Gratis spedbarnsforsikring

Få tre måneder gratis spedbarnsforsikring for barnet ditt.

Forsikringen gir en utbetaling på inntil 2 millioner kroner ved 100 prosent medisinsk invaliditet.

Forsikringen dekker også behandlingsutgifter ved ulykke med inntil 100 000 kroner og erstatning ved dødsfall som skyldes ulykke med 100 000 kroner.

Gratisforsikringen kan du få fra barnet er nyfødt. Det er ingen forpliktelser knyttet til tilbudet. Før de tre månedene er gått, vil du få tilbud om en ordinær barneforsikring.

Ja takk, jeg ønsker tre måneder gratis spedbarnsforsikring

Alle feltene er obligatoriske, og må være fylt ut før du sender inn skjemaet.

Om barnet
dd.mm.åååå
Om deg
11 siffer
4 siffer

Barneforsikring er et godt supplement til hva det offentlige dekker

  • Barneforsikring gir barnet og familien økonomisk sikkerhet ved ulykker, alvorlig sykdom og varig utelukkelse fra arbeidslivet.
  • I Storebrand kan du velge mellom tre ulike barneforsikringer. Vi anbefaler de fleste å velge en fullverdig barneforsikring som gir erstatning ved ulykker, alvorlig sykdom, uførhet og død.
  • Barneforsikringen kan du kjøpe fra barnet er tre måneder til det blir 18 år. Du kan opprettholde forsikringen gjennom studietiden til barnet fyller 26 år. 

Les mer om barneforsikring


  Fant du det du lette etter?