Betalinger til utlandet eller i utenlandsk valuta

Veiledning for hvordan du selv gjennomfører betalinger til utlandet, eller betalinger i utenlandsk valuta innenfor Norge.

For at pengene skal komme raskt og sikkert fram til mottakeren, er det viktig at opplysningene du registrerer er korrekte. Gale opplysninger kan føre til forsinkelse eller at transaksjonen ikke blir godtatt av banken som mottar pengene.

Oversikt og kvitteringer

Utenlandsbetalinger som ligger til forfall finner du i forfallsmappen i nettbanken. I menyen til høyre (knapp med tre streker), må du velge «Hent utenlandsbetalinger».

Kvitteringer for utførte betalinger finner du i dokumentarkivet under «Varsling».

 Hva koster betalingen?

  • I feltet for omkostninger skal alltid EU-betaling og andre betalinger innenfor Europa registreres som «Delt – avsender/mottaker».
  • Omkostningstypen «Delt – avsender/mottaker» vil i de fleste tilfeller være det mest gunstige alternativet. Det er også det valget som oftest blir benyttet.
  • Alternativet «Betales av avsender» betyr at du som avsender velger å dekke omkostningene både i Storebrand Bank og i mottakerens bank.
  • Alternativet «Betales av mottaker» betyr at mottakeren må dekke omkostningene både i Storebrand Bank og i mottakerens bank. Denne varianten er lite brukt.

Våre gjeldende priser finner du i bankens prisliste.

Hvor lang tid tar det før mottakeren får pengene?

«EU-betaling» (EU/EØS)

Skal normalt være hos mottakerbanken én til to bankvirkedager etter at pengene er belastet kontoen din. Betaling som fyller bestemte kriterier utføres raskere og rimeligere for både avsender og mottaker (se tabell nedenfor).

«Vanlig»

Skal normalt være hos mottakerbanken én til to bankvirkedager etter at pengene er belastet kontoen din.

«Haster»

Pengene stilles til disposisjon for mottakerbanken én bankvirkedag etter at kontoen din har blitt belastet. Hastebetaling i euro i EØS-området stilles til disposisjon for mottakerbanken samme dag som kontoen din har blitt belastet.

Merk at lokale bestemmelser også avgjør hvor fort mottakeren får beløpet disponibelt på sin konto.

Vær oppmerksom på at bankstrukturen i enkelte land ikke er like godt utbygd og velfungerende som i Norge. Betalingen kan derfor ta lang tid til visse land.

Kriterier for EU-EØS-betaling

Prioritet
Velg «Vanlig» overførselstype.

Euro
Betalingen må sendes i euro.

IBAN
Korrekt IBAN i feltet for mottakers konto.

SWIFT/BIC
Korrekt SWIFT/BIC-kode på mottakers bank.

Omkostningstype
Velg «Delt» for delte omkostninger.

Navn og adresse
Fyll inn mottakers fulle navn og adresse.

Hva er IBAN?

Mottakers kontonummer i IBAN-format (International Bank Account Number) kreves for europeiske land, og er obligatorisk for alle betalinger til EU/EØS land.

Stadig flere land i verden tar i bruk kontonummer i IBAN format. Noen land som USA, Canada, Australia og Sør-Afrika har ikke innført IBAN. De har derimot en nasjonal bankkode som ofte brukes i tillegg til bankens SWIFT/BIC og mottakers kontonummer. Eksempel på slike koder kan være Fedwire (FW) eller ABA routing-number.

Hva er SWIFT/BIC?

SWIFT er et internasjonalt betalingssystem mellom bankene for overføring av penger over landegrensene.

SWIFT-adresse/BIC (Bank Identifyer Code) er en kode som identifiserer banken eller finansinstitusjonen. Den må registreres for at betalingen skal komme riktig fram.

SWIFT/BIC for Storebrand Bank er: STFBNOKK

Mer hjelp

Når du utfører en utenlandsbetaling i nettbanken, vil du se en menyknapp (med tre streker) på høyre side. Der ligger veiledning «Hjelp» til stegene i betalingen.


Fant du det du lette etter?