Skatteregler for deg med tjenestepensjon i Storebrand

Som medlem i Storebrand Fordel er du en del av et fellesskap der risiko jevnes ut og kostnader blir lavere. Storebrand Fordel er ikke skattepliktig under det nye regelverket, selv om det gir deg fordeler.

1. januar 2019 kom det nye regler for skatt på rabatter som du får gjennom arbeidsgiver. Storebrand Fordel er ikke skattepliktig under det nye regelverket av flere årsaker:

  • Forsikringene er priset med utgangspunkt i tariff og skadestatistikk, og utgjør derfor ikke en fordel.
  • For sparing i Ekstrapensjon, IPS, Fondskonto og pensjonskapitalbevis ligger det en besparelse ved at du kan få lavere administrasjons- og forvaltningskostnader. Dette gir et høyere sparebeløp som du ikke skatter av før du tar ut sparingen. Du trenger kun å skatte av dette én gang.
  • Personalforsikringer er ikke skattepliktige.
  • De resterende fordelene i Storebrand Fordel er på nivå med vanlige priser i markedet, som gjør at det ikke utløses skatt på ordningen.