Illustrasjonsfoto: Baby titter over bordkanten.

Hva er vanlig å bruke barneforsikringen til?

Mange forsikrer hus, bil og båt, men ikke det mest verdifulle i livet sitt: barna! Her ser du hva barneforsikringen typisk brukes til.

Av  Ingrid Skogholt/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 30.09.2019
SIST OPPDATERT 01.11.2022

Har du barneforsikring, kan du få økonomisk hjelp dersom barnet ditt blir sykt, utsatt for en ulykke, blir ufør eller får en alvorlig sykdom. 

Omtrent halvparten av alle barn har barneforsikring. I infografikken under med tall fra Finans Norge, ser du hvordan barneforsikring blir brukt i det norske markedet – fordelt på antall saker per kategori/dekning.


Allerede kunde? Bli kjent med forsikringen din


ANTALL BARNEFORSIKRINGSSAKER: I 2021 var det flest saker knyttet til behandlingsutgifter som ble meldt inn, med saker knyttet til medisinsk invaliditet rett bak. Infografikk: Storebrand

Forklaring på noen sentrale begrep

Behandlingsutgifter

Dette er dekning av utgifter relatert til en ulykkesskade. Eksempler på behandlingsutgifter kan være behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, tannlege, legespesialist eller lignende. 

I tillegg dekkes utgifter til bandasje, kremer og medisiner, samt at vi dekker reisekostnader til og fra lege eller behandler. Både behandling og utstyr skal være foreskrevet av lege. Storebrand dekker også egenandel ved akuttbehandling hos skadelegevakt på kveldstid.

Uførepensjon

Dette er en månedlig utbetaling som barnet får dersom det ikke skulle være i stand til å komme i jobb, eller faller ut av arbeidsmarkedet, og dermed ikke kan forsørge seg selv. Utbetalingen starter tidligst etter barnet har fylt 18 år, og kommer eventuelt i tillegg til ytelser fra NAV.

Det er ulik praksis mellom selskapene på hvor lenge uførepensjon utbetales, hva som er minimum krav til grad av nedsatt arbeidsevne og hvilken forsikringssum som tilbys. Uførepensjonen som utbetales beskattes med ca. 5 prosent.  Det er ikke alle selskaper som tilbyr uførepensjon.

Storebrand ligger i tet av selskapene når det gjelder størrelsen på den månedlige utbetalingen, og har lavest grense for når vi starter utbetalingen, samt at vi i størst grad sikrer at barnets kjøpekraft opprettholdes.

VIKTIG Å SIKRE BARNA: En barneforsikring gir ekstra økonomisk trygghet både til barnet og hele familien hvis barnet ditt blir rammet av alvorlig sykdom eller ulykke. Illustrasjonsfoto

Uførekapital

Dette er en engangsutbetaling som også kommer til barnet etter fylte 18 år. Her vil det ta litt lenger tid før utbetalingen kommer, fordi uførheten skal være bedømt som varig av lege/NAV, eller at selskapene setter egne grenser for utbetalingstidspunkt. Det er ikke skatt på denne erstatningen.

Det er ulik praksis mellom selskapene på hvordan uførekapital defineres, hva som dekkes og hva som er forsikringssummen. Ikke alle selskapene tilbyr uførekapital.

Også her er Storebrand i tet når det gjelder størrelsen på forsikringssummen. Fordelen med at denne dekningen er så stor som mulig, er at barnet for eksempel kan få hjelp til å komme seg inn på boligmarkedet.

«
Når du har kjøpt en forsikring hos oss, så skal du være trygg på at den dekker det du forventer.

Ole-Kristian Lundal
leder for personforsikring i Storebrand

Et bredt spekter av saker

Ole Kristian Lundal er leder for personforsikring i Storebrand. Han kan fortelle at vi opplever stor spredning både i alder og type ulykkesskader blant våre kunder med barneforsikring.

– Der er det ingen store forskjeller mellom jenter og gutter. De skader seg stort sett gjennom organisert idrett som fotball og håndball, og her vil ofte idrettslisensforsikringen slå inn først.

– I tillegg er det en del tannskader hos ettåringer som faller mot bord eller snubler ute på asfalt, og ulykker knyttet til når barnet lærer å sykle, forteller Lundal.

Dessverre ser man også slåssing, blind vold eller knivstikking som resulterer i skader, sykehusopphold og i noen tilfeller invaliditet, som i etterkant kan gi varige følger som blant annet tap av arbeidsevne.

OLE-KRISTIAN LUNDAL: Leder for personforsikring i Storebrand. Foto: Storebrand

Hjelp til unge uføre

Ifølge tall fra NAV er det en kraftig vekst i antall unge i alder 18-29-åringer som blir uføre. Per juli 2022 var det over 21 500 uføre i denne aldersgruppen, mens tilsvarende tall ved årsskiftet 2018/2019 var ca. 18 000. Mye av forklaringen til økningen er psykiske sammensatte helseplager.

– I Storebrand har vi ikke tatt noen generelle forbehold mot psykiske helseplager som årsak til arbeidsuførhet, sier Lundal, og fortsetter:

– Når du har kjøpt en forsikring hos oss, så skal du være trygg på at den dekker det du forventer.

Har du kjøpt barneforsikring med uførepensjon, får barnet både en engangsutbetaling og en årlig uførepensjon ved langvarig tap av arbeidsevnen.


Fant du det du lette etter?