Nytt gjeldsregister

Gjeldsregisteret ble lansert 1. juli 2019 og gir oversikt over usikret gjeld på en enkel og effektiv måte både for forbrukere og banker.

Hva menes med gjeldsregister?

Alle banker og finansinstitusjoner som tilbyr forbruksgjeld og kredittkort skal fra 1. juli 2019 rapportere inn all usikret gjeld kundene har til gjeldsinformasjonsforetak. Foretakene vil gjennom det ha et register som til enhver tid er oppdatert med forbrukernes usikrede gjeld. Usikret gjeld er lån som ikke er sikret med pant - eksempelvis forbrukslån, kredittkort og kjøpskreditt.

Barne- og likestillingsdepartementet har innvilget konsesjon til tre private aktører som tilbyr gjeldsregister. Storebrand har valgt å hente informasjon fra Evry.

Hvorfor ble gjeldsregisteret opprettet?

Målet med gjeldsregisteret er å forebygge den økende gjeldsbelastningen blant privatpersoner i Norge. Registeret vil hjelpe banker å behandle søknader om lån på en bedre måte, for å forhindre at man opparbeider seg mer lån og kreditt enn det som er forsvarlig.

Hvordan fungerer det i praksis?

Når du som kunde søker lån hos oss, tar vi hensyn til din samlede gjeld når vi behandler lånesøknaden. Vi vil kun innhente informasjon fra gjeldsregisteret når vi behandler en konkret lånesøknad, og du vil alltid bli varslet hvis banken har innhentet informasjon om deg.

Når det gjelder kredittkort, er det viktig å huske på at det er kredittkortrammen vi benytter når vi behandler lånesøknader. Selv om du ikke har benyttet kredittkortet ditt, har du en tilgjengelig ramme som vi må ta hensyn til og regne som gjeld. Derfor kan det være lurt å gå gjennom alle kredittkort for å se om du fortsatt har behov for dem. Opplysningene dine blir løpende oppdatert i registrene, og nedbetalt gjeld eller avsluttede kredittkort blir derfor løpende slettet.

Som privatperson kan du også kostnadsfritt logge deg på registeret og sjekke din egen oversikt: https://www.gjeldsregisteret.com/pages/innsyn-i-egne-opplysninger


Fant du det du lette etter?