Nyttig om boliglån

Fast eller flytende rente?

Når du søker boliglån, kan du velge om du vil ha fast eller flytende rente. Punktene nedenfor hjelper deg å velge den rentetypen som pass er best for deg.

Lån med fastrente

  • Hvis det er viktig for deg å ha faste og forutsigbare utgifter, bør du velge fastrentelån. Da binder vi renten for en avtalt periode, slik at du ikke trenger å bekymre deg for en eventuell renteøkning.  Beløpet du betaler hver måned er derfor det samme i hele fastrenteperioden.
  • Med fastrentelån kan du låne inntil 70 prosent av eiendommens verdi. Alt over 70 prosent blir med flytende rente.
  • Med fastrentelån binder du deg til en fast nedbetalingsplan. Vil du innfri lånet eller nedbetale lånet utover den oppsatte planen, må du betale eventuell overkurs. Les mer om overkurs og underkurs.

Lån med flytende rente

  • Hvis du velger flytende rente, må du være forberedt på at renten kan gå både opp og ned. Det er ikke noe problem om renten går ned, men du bør ta høyde for at renten kan øke med noen prosentpoeng.
  • Med flytende rente kan du låne inntil 85 prosent av eiendommens verdi. Resten av kjøpesummen må du dekke med egenkapital. Har du behov for høyere lån, kan vi vurdere det hvis du har mulighet til å stille tilleggssikkerhet.
  • Med flytende rente har du full fleksibilitet. Hvis du for eksempel får litt romsligere økonomi, kan du velge å betale tilbake lånet litt raskere, eller innfri lånet i sin helhet.

Kombinere fast og flytende rente

Du har også mulighet til å kombinere fast og flytende rente, om det er den beste løsningen for deg. Men da må minimum 200  000 kroner av lånet være knyttet til en fastrenteavtale.

Overkurs og underkurs

Gjelder fastrentelån

Overkurs

Overkurs beregnes når fastrenten din ligger over markedsrenten på innfrielsestidspunktet. Det vil si at markedsrenten har falt siden du tok opp lånet.

Du må betale beregnet beløp hvis du vil endre nedbetalingsplanen på lånet.

Underkurs

Underkurs beregnes når fastrenten ligger under markedsrenten på innfrielsestidspunktet. Det vil si at markedsrenten har steget siden du tok opp lånet.

Underkurs utbetales kun ved låntakers dødsfall eller samlivsbrudd.

Ord og uttrykk

Nominell rente

Lånets årlige rente. Benyttes ved beregning av rentebeløpet hver termin. Nominell rente tar ikke hensyn til eventuelle gebyr i forbindelse med etablering og nedbetaling av lånet.

Effektiv rente

Summen av rentebeløpet og termingebyret du betaler ved hvert forfall. Tar også hensyn til gjenværende nedbetalingstid og antall terminer pr. år. Effektiv rente inkluderer også eventuelt etableringsgebyr.

Fastrente

Renten bindes for en avtalt periode, f.eks. tre, fem eller 10 år. Du binder deg også til en fast nedbetalingsplan.

Flytende rente

Renten følger pengemarkedsrenten og kan endres med seks ukers skriftlig varsel.

Belåningsgrad

Lånebeløp i forhold til verdien på boligen (pantet). Belåningsgrad uttrykkes i prosent og er med på å bestemme prisen på lånet.

Refinansiering

Flytte lån fra annen bank eller samle flere små lån innenfor samme lån.

Mellomfinansiering

Den delen av lånet som er kortsiktig og som innfris i sin helhet så snart du får oppgjør for din nåværende bolig.

Opplåning

Øke lånet innenfor eksisterende pantedokument.

Forhøyelse

Øke lånet og pålydende på pantedokumentet, for eksempel ved ny, høyere takst.


Fant du det du lette etter?