Elbilforsikring – et samarbeid med Norsk elbilforening

Elbilforsikringen gjelder blant annet hvis ladekabelen blir stjålet eller ødelagt, eller hvis du går tom for strøm. Du taper ikke bonus hvis elbilen blir skadet når den er parkert.

Har du elbilforsikringen hos oss, får du:

  • dekket skadene og får den hjelpen du ser i tabellen nedenfor.
  • en unik forsikring utviklet i samarbeid med Norsk elbilforening.
  • alle medlemsfordelene i Norsk elbilforening. 
  • en bilforsikring hvor du slipper å betale for delene en elbil ikke har.
  • lavere egenandel enn vår ordinære bilforsikring. 
  • ingen bonustap ved parkeringsskade inntil 20 000 kroner (super).

Norsk elbilforening

Storebrand og Norsk elbilforening har sammen utviklet et unikt produkt for deg som kjører elbil. Elbilforsikringen er skreddersydd etter tips og tilbakemeldinger fra elbilister, og er kun tilgjengelig for Elbilforeningens medlemmer.

De viktigste dekningene

I tabellen ser du en forenklet oversikt over elbilforsikringene våre. «Ansvar» er en minimumsdekning og påbudt hvis du har bil.

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

Forsikringen dekker Ansvar Delkasko Kasko Super
Ansvar
Fører- og passasjerulykke
Rettshjelp
Ladekabel, redusert egenandel
Tom for strøm, redusert egenandel
Brannskade
Tyveri
Glassruteskade
Bagasje
Veihjelp i Norden
Bilhjelp hjemme
Redusert egenandel tilsvarende medlemskontingent
Veihjelp i Europa
Skade på eget kjøretøy
Leiebil med elbilgaranti Valgfritt
Parkeringsskade uten bonustap
Utvidet erstatning ved store skader
Dekningsgaranti på batteri og styringsenheter
Utvidet leiebil

Detaljer om elbilforsikring

Flere detaljer og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

  • Generelt

    Dekningene omfatter

    • motorvognen med den modellbetegnelsen som er beskrevet i forsikringsdokumentet
    • dekk og felger (ett sett sommerhjul og ett sett vinterhjul i samme antall som motorvognen seriemessig ble levert med)
    • fabrikkmontert musikkanlegg
    • sikkerhetsutstyr (barnesete, førstehjelpspute og brannslukkingsapparat)
    • fastmontert mobiltelefon
    • annet fastmontert tilleggsutstyr, dekor og spesiell lakk inntil 20 000 kroner

    Dekningene omfatter ikke

    • gods som fraktes med kjøretøyet eller tilhenger
    • tapt arbeidsfortjeneste
  • Ansvar

    Dekningene omfatter

    • erstatningsansvar etter bilansvarsloven; ubegrenset beløp ved personskade og inntil 10 000 000 kroner ved skade på ting
    • skade på fører og passasjer
    • skade på personer utenfor kjøretøyet
    • skade påført bygninger og andre gjenstander
    • skade påført andre kjøretøy

    Dekningene omfatter ikke

    • skade på eget kjøretøy 
  • Fører- og passasjerulykke

    Dekningene omfatter

    • ulykke, se punkt 10 i vilkårene
    • død inntil 100 000 kroner
    • livsvarig invaliditet 200 000 kroner. For barn under 18 år 500 000 kroner.
  • Delkasko

    Dekningene omfatter

    Delkasko dekker det samme som Ansvar pluss følgende:

    • brannskade
    • tyveri av kjøretøyet og tyveri av fastmontert utstyr fra kjøretøyet
    • skade på kjøretøyet i forbindelse med innbrudd eller tyveri
    • glassruteskade, knusing og sprekker
    • veihjelp i Norden ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke
    • bilhjelp hjemme
    • bagasje inntil 10 000 kroner
    • ladekabel
    • redusert egenandel ved 'tom for strøm' eller feil under lading

    Dekningene omfatter ikke

    • skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk
    • annen skade som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning
    • leiebil
  • Kasko

    Dekningene omfatter

    Kasko dekker det samme som Delkasko pluss følgende:

    • skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk
    • annen skade som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning
    • utgifter til veihjelp og assistanse i Europa ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke
    • redusert egenandel med medlemskontingent ved skade

    Dekningene omfatter ikke

    • leiebilkostnad hvis det ikke er avtalt
  • Kasko med leiebil

    Dekningene omfatter

    Kasko med leiebil dekker det samme som Kasko pluss følgende:

    • leiebil i inntil 30 dager
    • leiebilgaranti. Dersom elbil ikke kan leveres som leiebil, utbetaler vi et kompensasjonsbeløp på 150 kroner pr. dag i inntil 10 dager, i tillegg til ordinær leiebil inntil 350 kroner pr. dag
    • 250 kroner pr. dag i maks 30 dager hvis du ikke vil benytte deg av leiebil
    • ved kondemnering av kjøretøyet har sikrede krav på leiebil fra skaden ble meldt og i 10 dager etter at Storebrand har tatt stilling til erstatningsspørsmålet.
    • 250 kroner pr. dag i 10 dager hvis du ikke bruker leiebil når kjøretøyet ditt må kondemneres.

    Dekningene omfatter ikke

    • leiebilkostnader når forsikringen ikke avsluttes med utbetaling som kaskoskade
    • erstatning for leiebilkostnader gis ikke ved glassruteskade alene.
  • Elbilforsikring super

    Skal du kjøpe Elbilforsikring super, må bilen din være under 7 år gammel.

    Dekningene omfatter

    Super dekker det samme som Kasko med leiebil pluss følgende:

    • vesentlig bedre erstatning hvis bilen din blir totalskadet. Er bilen under tre år gammel og har gått under 100 000 km, kan du få fabrikkny bil. I andre tilfeller økes erstatningsbeløpet med inntil 15 prosent av gjenanskaffelsesprisen.
    • motor- og girkasseskade, batteripakker i elbil og hybrid
    • dekningsgaranti dersom forrige selskap dekker batteri med styringsenheter som ikke framgår av Storebrands vilkår.
    • utvidet leiebil tilsvarende egen bil inntil 600 kroner pr. dag i inntil 60 dager. Leiebilerstatning gis også ved motor- og girkasseskader.
    • bilnøkkelforsikring inntil 10 000 kroner 
    • parkeringsskade inntil 20 000 kroner uten bonustap
    • utvidet bagasje inntil 20 000 kroner
    • utvidet fastmontert ekstrautstyr inntil 50 000 kroner

    Dekningene omfatter ikke

    • motor- og girkasseskade som skyldes korrosjon eller annen form for tæring, ikke skjer plutselig og uforutsett eller som ikke påvirker bilens funksjon
    • motor- og girkasseskade som fabrikant, importør, leverandør eller reparatør er ansvarlig for i henhold til avgitt garanti
    • motor- og girkasseskade har aldersfradrag fra 5 år eller etter at det er kjørt 100 000 km. Etter 12 år dekkes ikke motor- og girkasseskader.
    • motor- og girkasseskade på bruktimportert bil der skaden ville vært dekket av garanti på tilsvarende forhandlerimportert bil i Norge
    • skader som er dekket under bilens ordinære kaskoforsikring
    • motor- og girkasseskade som skyldes unormal bruk og belastning av bilen eller som skyldes bruk av deler som avviker fra fabrikantens utførelse
    • skader på motor som er ombygget og/eller chiptrimmet o.l.
    • motor- og girkasseskade ved kjøring på avsperret område/-vei eller bane
    • motor- og girkasseskade som skyldes klimatiske forhold, som nedbør og temperatur eller i form av, eller som skyldes unormalt høyt oljeforbruk
    • motor- og girkasseskade som skyldes konstruksjonsfeil, produksjonsfeil eller feil på software

    Dekningsgaranti batteri og styringsenheter omfatter ikke

    • egenandeler, egenandelsprogram og vilkårspunkter om pris eller prisberegning, herunder bonus og bonusberegning
    • særlige avtalte vilkår og garantier i andre forsikringsselskap (for eksempel særvilkår eller lignende som går utover standardprodukt) og vilkår som ikke kan anses som rimelige og betryggende i samsvar med forsikringsvirksomhetsloven § 6-7 første ledd
    • selvvalgte forsikringssummer og vilkår knyttet til forsikringer som ikke tilbys av Storebrand
    • forsikringer hvor det kreves medlemskap i foreninger/forbund, organisasjoner eller lignende
  • Fullstendige vilkår for elbilforsikring (pdf)

Ofte stilte spørsmål

Angrerett

Du har 14 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du får etter at du har kjøpt forsikringen.


Fant du det du lette etter?