris og kjøp forsikring», finner du en enkel kalkulator. Den gir deg en pekepinn på hvilken forsikringssum du bør velge.

  Husk at den totale forsikringssummen skal dekke alt av klær, møbler og andre løse gjenstander du har i boligen.

 • Blir sykkelen min dekket av innboforsikringen?

  Ja, innboforsikringen dekker sykler inntil 40 000 kroner.

  Har du en dyrere sykkel, bør du kjøpe egen sykkelforsikring. Den dekker sykler med verdi inntil 100 000 kroner. Gjelder også el-sykkel med maks hastighet på 25 km/time.

 • Kan samboere ha felles innboforsikring?

  Ja, innboforsikringen gjelder også for samboere. Vi forutsetter at dere er registrert med samme adresse i folkeregisteret.

Angrerett

Du har 14 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du får etter at du har kjøpt forsikringen.


Fant du det du lette etter?