Vilkår for kollektive forsikringer

Her finner du forsikringsvilkårene for de kollektive forsikringene du kjøper gjennom foreningen din – både de private og de som er knyttet til bedriften din.

Generelt

Teksten i vilkårene kan avvike fra det som er avtalt ved kjøp av forsikringen. Eventuelle avvik fremkommer i forsikringsbeviset. Forsikringsbeviset gjelder alltid foran vilkårene.