Detaljer om elbilforsikring

Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva elbilforsikringene omfatter, og noen av begrensningene. Det er alltid de fullstendige vilkårene (pdf) nederst på siden som gjelder.

Generelt

Omfatter

 • Motorvognen med den modellbetegnelsen som er beskrevet i forsikringsdokumentet
 • Dekk og felger (ett sett sommerhjul og ett sett vinterhjul i samme antall som motorvognen seriemessig ble levert med)
 • Fabrikkmontert musikkanlegg
 • Sikkerhetsutstyr (barnesete,  førstehjelpspute og brannslukkingsapparat)
 • Fastmontert mobiltelefon
 • Annet fastmontert tilleggsutstyr, dekor og spesiell lakk inntil 20 000 kroner

Omfatter ikke

 • Gods som fraktes med kjøretøyet eller tilhenger
 • Tapt arbeidsfortjeneste

Ansvar

Omfatter

 • Erstatningsansvar etter bilansvarsloven (ubegrenset beløp ved personskade og inntil 10 000 000 kroner ved skade på ting)
 • Skade på fører og passasjer
 • Skade på personer utenfor kjøretøyet
 • Skade påført bygninger og andre gjenstander
 • Skade påført andre kjøretøy

Omfatter ikke

 • Skade på eget kjøretøy 

Fører- og passasjerulykke

Omfatter

 • Ulykke, se punkt 10 i vilkårene (pdf nederst på siden)
 • Død inntil 100 000 kroner
 • Livsvarig invaliditet 200 000 kroner. For barn under 18 år 500 000 kroner

Delkasko

Omfatter

Delkasko dekker det samme som Ansvar (se over) pluss følgende:

 • Brannskade
 • Tyveri av kjøretøyet og tyveri av fastmontert utstyr fra kjøretøyet
 • Skade på kjøretøyet i forbindelse med innbrudd eller tyveri
 • Glassruteskade, knusing og sprekker
 • Veihjelp i Norden ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke
 • Bilhjelp hjemme
 • Bagasje inntil 10 000 kroner
 • Ladekabel
 • Redusert egenandel ved «tom for strøm» eller feil under lading

Omfatter ikke

 • Skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk
 • Annen skade som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning
 • Leiebil

Kasko

Omfatter

Kasko dekker det samme som Delkasko (se over) + følgende:

 • Skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk
 • Annen skade som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning
 • Utgifter til veihjelp/assistanse i Europa ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke
 • Redusert egenandel med medlemskontingent ved skade

Omfatter ikke

 • Leiebilkostnad hvis det ikke er avtalt

Kasko med leiebil

Omfatter

Kasko med leiebil dekker det samme som Kasko (se over) pluss følgende:

 • Leiebil i inntil 30 dager
 • Leiebilgaranti. Dersom elbil ikke kan leveres som leiebil, utbetaler vi et kompensasjonsbeløp på 150 kroner pr. dag i inntil 10 dager, i tillegg til ordinær leiebil inntil 350 kroner pr. dag
 • 250 kroner pr. dag i maks 30 dager hvis du ikke vil benytte deg av leiebil
  Ved kondemnering av kjøretøyet har sikrede krav på leiebil fra skaden ble meldt og i 10 dager etter at Storebrand har tatt stilling til erstatningsspørsmålet.
 • 250 kroner pr. dag i 10 dager hvis du ikke bruker leiebil når kjøretøyet ditt må kondemneres.

Omfatter ikke

 • Leiebilkostnader når forsikringen ikke avsluttes med utbetaling som kaskoskade
 • Erstatning for leiebilkostnader gis ikke ved glassruteskade alene.

Super

Du kan kun kjøpe Super-forsikring hvis bilen din er under sju år gammel.

Omfatter

Super dekker det samme som Kasko med leiebil (se over) + følgende:

 • Vesentlig bedre erstatning hvis bilen din blir totalskadet. Er bilen under tre år gammel og har gått under 60 000 km, kan du få fabrikkny bil. I andre tilfeller økes erstatningsbeløpet med inntil 15 prosent av gjenanskaffelsesprisen.
 • Skade på batteri og styringsenheter
 • Dekningsgaranti dersom forrige selskap dekker batteri med styringsenheter som ikke framgår av Storebrands vilkår.
 • Utvidet leiebil tilsvarende egen bil inntil 600 kroner pr. dag i inntil 60 dager. Leiebilerstatning gis også ved motor-/girkasseskader.
 • Parkeringsskade inntil 20 000 kroner uten bonustap
 • Bilnøkkelforsikring inntil 10 000 kroner 

Omfatter ikke

 • Skade på batteri og styringsenheter som skyldes korrosjon eller annen form for tæring, ikke skjer plutselig og uforutsett eller som ikke hindrer fortsatt fremdrift av bilen
 • Skade på batteri og styringsenheter som fabrikant/importør/leverandør/reparatør er ansvarlig for i henhold til avgitt garanti
 • Skade på batteri og styringsenheter har aldersfradrag fra fem år eller etter at det er kjørt 100 000 km. Etter åtte år dekkes ikke skade på batteri og styringsenheter.
 • Skade på batteri og styringsenheter på bruktimportert bil der skaden ville vært dekket av garanti på tilsvarende forhandlerimportert bil i Norge

Dekningsgaranti batteri og styringsenheter omfatter ikke:

 • Egenandeler, egenandelsprogram og vilkårspunkter om pris eller prisberegning, herunder bonus og bonusberegning
 • Særlige avtalte vilkår og garantier i andre forsikringsselskap (for eksempel særvilkår eller lignende som går utover standardprodukt) og vilkår som ikke kan anses som rimelige og betryggende i samsvar med forsikringsvirksomhetsloven § 6-7 første ledd
 • Selvvalgte forsikringssummer og vilkår knyttet til forsikringer som ikke tilbys av Storebrand
 • Forsikringer hvor det kreves medlemskap i foreninger/forbund, organisasjoner eller lignende


  Fant du det du lette etter?