Forsikringsguide for hele livet

Hvilke forsikringer bør du ha? Alder og livssituasjon er avgjørende. Her får du råd om hvilke forsikringer du trenger i 20, 30, 40, 50 og 60-årene

For deg i 20-årene

Du trenger ikke mange forsikringer som ung, men mangler du de viktigste, kan det få store økonomiske konsekvenser for deg. Disse forsikringene mener vi er viktigst å ha på plass for deg i 20-årene.

Uføreforsikring

Den største verdien du har i ung alder er din fremtidige arbeidsinntekt. Inntekten vil omtrent halveres hvis du ikke klarer å fortsette i jobb. Konsekvensene er størst for deg med høy lønn, siden maksimal uføretrygd fra folketrygden er rundt 350 000 kroner. Er du ung og frisk, er uføreforsikring heldigvis veldig billig. Det er spesielt viktig å være klar over at du mister inntektsøkningen du ville kunne fått gjennom en lang yrkeskarriere dersom du blir ufør i ung alder.  Du kan enkelt logge deg inn på dine personlige sider på storebrand.no for å sjekke om du har uføreforsikring gjennom jobben. 

Forsikring ved død

Er du gift eller samboer? Med en dødsfallsforsikring får dine etterlatte en engangsutbetaling dersom du skulle dø. Det gjør det enklere for dem å håndtere hverdagen når de plutselig må leve av én inntekt. Er du singel uten barn, kan det være at du ikke trenger denne forsikringen.

Barneforsikring

Har du barn? Vi ønsker bare det beste for barna våre, men det hender dessverre at de blir alvorlig syke. Barneforsikring med utbetaling ved uførhet er et godt tillegg til hva det offentlige dekker hvis livet tar en dramatisk vending.

Innboforsikring

Å miste alt du eier uten forsikring kan ende i en økonomisk katastrofe. Undersøk at forsikringssummen dekker dine faktiske verdier. Du kan bli overrasket over hvor mye eiendelene dine er verdt. Et hett tips: Dokumenter hva du eier, enten i form av en liste, bilder eller kanskje en videofilm. Husk å lagre dette flere steder, i tilfellet det går tapt ved brann, innbrudd eller lignende.

Husforsikring

Leiligheter er som regel forsikret av sameiets eller borettslagets felles forsikring. Eier du allerede enebolig, tomannsbolig eller et rekkehus? Dette må forsikres med egen husforsikring som dekker brann, naturskader og annet. Denne er ikke lovpålagt, men er absolutt å anbefale.

Reiseforsikring

En helårs reiseforsikring sikrer deg ikke bare på ferie, men også der du ferdes i hverdagen. Forsikringen er god å ha når du får frastjålet kameraet ditt, men det er først hvis du opplever å bli alvorlig syk på ferie, at du virkelig forstår verdien av en god reiseforsikring.

Bilforsikring

Eier du en bil, er du pliktig til å kjøpe en ansvarforsikring – heldigvis. Denne erstatter skader som du og bilen din kan påføre andre, men ikke skader på egen bil. Har du en nyere bil, bør du også ha kaskoforsikring, som dekker skader på egen bil.

Et råd til slutt

Du trenger ikke å forsikre bagatellene. Elektronikkjedene tjener godt på å selge tilleggsforsikringer. Mange vet ikke at de allerede er ganske godt dekket gjennom kjøpsloven, innbo- eller reiseforsikringer. Tegner du tilleggsforsikring på alt du kjøper, kan det fort bli dyrt.

Du får 20 prosent rabatt på skadeforsikring

Når arbeidsgiver sparer til pensjon for deg i Storebrand, får du 20 prosent fordelsrabatt på ordinær pris på alle skadeforsikringer. Det kommer i tillegg til 10 prosent nettrabatt.

For deg i 30-årene

Mange er i etableringsfasen i 30-årene, og behovet for forsikringer endrer seg. Kanskje du går fra å leie til å eie bolig? Har du fått deg en større familie, med barn og det hele? Her er forsikringene vi mener er viktigst å ha på plass i 30-årene.

Uføreforsikring

Den største verdien du har i ung alder er din fremtidige arbeidsinntekt. Mange har uføreforsikring på arbeidsplassen, men om lag 500 000 arbeidstagere har ingen uføreforsikring – verken på jobb eller privat. Inntekten vil omtrent halveres hvis du ikke klarer å fortsette i jobb. Konsekvensene er størst for deg med høy lønn, siden maksimal uføretrygd fra folketrygden er rundt 350 000 kroner. Er du ung og frisk, er uføreforsikring heldigvis veldig billig. Har du ikke helseforsikring gjennom jobben, kan det være lurt å sjekke om du bør investere i det også.

Du kan enkelt logge deg inn på dine personlige sider på storebrand.no for å sjekke om du har uføreforsikring gjennom jobben. 

Forsikring ved død

Er du gift eller samboer? Med en dødsfallsforsikring får dine etterlatte en engangsutbetaling dersom du skulle dø. Det gjør det enklere for dem å håndtere hverdagen når de plutselig må leve av én inntekt. Er du singel uten barn, kan det være at du ikke trenger denne forsikringen.

Barneforsikring

Har du barn? Vi ønsker bare det beste for barna våre, men det hender dessverre at de blir alvorlig syke. Barneforsikring med utbetaling ved uførhet er et godt tillegg til hva det offentlige dekker hvis livet tar en dramatisk vending.

Bilforsikring

Eier du en bil, er du pliktig til å kjøpe en ansvarforsikring – heldigvis. Denne erstatter skader som du og bilen din kan påføre andre, men ikke skader på egen bil. Har du en nyere bil, bør du også ha kaskoforsikring, som dekker skader på egen bil.

Innboforsikring

Å miste alt du eier uten forsikring kan ende i en økonomisk katastrofe. Undersøk, med noen års mellomrom, at forsikringssummen dekker dine faktiske verdier. Du kan bli overrasket over hvor mye eiendelene dine er verdt. Ett tips er å dokumentere det du eier, enten i form av en liste, bilder eller kanskje en videofilm. Husk å lagre dette flere steder, i tilfellet det går tapt ved brann, innbrudd eller lignende.

Husforsikring

Enebolig, tomannsbolig og rekkehus må forsikres med egen husforsikring, som dekker brann, naturskader og annet. Denne er ikke lovpålagt, men er absolutt å anbefale. Leiligheter er som regel forsikret av sameiets eller borettslagets felles forsikring.

Reiseforsikring

En helårs reiseforsikring sikrer deg ikke bare på ferie, men også der du ferdes i hverdagen. Forsikringen er god å ha når du får frastjålet kameraet ditt, men det er først hvis du opplever å bli alvorlig syk på ferie, at du virkelig forstår verdien av en god reiseforsikring.
Eier du hytte eller båt eller andre større ting må du selvsagt forsikre dette i tillegg.

Et råd til slutt

Du trenger ikke å forsikre bagatellene. Elektronikkjedene tjener godt på å selge tilleggsforsikringer. Mange vet ikke at de allerede er ganske godt dekket gjennom kjøpsloven, innbo- eller reiseforsikringer. Tegner du tilleggsforsikring på alt du kjøper, kan det fort bli dyrt.

Du får 20 prosent rabatt på skadeforsikring

Når arbeidsgiver sparer til pensjon for deg i Storebrand, får du 20 prosent fordelsrabatt på ordinær pris på alle skadeforsikringer. Det kommer i tillegg til 10 prosent nettrabatt.

For deg i 40-årene

40-årene kommer brått på, og mange får stadig flere eiendeler og barn å holde styr på. Anbefalingene er ikke så ulike de du fikk da du var i 30-årene, men du eier kanskje mer og har bedre råd? Her er forsikringene vi mener er viktigst å ha på plass for deg i 40-årene.

Uføreforsikring

Den største verdien du har i ung alder er din fremtidige arbeidsinntekt. Mange har uføreforsikring på arbeidsplassen, men om lag 500 000 arbeidstakere har ingen uføreforsikring, verken på jobb eller privat. Spesielt for disse kan uførhet få store økonomiske konsekvenser. Konsekvensene er størst for høytlønte, siden maksimal uføretrygd fra folketrygden er rundt 350 000 kroner. Har du ikke helseforsikring gjennom jobben, kan det være lurt å sjekke om du bør investere i dette også.

Logg deg inn på dine personlige sider på storebrand.no, og sjekk om du har uføreforsikring gjennom jobben.

Forsikring ved død

Er du gift eller samboer? Med en dødsfallsforsikring får dine etterlatte en engangsutbetaling dersom du skulle falle fra. Det gjør det enklere for dem å håndtere hverdagen når de plutselig må leve av én inntekt. Er du singel uten barn kan det være at du ikke trenger denne forsikringen.

Barneforsikring

Har du barn? Vi ønsker bare det beste for barna våre, men det hender dessverre at de blir alvorlig syke. Barneforsikring er et godt tillegg til hva det offentlige dekker hvis livet tar en dramatisk vending.

Bilforsikring

Eier du en bil, er du pliktig til å kjøpe en ansvarforsikring – heldigvis. Denne erstatter skader som du og bilen din kan påføre andre, men ikke skader på egen bil. Har du en nyere bil, bør du også ha kaskoforsikring, som dekker skader på egen bil.

Innboforsikring

Å miste alt du eier uten forsikring kan ende i en økonomisk katastrofe. Undersøk at forsikringssummen dekker dine faktiske verdier med noen års mellomrom. Du blir nok overrasket over hvor mye eiendelene dine er verdt. Et tips er å dokumentere det du eier, enten i form av en liste, bilder eller kanskje en videofilm. Husk å lagre dette flere steder, i tilfellet det går tapt ved brann, innbrudd eller lignende.

Husforsikring

Enebolig, tomannsbolig og rekkehus må forsikres med egen husforsikring, som dekker brann, naturskader og annet. Denne er ikke lovpålagt, men er absolutt å anbefale. Leiligheter er som regel forsikret av sameiets eller borettslagets felles forsikring. 

Reiseforsikring

En helårs reiseforsikring sikrer deg ikke bare på ferie, men også der du ferdes i hverdagen. Forsikringen er god å ha når du får frastjålet kameraet ditt, men det er først hvis du opplever å bli alvorlig syk på ferie, at du virkelig forstår verdien av en god reiseforsikring.

Eier du mange dyre og verdifulle ting?

De fleste tingene er godt nok dekket av innboforsikringen når de er hjemme. Reiseforsikringen dekker tingene dine når du er på reise, men har noen begrensninger i forhold til forsikringssum og hvilke type skader som dekkes. Det kan derfor være lurt å vurdere en verdisakforsikring på de mest verdifulle tingene. Du kan for eksempel forsikre ting du gjerne har med deg på farten, som bunad, dyrt fotoutstyr eller golfutstyr.

Eier du hytte, båt eller andre større ting må du selvsagt forsikre dette i tillegg.

Et råd til slutt

Du trenger ikke å forsikre bagatellene. Elektronikkjedene tjener godt på å selge tilleggsforsikringer. Mange vet ikke at de allerede er ganske godt dekket gjennom kjøpsloven, innbo- eller reiseforsikringer. Tegner du tilleggsforsikring på alt du kjøper, kan det fort bli dyrt.

Du får 20 prosent rabatt på skadeforsikring

Når arbeidsgiver sparer til pensjon for deg i Storebrand, får du 20 prosent fordelsrabatt på ordinær pris på alle skadeforsikringer. Det kommer i tillegg til 10 prosent nettrabatt.

For deg i 50-årene

Nå har du kanskje bedre råd og flere eiendeler. Her er forsikringene vi mener er viktigst å ha på plass i 50-årene.

Uføreforsikring

Mange har uføreforsikring på arbeidsplassen, men om lag 500 000 arbeidstakere har ingen uføreforsikring, verken på jobb eller privat. Spesielt for disse kan uførhet få store økonomiske konsekvenser. Konsekvensene er størst for høytlønte, siden maksimal uføretrygd fra folketrygden er rundt 350 000 kroner.

Logg deg inn på dine personlige sider på storebrand.no, og sjekk om du har uføreforsikring gjennom jobben.

Forsikring ved død

Er du gift eller samboer? Med en dødsfallsforsikring får dine etterlatte en engangsutbetaling dersom du skulle falle fra. Det gjør det enklere for dem å håndtere hverdagen når de plutselig må leve av én inntekt. Er du singel uten barn kan det være at du ikke trenger denne forsikringen.

Bilforsikring

Eier du en bil, er du pliktig til å kjøpe en ansvarforsikring – heldigvis. Denne erstatter skader som du og bilen din kan påføre andre, men ikke skader på egen bil. Har du en nyere bil, bør du også ha kaskoforsikring, som dekker skader på egen bil.

Innboforsikring

Å miste alt du eier uten forsikring kan ende i en økonomisk katastrofe. Undersøk, med noen års mellomrom, at forsikringssummen dekker dine faktiske verdier. Du blir nok overrasket over hvor mye eiendelene dine er verdt. Et hett tips: Dokumenter hva du eier, enten i form av en liste, bilder eller kanskje en videofilm. Husk å lagre dette flere steder, i tilfellet det går tapt ved brann, innbrudd eller lignende.

Husforsikring

Enebolig, tomannsbolig og rekkehus må forsikres med egen husforsikring, som dekker brann, naturskader og annet. Denne er ikke lovpålagt, men er absolutt å anbefale. Leiligheter er som regel forsikret av sameiets eller borettslagets felles forsikring. 

Reiseforsikring

En helårs reiseforsikring sikrer deg ikke bare på ferie, men også der du ferdes i hverdagen. Forsikringen er god å ha når du får frastjålet kameraet ditt, men det er først hvis du opplever å bli alvorlig syk på ferie, at du virkelig forstår verdien av en god reiseforsikring.

Eier du mange dyre og verdifulle ting?

De fleste tingene er godt nok dekket av innboforsikringen når de er hjemme. Reiseforsikringen dekker tingene dine når du er på reise, men har noen begrensninger i forhold til forsikringssum og hvilke type skader som dekkes.

Det kan derfor være lurt å vurdere en verdisakforsikring på de mest verdifulle tingene. Du kan for eksempel forsikre ting du gjerne har med deg på farten, som bunad, dyrt fotoutstyr eller golfutstyr. 

Husk alltid å ta vare på kvitteringen når du kjøper verdifulle gjenstander. Da er det lettere å forsikre dem og lettere med erstatning om uhellet skulle være ute.

Eier du hytte, båt eller andre større ting må du selvsagt forsikre dette i tillegg.

Et råd til slutt

Du trenger ikke å forsikre bagatellene. Elektronikkjedene tjener godt på å selge tilleggsforsikringer. Mange vet ikke at de allerede er ganske godt dekket gjennom kjøpsloven, innbo- eller reiseforsikringer. Tegner du tilleggsforsikring på alt du kjøper, kan det fort bli dyrt.

Du får 20 prosent rabatt på skadeforsikring

Når arbeidsgiver sparer til pensjon for deg i Storebrand, får du 20 prosent fordelsrabatt på ordinær pris på alle skadeforsikringer. Det kommer i tillegg til 10 prosent nettrabatt.

For deg i 60-årene

Når skaden er skjedd, eller sykdommen er et faktum, vil du ikke tenke på pengene. Derfor er det viktig å ha de riktige forsikringene og oversikt over hva de dekker. Her er de forsikringene vi mener det er viktigst å ha på plass i 60-årene.

Reiseforsikring

En helårs reiseforsikring sikrer deg ikke bare på ferie, men også der du ferdes i hverdagen. Forsikringen er god å ha når du får frastjålet kameraet ditt, men det er først hvis du opplever å bli alvorlig syk på ferie, at du virkelig forstår verdien av en god reiseforsikring.

Noen ferierer i utlandet over lengre tid, og da kan det være lurt å huske på at en vanlig reiseforsikring kun gjelder i 60 dager. Skal du være borte lenger enn dette bør du kjøpe tilleggsforsikring, eller planlegge å dra hjem til Norge for noen dager.

PS: Vær også oppmerksom på at mange reiseforsikringer, både helårs og de som er inkludert i et kredittkort, har en aldersgrense som ofte er på 70 år. Dette gjelder ikke Storebrands helårs reiseforsikring, som alle aldersgrupper kan kjøpe.

Husforsikring

Enebolig, tomannsbolig og rekkehus må forsikres med egen husforsikring, som dekker brann, naturskader og annet. Denne er ikke lovpålagt, men er absolutt å anbefale. Leiligheter er som regel forsikret av sameiets eller borettslagets felles forsikring.

Innboforsikring

Å miste alt du eier uten forsikring kan ende i en økonomisk katastrofe. Undersøk at forsikringssummen dekker dine faktiske verdier med noen års mellomrom. Du blir nok overrasket over hvor mye eiendelene dine er verdt. Dokumenter hva du eier, enten i form av en liste, bilder eller kanskje en videofilm. Husk å lagre dette flere steder, i tilfellet det går tapt ved brann, innbrudd eller lignende.

Bilforsikring

Eier du en bil, er du pliktig til å kjøpe en ansvarforsikring – heldigvis. Denne erstatter skader som du og bilen din kan påføre andre, men ikke skader på egen bil. Har du en nyere bil, bør du også ha kaskoforsikring, som dekker skader på egen bil.

Eier du mange dyre og verdifulle ting?

De fleste tingene er godt nok dekket av innboforsikringen når de er hjemme. Reiseforsikringen dekker tingene dine når du er på reise, men har noen begrensninger i forhold til forsikringssum og hvilke type skader som dekkes.

Det kan derfor være lurt å vurdere en verdisakforsikring på de mest verdifulle tingene. Du kan for eksempel forsikre ting du gjerne har med deg på farten, som bunad, dyrt fotoutstyr eller golfutstyr. 

Husk alltid å ta vare på kvitteringen når du kjøper verdifulle gjenstander. Da er det lettere å forsikre dem og lettere med erstatning om uhellet skulle være ute.

Eier du hytte, båt eller andre større ting må du selvsagt forsikre dette i tillegg.

Et råd til slutt

Du trenger ikke å forsikre bagatellene. Elektronikkjedene tjener godt på å selge tilleggsforsikringer. Mange vet ikke at de allerede er ganske godt dekket gjennom kjøpsloven, innbo- eller reiseforsikringer. Tegner du tilleggsforsikring på alt du kjøper, kan det fort bli dyrt.

Du får 20 prosent rabatt på skadeforsikring

Når arbeidsgiver sparer til pensjon for deg i Storebrand, får du 20 prosent fordelsrabatt på ordinær pris på alle skadeforsikringer. Det kommer i tillegg til 10 prosent nettrabatt.

Sikre deg og dine

Har du husket å forsikre deg selv og familien, i tillegg til eiendelene dine? Personforsikringer kan redde økonomien hvis du får en alvorlig sykdom, mister evnen til å jobbe, eller i verste fall dør.

Prøv Trygghetsveilederen

Med vår trygghetsveileder får du enkelt oversikt over hvordan du og dine nærmeste er sikret økonomisk over hva dine etterlatte vil få dersom du blir ufør eller skulle dø.


Fant du det du lette etter?