Detaljer om hunde- og katteforsikring

Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva hunde- og katteforsikring omfatter, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene (pdf) nederst på siden som gjelder.

Veterinærutgifter

Forsikringen gir rett til refusjon av nødvendige veterinærutgifter som følge av sykdom eller ulykke som er dekket av forsikringen, inntil valgt forsikringssum per skadetilfelle. Begrensninger og rasespesifikke unntak fremkommer i vilkåret.

Medisiner

Medisiner utlevert eller foreskrevet av veterinær inngår som en del av valgte forsikringssum for veterinærutgifter.

MR, CT og scintigrafi

Forsikringen dekker MR, CT og scintigrafi med inntil 5 000 kroner til sammen per år.

Fysioterapi og rehabilitering

Fysioterapi og rehabilitering rekvirert eller utført av veterinær erstattes med inntil 5 000 kroner per år.

Kreftbehandling

Utgifter til cellegift eller stråling erstattes med inntil 5’000 kroner per år.

Tannbehandling som følge av ulykke

Du får dekket utgifter til tannbehandling som følge av ulykke inntil valgt forsikringssum for veterinærutgifter per skadetilfelle.

Allergi

Utredning og behandling av allergi får du dekket med inntil 5 000 kroner i løpet av dyrets liv.

Keisersnitt/fødselshjelp

Dekkes en gang i løpet av dyrets levetid. Dyret må ha vært forsikret sammenhengende i Selskapet i mer enn ett år. Her finnes rasespesifikke unntak.

Veterinærutgifter for valpekull

Forsikringen gjelder for valpekull til tispa som er forsikret. Erstattes med inntil 6 000 kroner pr. valp, og gjelder fra valpen er én måned til fylte tre måneder. Forsikringen dekker inntil to valpekull.

Dødsfallsforsikringen dekker

Dødsfall

Engangsutbetaling ved dødsfall som skyldes erstatningsmessig ulykke eller sykdom. Gjelder også hvis hunden må avlives av dyrevern-årsaker.

Dyr som forsvinner

Engangsutbetaling hvis dyret blir stjålet eller forsvinner og ikke kommer til rette innen tre måneder.

Tap av bruksverdi

Engangsutbetaling hvis hundens bruksverdi går tapt. Erstatningen er 50 prosent av valgt forsikringssum for dødsfall.


Fant du det du lette etter?