Betalinger til utlandet eller i utenlandsk valuta

Veiledning for hvordan du selv gjennomfører betalinger til utlandet, eller betalinger i utenlandsk valuta innenfor Norge.

For at pengene skal komme raskt og sikkert fram til mottaker, er det ekstra viktig at de opplysningene du registrerer er korrekte. Ukorrekte opplysninger kan føre til forsinkelse eller at transaksjonen ikke blir godtatt av mottakerbanken.

Oversikt og kvitteringer

Utenlandsbetalinger som ligger til forfall finner du i forfallsmappen i nettbanken. I menyen til høyre (knapp med tre streker), må du velge «Hent utenlandsbetalinger».

Kvitteringer for utførte betalinger finner du i dokumentarkivet under «Varsling».

Hvilken kurs får jeg?

På forfallsdato vil betalinger i utenlandsk valuta bli kurssatt klokken 15:00 på bankens virkedager. Ved registrering av utenlandsbetalingen får du en foreløpig kurs, mens endelig kurs blir satt klokken 15:00 på bokføringsdagen.

Merk at fristen for at betalingen skal bli sendt samme dag, er senest klokken 14:00 på bankens virkedager.

Hva koster betalingen?

  • I feltet for omkostninger skal alltid EU-betaling, samt andre betalinger innen Europa, registreres som «Delt – avsender/mottaker».
  • Omkostningstypen «Delt – avsender/mottaker» vil i de fleste tilfeller være det mest gunstige alternativet. Det er også det valget som oftest blir benyttet.
  • Alternativet «Betales av avsender» betyr at du som avsender velger å dekke omkostningene både i Storebrand Bank og i mottakerens bank.
  • Alternativet «Betales av mottaker» betyr at mottaker må dekke omkostningene både i Storebrand Bank og i mottakerens bank. Denne varianten er lite brukt.

Våre gjeldende priser finner du i bankens prisliste.

Hvor lang tid tar det før mottaker får pengene?

«EU-betaling» (EU/EØS)

Skal normalt være hos mottakerbank en til to bankvirkedager etter at pengene er belastet din konto. Betaling som fyller bestemte kriterier utføres raskere og rimeligere for både avsender og mottaker (se tabell nedenfor).

«Vanlig»

Skal normalt være hos mottakerbank en til to bankvirkedager etter at pengene er belastet din konto.

«Haster»

Pengene stilles til disposisjon for mottakerbanken en bankvirkedag etter at kontoen din har blitt belastet. Hastebetaling i Euro innen EØS-området stilles til disposisjon for mottakerbank samme dag som kontoen din har blitt belastet.

Merk at lokale bestemmelser også avgjør hvor fort mottaker får beløpet disponibelt på sin konto.

Vær oppmerksom på at bankstrukturen i enkelte land ikke er like godt utbygd og velfungerende som i Norge. Betalingen kan derfor ta lang tid til visse land.

Kriterier for EU-EØS-betaling

Prioritet
Velg «Vanlig» overførselstype.

Euro
Betalingen må sendes i Euro.

IBAN
Korrekt IBAN i feltet for mottakers konto.

SWIFT/BIC
Korrekt SWIFT/BIC-kode på mottakers bank.

Omkostningstype
Velg «Delt» for delte omkostninger.

Navn og adresse
Fyll inn mottakers fulle navn og adresse.

Hva er IBAN?

Mottakers kontonummer i IBAN-format (International Bank Account Number) kreves for europeiske land, og er obligatorisk for alle betalinger til EU/EØS land.

Stadig flere land i verden tar i bruk kontonummer i IBAN format. Noen land som USA, Canada, Australia og Sør-Afrika har ikke innført IBAN. De har derimot en nasjonal bankkode som ofte brukes i tillegg til bankens SWIFT/BIC og mottakers kontonummer. Eksempel på slike koder kan være Fedwire (FW) eller ABA routing-number.

Hva er SWIFT/BIC?

SWIFT er et internasjonalt betalingssystem mellom bankene for overføring av penger over landegrensene.

SWIFT-adresse/BIC (Bank Identifyer Code) er en kode som identifiserer banken/finansinstitusjonen. Denne må registreres for at betalingen skal komme riktig frem.

SWIFT/BIC for Storebrand Bank er: STFBNOKK

Mer hjelp

Når du utfører en utenlandsbetaling i nettbanken, vil du se en menyknapp (med tre streker) på høyre side. Der ligger veiledning «Hjelp» til stegene i betalingen.


  Fant du det du lette etter?