Skatteregler for deg med tjeneste­pensjon i Storebrand

Storebrand ønsker å ta vare på gode kunder. Som medlem i Storebrand Fordel er du en del av et fellesskap der risiko jevnes ut.

Det betyr at du får noen ekstra fordeler. Da det er Storebrand som gir sine gode kunder bedre betingelser, er de ekstra fordelene du får, ikke skattepliktig etter de nye reglene om skatt på rabatter oppnådd gjennom arbeidsgiver som kom 1. januar 2020.

Sjekk hvilke fordeler som inngår i Storebrand Fordel