Illustrajonsfoto: Par sitter på brygge og ser utover vannet.

Hva skjer med økonomien når partneren dør?

Kontoer sperres, og tilganger forsvinner. Dette må du vite om økonomien hvis du plutselig mister din kjære.

Av  Veronika Søum/Elisabeth Larsen-Vonstett
ARTIKKEL · PUBLISERT 23.03.2022

Hvert år dør det rundt 40 000 personer i Norge. Midt i sorgen opplever mange etterlatte en ekstra belastning når de prøver å få oversikt over avdødes økonomi og forpliktelser. Det er heller ikke alle som er klar over hvilke lovpålagte rutiner som settes i gang i banken når noen dør.

Loven sier blant annet at alle avdødes kontoer, kort, BankID, nettbank, avtalegiro og eFaktura-avtaler skal avsluttes umiddelbart.

–  Det betyr at det ikke er mulig å ta ut penger som er igjen på kontoen, heller ikke for personer som har hatt tilgang. Dette gjelder også ektefelle eller samboer. Kontoen er imidlertid fremdeles åpen for innbetalinger som lønn, pensjon eller trygd, men midlene er sperret frem til en skifteattest foreligger, forteller Cecilie Tvetenstrand, forbrukerøkonom i Storebrand.

LES MER:  Informasjon for etterlatte

CECILIE TVETENSTRAND: Forbrukerøkonom i Storebrand. Foto: Storebrand

Slik får du skifteattest

For mange etterlatte kommer denne praksisen overraskende. Bakgrunnen for rutinene er at rettmessig eier først er avklart når skifteattesten er klar. For å få en skifteattest må arvingene sende inn en skifteerklæring til tingretten eller byfogden i den rettskretsen avdøde bodde. Dette tar vanligvis 1-2 uker. Skifteattest er også nødvendig for å gjøre opp dødsboet.


Trenger du en konto for uforutsette utgifter?


Et dødsbo inkluderer alt av avdødes eiendeler og gjeld, rettigheter og forpliktelse. Det kan ta flere måneder å gjøre opp et bo, avhengig av hvor omfattende det er og om avdøde for eksempel har særkullsbarn.

– Dersom dere er flere arvinger så anbefaler jeg at dere overlater ansvaret for å gjøre opp boet til én person. Det skjer ved at alle arvinger signerer en fullmakt dere får fra tingretten. Denne tar dere med til banken når dere skal ordne økonomien til den avdøde, sier Tvetenstrand.

Forbrukerøkonomen understreker at selv om ingen kan bruke kontoen etter at eieren har falt fra, kan banken fremdeles bruke innestående beløp til å dekke utgifter knyttet til begravelse, husleie, strøm, telefon og restskatt.

Innsynsrett ved dødsfall

Det er også regler for innsyn i kontoer etter dødsfall. Banken har taushetsplikt, og kan ikke dele opplysninger om avdødes kundeforhold.

- Det er ingen som får innsyn i en konto, men du kan få en formue- og gjeldsfullmakt fra tingretten som lar deg se bevegelser på kontoen inntil tre måneder før dødsfallet. Dersom det er behov for å se lenger tilbake i tid, for eksempel ved mistanke om at noen har misbrukt kontoen, så trenger du en kjennelse fra en domstol, sier Tvetenstrand.

Det kan være krevende å få oversikt over avdødes økonomiske forhold, men dette blir forhåpentligvis enklere når den digitale tjenesten Altinn dødsbo er klar i begynnelsen av 2023. Her skal arvingene finne informasjon om alt fra gjeld og formue til eventuelle kjøretøy og eiendom. Tjenesten er et samarbeid mellom Finans Norge, Skattedirektoratet, Brønnøysundregisteret og Digitaliseringsdirektoratet.

 

 


Fant du det du lette etter?