Et par som står på en veranda og ser på en mobil.

Syv ting du bør vite om husforsikringen

Hva dekker husforsikringen ved brann, skadedyr, vær og vind? Her er alt du trenger å vite.

Av  Joakim Nysnø/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 24.08.2023

 – Bolig er gjerne den dyreste investeringen vår. Skader på huset kan ofte bli fryktelig dyre, og gjøre at man havner i en svært vanskelig økonomisk situasjon, sier Cecilie Hoel Huneide, produktsjef eiendom i Storebrand.

– Derfor er det veldig trygt og godt å ha en husforsikring på plass.

Naturskader har dominert nyhetsbildet den siste tiden, men det er vel så viktig å huske på andre skader som kan oppstå, som for eksempel brann, vannskader og skadedyr.

– Brannskader er det absolutt verste som kan skje hvis du ikke er forsikret. La oss si at du har et boliglån på mange millioner, og så brenner huset ned. Da vil du stå igjen uten noen form for sikkerhet eller verdi, sier Huneide.

CECILIE HOEL HUNEIDE: Produktsjef eiendom i Storebrand. Foto: Storebrand

Vi har samlet noen viktige spørsmål som mange har (eller bør ha) om hva husforsikringen dekker.

1. Hva dekker husforsikringen?

I Storebrand skilles det mellom to typer husforsikringer – Standard og Super. Med Standard er du blant annet forsikret for brann, vann- og rørskader, innbrudd, hærverk og bekjempelse av skadedyr. 

Super dekker det samme som Standard, og i tillegg har du dekning for blant annet håndverkerfeil, følgeskader etter utett våtrom, sopp og råteskade.

Du er også dekket for følgeskader ved utett yttertak eller yttervegg, samt skadeinsekter og dyr.

– I utgangspunktet anbefaler vi Husforsikring super. Alle kan oppleve å få skader fra arbeid som ikke er utført riktig, utett bygningsmasse eller som følge av insekter og dyr, sier Huneide.


Vår husforsikring dekker vann- og rørskader


Det er imidlertid ikke alle som kvalifiserer til Husforsikring super.

– Det kan skyldes husets alder, skade- og vedlikeholdshistorikk og andre faktorer. Men Super er anbefalt til alle som er kvalifisert for det.

2. Hva dekker husforsikringen av vann- og rørskader?

Svært mange opplever vannskader i boligen. Ifølge Finans Norge oppstår det en vannskade i norske hjem hvert niende minutt!

Skader kan for eksempel oppstå ved at store vannmengder trenger inn i boligen fra terrenget, grunnen eller avløpsrør – eller ved lekkasjer fra innvendige rør.

– Særlig rørbruddskader skjer ganske hyppig, og her er det ingen forskjell i hva de to forsikringsnivåene dekker, forteller Huneide.

Hvis du er husforsikringskunde i Storebrand og har vannstopper installert, betaler du ingen egenandel ved fremtidige innvendige rørbruddskader.

Du får også inntil 10 prosent lavere pris på forsikringen når du har installert vannstopper i alle rom med vanninstallasjoner.

– Når vi reparerer innvendige rørbrudd, dekker vi også installasjon av vannstopper til inntil 5000 kroner.

Husforsikringen dekker også hjelp til å tine utvendige rør – inntil 50 000 kroner med Standard, mens summen er ubegrenset hvis du har Super.

VIKTIG Å SIKRE HUS OG HJEM:  – Skader på huset kan ofte bli fryktelig dyrt og kan gjøre at vi havner i en svært vanskelig økonomisk situasjon, sier Cecilie Hoel Huneide, produktsjef eiendom i Storebrand. Illustrasjonsfoto

3. Hva er viktig å vite når det gjelder naturskader?

Alle brannforsikrede bygninger i Norge er dekket for naturskader gjennom lovverket. Det gjelder blant annet ved flom, skred, storm og stormflo.

Dekningen gjelder for både hus og hageanlegg, som trær, bed og varmekabler.

– Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.

Her er det også viktig å være klar over at det stilles visse krav til vedlikehold. Eierne har en plikt til å vedlikeholde bygningene sine, poengterer Huneide.

Hun forklarer at dette hovedsakelig går på svakheter som huseiere har eller bør ha kunnskap om, for eksempel synlig råte eller treødeleggende insekter som kan ha skadet bygningen.

Det omfatter også svekkelser som oppstår over tid – gjennom bruk, slitasje eller aldring – som åpenbart innebærer økt risiko for naturskade, og som derfor bør utbedres.

Av den grunn kan det være lurt å skaffe seg så god oversikt som mulig over eventuelle svakheter i boligen. Ta også en titt på hvilke forhold som kan gi redusert erstatning som følge av naturskader.

4. Hvordan fungerer husforsikringen hvis man oppdager skadedyr?

– Skader forårsaket av skadedyr kan fort bli kostbart å rette opp. Vi har opplevd kostnader på så mye som over en halv million kroner, forteller Huneide.

– Vi hadde en kunde som skulle bygge i kjelleren, og da han rev opp veggen var det som at et helt 17. mai-tog med rotter kom mot han. Skadene var kjempestore!

For øyeblikket er det kun Super som gir full dekning for bygningsskade etter gnagere eller skadeinsekter. Men også Standard-dekningen omfatter bekjempelse av mus, rotter, veggdyr, kakerlakker og skjeggkre.


Lurer du på hva husforsikringen dekker?


5. Dekker husforsikringen noe hvis man havner i en tvist?

Både Standard og Super gir deg rettshjelp hvis du er part i en tvist, for eksempel med naboen eller en håndverker som har utført arbeid hos deg.

– Mange vet nok ikke at de har rettshjelpsdekning og ansvarsforsikring inkludert i husforsikringen. Det er veldig nyttig å ha, sier Huneide.

Ansvarsforsikringen kan også hjelpe deg hvis du får et erstatningskrav rettet mot deg, for eksempel som følge av et takras.

6. Dekker husforsikringen noe hvis det kommer nye offentlige påbud?

Mange bor i hus som er bygget etter eldre lovverk og standarder. Dermed kan det være at skader medfører uventede kostnader som følge av nye offentlige påbud.

For eksempel kan nytt lovverk kreve tykkere isolasjon enn det som opprinnelig var i bygningen.

– Det kan koste mye å utbedre noe etter nye forskrifter. Vi tilbyr derfor ubegrenset erstatning (inntil 1 million kroner for fredede eller verneverdige bygninger) ved påbud om endrede tekniske krav i bygningen som er en direkte følge av en erstatningsmessig skade, forteller Huneide.

Hun legger til at huseiere også kan få ytterligere støtte til å gjøre klimavennlige tiltak ved gjenoppbygging av bolig etter store skader med inntil 150 000 kroner. Det kan være å installere jordvarmeanlegg eller solcellepanel.

7. Hva med tilrettelegging av bolig etter en ulykke?

Forsikringskunder hos Storebrand har en ekstra trygghet som mange kanskje ikke er klar over.

– Vi tilrettelegger boligen din hvis noen i husstanden havner i en ulykke som fører til varig invaliditet. Det gjelder også om du får et barn med medfødt skade eller sykdom.

Huneide trekker også frem at forsikringen omfatter rett til refusjon av 10 timer til kriseterapi hos psykolog ved alvorlige hendelser i hjemmet.

– En far tok kontakt med oss og fortalte at barnet hadde slitt med mareritt etter en brann i boligen. Han var veldig fortvilet, og det var det veldig hyggelig å kunne si at vi kunne hjelpe.


Fant du det du lette etter?