Mann som fikser sluk på bad.

Slik forebygger du rørbrudd og vannskader

Disse rådene sikrer boligen din.

Av  Ane Solstad Sønnesyn/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 28.09.2023

Visste du at de fleste av oss kommer til å oppleve minst én vannskade i løpet av livet? 

Ifølge Finans Norge koster nå erstatningene etter vanninntrenging og stopp i avløp/tilbakeslagsskader mer enn én milliard i året. Det vil si at slike vannskader på bygning og innbo koster mer enn flomskader.

Årsaker til vanninntrenging og rørbrudd

Blant de vanligste årsakene til vannskader finner vi vanninntrenging og rørbrudd.

Disse skadene kommer enten som følge av dårlig vedlikehold av gamle rør, eller fra stadig våtere klima og store nedbørsmengder på kort tid. 

– Rørbrudd kan oppstå gjennom hele året, men vi ser spesielt mye av det om vinteren, på grunn av frostsprengte rør på både hus og hytter, sier Even Nikolai Kjensbekk, fagansvarlig for eiendom i Storebrand.

«Høysesong» for skader grunnet vanninntrenging er om høsten grunnet mye nedbør, men også om våren når snøen smelter i kombinasjon med mye nedbør – noe som fører til flom og overflatevann.

EVEN NIKOLAI KJENSBEKK: Fagansvarlig for eiendom i Storebrand. Foto: Storebrand

Slik forebygger du vanninntrenging

Ved flom, regn og overflatevann kan boligen bli utsatt for store skader hvis du ikke vedlikeholder boligen din.

Selv om vi ikke kan styre været, kan du forebygge vanninntrenging ved å tette utett tak, fasade og vindu. 

– Det er også lurt å sjekke kledning, fjerne løv og annet fra takrennen, og passe på at avløp og kummer ikke er tildekket, sier Kjensbekk.


Lurer du på hva husforsikringen dekker?


Slik forebygger du rørbrudd

Når det gjelder rørbrudd og rørskader, har du som boligeier ansvar for å utbedre og vedlikeholde gamle rør. Gjør du ikke dette, kan det oppstå tilbakeslag hvor rørnettet overbelastes slik at avløpsvannet flommer opp fra sluk og toalett. 

Dårlig avløpssystem og drenering kan også føre til rørskader og rørbrudd. Her er noen gode råd for hvordan du kan forebygge slike vannskader: 

Finn ut hvor gamle rørene er 

Rør har vanligvis en levealder på 50 år, men avhengig av materiell og utførte tiltak, så kan de vare lenger. Uansett bør de vedlikeholdes jevnlig. 

Jo eldre boligen din er, dess større er risikoen for at rørene er i dårlig stand. Rør fra 50- til 70-tallet er for eksempel mer utsatt for frost, og alle rør som er eldre enn dette bør sjekkes for å se om de bør rehabiliteres eller skiftes ut. 

– Husforsikringen i Storebrand dekker utbedring av rørbrudd, men aldersfradrag kan spille inn, sier Kjensbekk. 

Rens sluk og vannlås jevnlig 

Over tid vil såperester og hår samle seg i rørveggene på badet, og det samme vil matrester og fett som skylles ned i vasken – noe som kan føre til tette avløpsrør. Derfor bør du rense sluk og vannlås to-fire ganger i løpet av året. 

Kjenner du plutselig lukt eller hører klukking fra avløpet, bør du raskest mulig kontakte fagfolk som kan utføre en rørinspeksjon, og gi deg råd om hva du bør gjøre videre. 

Få utført en rørinspeksjon 

Selv om rørene dine ikke viser tegn til problemer, kan det uansett være lurt å få utført en rørinspeksjon innimellom – den kan avdekke eventuelle feil du ikke har merket enda. På en inspeksjon filmes innsiden av rørene, og du får en tilstandsrapport i ettertid. 

– Har du for eksempel nylig kjøpt en eldre bolig, og ikke vet noe om tilstanden på rørene, er det et smart grep, sier Kjensbekk.

Lokaliser hovedstoppekranen

Det er viktig at alle i husstanden vet hvor i boligen hovedstoppekranen er. Vanligvis er den plassert i nærheten av det punktet hvor vannet kommer inn i boligen.

Det er som regel i kjelleren, i et teknisk rom, på kjøkkenet eller på et vaskerom. Det er også viktig å vite hvor den er hvis du har en utendørs kran.


Få flere detaljer om husforsikringen i Storebrand


Installer vannstopper 

Et annet viktig grep du kan ta for å forebygge vannskader, er å installere vannstopper. Det er et system som stopper vanntilførselen hvis det oppstår en lekkasje i boligen din. 

De trådløse sensorene som plasseres rundt i ulike rom vil oppdage vannlekkasjen og varsle hovedenheten, som igjen aktiverer selve vannstopperen. 

En vannstopper kan bidra til å begrense skadeomfanget, og spare deg for både store summer og oppryddingsarbeid. 

Har du allerede installert vannstopper? 

Når du har installert vannstopper i alle rom med vanninstallasjoner, får du inntil 10 prosent lavere pris på Storebrands husforsikring og hytteforsikring. Du betaler heller ingen egenandel ved fremtidige innvendige rørbruddskader. 


Fant du det du lette etter?