Detaljer om innboforsikring

Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva innboforsikringene omfatter, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene (pdf) nederst på siden som gjelder.

Innboforsikring standard

Omfatter

 • Penger inntil 15 000 kroner
 • Yrkesløsøre på forsikringsstedet inntil 50 000 kroner
 • Tilhenger til bil inntil 40 000 kroner
 • Små bygg på forsikringsstedet inntil 20 000 kroner
 • Utgifter til opphold utenfor hjemmet i forbindelse med erstatningsmessig skade, inntil 100 000 kroner ved overnatting på hotell
 • Plutselig nedsoting
 • Eksplosjon og sprengning
 • Kortslutning og overspenning i elektriske apparater og ledninger
 • Utstrømming fra rørledning – også fra tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse
 • Lekkasje fra akvarium eller vannseng
 • Plutselig vanninntrenging i bygning fra terreng
 • Tyveri og skadeverk på innbo og løsøre i bygning
 • Tyveri fra arbeidsplassen på inntil 40 000 kroner
 • Tyveri fra uteareal knyttet til privat bolig, inntil 40 000 kroner
 • Veskenapping inntil 40 000 kroner, ran og overfall
 • Tyveri av sykkel inntil 40 000 kroner. Beløpsgrensen gjelder ikke ved tyveri når sykkel er oppbevart inne i fast bebodd bolig eller ved brann
 • Tyveri fra bod i felles kjeller, loft eller garasje inntil 40 000 kroner
 • Naturskade
 • Skade på glass eller sanitærporselen
 • Skade på innbo som følge av en erstatningsmessig bygningsskade
 • Matvarer i fryser inntil 40 000 kroner
 • Rettshjelp i Norden – gjelder ikke for innbo- og løsøreforsikring i hytte
 • Kriseforsikring – omfatter rett til refusjon av utgifter til kriseterapi med inntil 10 timer når sikrede er utsatt for et alvorlig branntilfelle, ran, overfall eller voldtekt i tilknytning til den forsikrede bolig
 • Lagringsforsikring – omfatter tyveri av ting ved midlertidig lagring, inntil 2 år utenfor forsikret bolig inntil 1 000 000, maks 100 000 kroner pr gjenstand

Omfatter ikke

 • Motorkjøretøy inkl. dekk/felger og fastmontert tilbehør
 • Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann
 • Vanninntrenging fra andre steder enn terreng/grunn, f.eks. gjennom utett tak fra fellesrom og fellesgarasje
 • Fra bygninger som er åpne for alle, f.eks. forretning, ventehall, offentlige lokaler
 • Fra bygge- og anleggsplass som ikke er for beboelse
 • Riper, avskallinger o.l. på glass og sanitærporselen uansett årsak
 • Skade ved sopp, råte eller bakterier, herunder mugg
 • Erstatning for gjenstander kjøpt i utlandet og som ikke er deklarert, er begrenset til gjeldende beløp for tollfri innførsel (pr 1.1.2013 er det 6 000 kroner)

Innboforsikring super

Omfatter

 • Bistand til forebygging, begrense skadeomfanget og utgifter til juridisk førstehjelp (ID-tyveri)
 • Penger inntil 20 000 kroner
 • Yrkesløsøre i bygning på forsikringsstedet inntil 200 000 kroner
 • Tilhenger til bil inntil 40 000 kroner
 • Små bygg på forsikringsstedet inntil 50 000 kroner
 • Opphold utenfor hjemmet i forbindelse med erstatningsmessig skade (ingen sumbegrensning)
 • Plutselig nedsoting
 • Eksplosjon og sprengning
 • Kortslutning og overspenning i elektriske apparater og ledninger
 • Utstrømming fra rørledning – også fra tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse
 • Lekkasje fra akvarium eller vannseng
 • Plutselig vanninntrenging i bygning fra terreng
 • Tyveri og skadeverk på innbo og løsøre i bygning
 • Tyveri fra arbeidsplassen på inntil 40 000 kroner
 • Tyveri fra uteareal knyttet til privat bolig, inntil 40 000 kroner
 • Veskenapping inntil 40 000 kroner, ran og overfall
 • Tyveri av sykkel inntil 40 000 kroner. Beløpsgrensen gjelder ikke ved tyveri når sykkel er oppbevart inne i fast bebodd bolig eller ved brann.
 • Tyveri fra bod i felles kjeller, loft eller garasje (inntil valgt forsikringssum)
 • Tyveri av ting fra bil, båt og campingvogn i Norden inntil 40 000 kroner
 • Andre tyveriskader enn nevnt tidligere, inntil 40 000 kroner
 • Matvarer i fryser (inntil valgt forsikringssum)
 • Naturskade
 • Skade på glass eller sanitærporselen
 • Skade på innbo som følge av en erstatningsmessig bygningsskade
 • Skade på ting i Norden ved plutselig og uforutsett ytre årsak – f.eks. ting som velter eller faller ned – inntil 100 000 kroner
 • Skade i forbindelse med bæring og privat transport ved flytting, har ingen sumbegrensning utover avtalt forsikringssum (men ikke mer enn 50 000 kroner pr. enkeltgjenstand)
 • Ombygging av bolig ved ulykke som medfører at sikrede blir rullestolbruker eller føder barn med fysisk handikap som krever rullestol, inntil kr 250 000 kroner
 • Nøkkelforsikring – omfatter gjenanskaffelse av nøkler til forsikret bolig ved plutselig og uforutsett tap/skade av nøkler, inntil 10 000 kroner
 • Bekjempelse av skadedyr inntil 100 000 kroner
 • ID-tyveri – omfatter bistand til forebygging og tiltak for å forhindre ytterligere misbruk, inntil 100 000 kroner juridisk bistand ved tvist mot angivelige kreditorer, inntil 1 000 000 kroner
 • Frittstående svømmebasseng eller badeinnretning på forsikringsstedet med inntil 40 000 kroner
 • Utvidet forsikring for sykkel og annet sportsutstyr. I tillegg til å dekke tyveri, dekker vi også skade på sykkel og sportsutstyr som oppstår under bruk med inntil 40 000 kroner.

Omfatter ikke

 • Motorkjøretøy inkludert dekk, felger og fastmontert tilbehør
 • Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann
 • Vanninntrenging fra andre steder enn terreng og grunn – f.eks. gjennom utett tak
 • Riper, avskallinger og lignende på glass og sanitærporselen (uansett årsak)
 • Erstatning for gjenstander kjøpt i utlandet og som ikke er deklarert, er begrenset til gjeldende beløp for tollfri innførsel (pr 1.1.2013 er det 6 000 kroner)

Egenandel for innboforsikring

Egenandelen er den summen du må betale selv når du bruker forsikringen. Egenandelen er som regel 4 000, 8 000 eller 16 000 kroner. Jo høyere egenandel du velger, desto billigere blir selve forsikringen.

Det er noen unntak fra den valgfrie egenandelen:

 • Ansvarsskade: 4 000 kroner
 • Nøkkelforsikring: 500 kroner
 • Rettshjelpsutgifter: 4 000 kroner + 20 prosent av erstatningsgrunnlaget etter fradrag av egenandel
 • Naturskader: 8 000 kroner
 • Tyveri av sykkel hvis sykkelen er registrert i godkjent sykkelregister er egenandelen 2 000 kroner
 • Hvis alarm var i drift på skadetidspunktet, reduseres egenandelen med 4 000 kroner

Spesielt for Innboforsikring super

 • Ved skade på enkeltgjenstander er egenandelen 1 500 kroner, for gjenstander nyere enn 2 år. Denne egenandelen gjelder ikke for mobiltelefon og briller.
 • Nøkkelforsikring: 500 kroner
 • Bekjempelse av skadedyr: 2 000 kroner
 • Utvidet forsikring for sykkel og annet sportsutstyr: 2 000 per gjenstand, maks 4 000 kroner per hendelse

Fant du det du lette etter?