Gratis spedbarnforsikring

Få tre måneder gratis spedbarnforsikring for barnet ditt. Du kan bestille gratisforsikringen fra barnet er nyfødt, og fram til den nye verdensborgeren blir tre måneder gammel.

  • Forsikringen gir en utbetaling på inntil 2 millioner kroner ved 100 prosent medisinsk invaliditet.
  • Forsikringen dekker også behandlingsutgifter ved ulykke med inntil 100 000 kroner, og erstatning ved dødsfall som skyldes ulykke med 100 000 kroner.

Forsikringen gjelder i tre måneder. Før de tre månedene er gått, vil du få tilbud om en ordinær barneforsikring.

Ja takk, jeg ønsker tre måneder gratis spedbarnsforsikring

Alle feltene er obligatoriske, og må være fylt ut før du sender inn skjemaet.

Om barnet
dd.mm.åååå
Om deg
11 siffer
4 siffer

Forsikring etter at barnet har blitt 3 måneder

Barneforsikring er et godt supplement til hva det offentlige dekker.

  • Barneforsikring gir barnet og familien økonomisk sikkerhet ved ulykker, alvorlig sykdom og varig utelukkelse fra arbeidslivet.
  • I Storebrand kan du velge mellom tre ulike barneforsikringer. Vi anbefaler de fleste å velge en fullverdig barneforsikring som gir erstatning ved ulykker, alvorlig sykdom, uførhet og død.
  • Barneforsikringen kan du kjøpe fra barnet er tre måneder til det blir 18 år. Du kan opprettholde forsikringen gjennom studietiden til barnet fyller 26 år. 

Barneforsikring ekstra har fått terningkast seks og er kåret til best i test.