Kort og sikkerhet

Beskytt deg mot svindel

Vi ser dessverre en økning i antall svindelforsøk, og svindlerne blir stadig mer utspekulerte. Det krever at både vi som bank og du som kunde må være på vakt. Noen av kundene våre har blitt ringt opp fra noe som ser ut som et Storebrand-nummer.

De viktigste huskereglene for å unngå svindel er:

 • Banken vil aldri kontakte deg og be deg om å oppgi passord.
 • Oppgi aldri passordene dine eller koder til noen, selv ikke familie.
 • Ikke bekreft BankID på mobil etter forespørsel fra andre.
 • Mister du kortet, er det viktig å få sperret det så raskt som mulig

Oppbevaring og bruk

 • Kortet er personlig og skal behandles som et verdipapir på lik linje med kontanter.
 • Oppbevar kortet på et trygt sted og ikke lån det bort til andre.
 • Ikke legg igjen kortet i barer eller andre serveringssteder.
 • Lær PIN-koden utenat og fortell den aldri til noen.
 • Oppbevar aldri PIN-koden sammen med kortet.
 • Skjul inntasting av kode med den ledige hånden.
 • Ta kontakt med Storebrand Bank hvis du oppdager uregelmessigheter på kontoen, for eksempel ukjente betalinger.

Unngå at kortet blir ødelagt

 • Oppbevar kortet slik at det ikke bøyes, ripes eller utsettes for unødvendig slitasje.
 • Ikke utsett kortet for magnetisk påvirkning ved å la det ligge i nærheten av elektriske gjenstander, for eksempel høyttalere, fjernsyn eller mobiltelefon.
 • Ikke la kortet ligge slik at det blir utsatt for direkte sollys.

Når du handler på nett

Generelt om netthandel

Det er i utgangspunktet trygt å handle med kort på Internett, men misbruk og svindel forekommer. Oftest fordi selve kortet eller bare kortinformasjonen har kommet på avveie.

 • Vær kritisk når du blir bedt om å oppgi kortnummer eller annen personlig informasjon — vurder nettstedets "seriøsitet".
 • Dersom du må endre profilen din et sted, går du inn på vanlig måte og gjør det selv. Ikke la andre styre deg ved hjelp av tilsendte lenker.
 • Les nøye igjennom betingelser og avbestillings-rutiner før du bekrefter bestillingen eller abonnementet.
 • Skriv ut og arkiver kvitteringssiden når du har gjennomført en handel. Kontroller beløpet mot «Siste bevegelser» på kontoen din i nettbanken.
 • Vær oppmerksom på at norsk kjøpslov kun gjelder i Norge. Toll, moms og frakt kan bli tillagt kjøpesummen.

Ekstra trygghet med «Verified by Visa»

Nettsteder som er med i dette samarbeidet, blir kvalitetssikret av Visa. Det gir ekstra trygghet for at nettstedet ikke vil svindle deg.

Hvis nettbutikken tilbyr verifisering med «Verified by Visa», blir du rutet til våre sider når du har lagt inn kortinformasjonen.

 • Følg anvisningene og gjør som du pleier ved innlogging i nettbanken. Sikkerhetsinformasjon legges inn på våre sider — nettbutikken har ikke mulighet til å få tak i denne informasjonen.
 • Identiteten din er bekreftet, betalingen gjennomført og du kommer tilbake til nettbutikken. Denne rutinen gir ekstra trygghet for at kortet ditt ikke blir misbrukt hvis det blir stjålet eller kommer på avveie.

CVV2 eller CVC2

Når du handler med kort på nett, får du ofte spørsmål om CVV2-kode eller CVC2-kode. Koden er de tre siste sifrene som er trykket i signaturfeltet på baksiden av kortet. Denne koden finnes kun på kortet. Hvis den ikke er synlig, må du bestille nytt kort.

Kortbruk i utlandet

Når du bruker kortet i utlandet, kan du selv velge om beløpet skal regnes om til norske kroner der og da. Eller om du vil betale i lokal valuta som kortleverandør (for eksempel VISA) senere regner om til norske kroner.

Forutsetningen er at det aktuelle brukerstedet tilbyr såkalt Dynamic Currency Conversion (DCC). Hvis DCC ikke tilbys, betaler du automatisk i lokal valuta.

Vi anbefaler å betale i lokal valuta

 • Hvis du ønsker å betale i norske kroner, bør du sjekke valutakursene først.
 • Kontroller vekslingskursen brukerstedet benytter, før du signerer kvitteringen.

Regler ved DCC

 • Brukerstedet setter selv vekslingskursen for omregning til norske kroner.
 • Brukerstedet må informere deg om at de tilbyr DCC.
 • Som kunde er det du som velger om du vil betale i norske kroner eller lokal valuta.

Hvis du velger å betale i norske kroner, skal kvitteringen vise:

 • begge valutabeløpene, valutakursen og all gjeldende provisjon
 • hvilket beløp og hvilken valuta — med symbol — som blir belastet

Egenerklæring hvis du velger å betale i norske kroner

Du signerer egenerklæringen med PIN-kode eller underskrift, og bekrefter samtidig at du har fått tilstrekkelig informasjon. Du aksepterer dessuten at valgt valuta er endelig. Da fraskriver du deg også retten til å fremme ev. krav overfor kortleverandør om vekslingskursen.

Ditt ansvar som korteier

 • Be alltid om kvittering når du har brukt kortet. Kvitteringen kontrollerer du mot siste bevegelser på konto. For transaksjoner du vil bestride, må du skriftlig reklamere til banken uten ugrunnet opphold etter at du oppdaget forholdet.
 • Du er ansvarlig for tap inntil 1 200 kroner som skyldes at andre har misbrukt kortet ved bruk av PIN-koden eller en annen godkjent sikkerhets-prosedyre.
 • Har du muliggjort andres misbruk av kortet ved grov uaktsomhet, er du ansvarlig for tap inntil 12 000 kroner.
 • Begrensningene over gjelder likevel ikke hvis du forsettlig har muliggjort slikt misbruk.

Vårt ansvar som kortutsteder

 • Banken er ansvarlig for tap som følge av feilregistrering, herunder feil begått av brukerstedet, konteringsfeil, teknisk svikt eller lignende omstendigheter.
 • Erstatning kan bortfalle hvis du forsettlig eller grovt uaktsomt medvirket til feilen.
 • Banken er forpliktet til å opprettholde et system der PIN-koden ikke gjøres kjent for uvedkommende.
 • Banken skal sørge for at alle transaksjoner på kortet blir belastet kontoen din snarest mulig, senest innen 6 måneder etter brukertidspunktet.
 • Ved mistet/stjålet kort skal Storebrand Bank eller Bankenes Meldingstjeneste først muntlig og deretter skriftlig, bekrefte at meldingen er mottatt.

Automatisk overvåking

For å redusere svindel med stjålne kort, benytter Storebrand Bank en helautomatisk overvåking av all kortbruk.

Noen banker benytter også regionsperre på sine kort. Vi har valgt å ikke ta i bruk denne type sperre, slik at du fritt kan bruke kortet ditt over hele verden — uten å måtte varsle banken når du skal ut å reise.


Fant du det du lette etter?