Detaljer om boliglån til medlemmer i Huseierne 

Svært gode betingelser

  • Ingen gebyrer knyttet til flytting og første gangs etablering av boliglån. Storebrand dekker normal tinglysning – spar inntil 2 535 kroner.
  • Meget enkel, digital etableringsprosess med BankID-signering
  • Medlemstilbudet forutsetter at låntaker, og eventuell medlåntaker, bruker Storebrand Bank aktivt som hovedbank med lønnskonto, nettbank og bankkort.

Dagens lånerenter

Lånerenten forutsetter at låntaker og eventuell medlåntaker bruker Storebrand Bank aktivt som hovedbank med lønnskonto, nettbank og bankkort.

Lån innenfor 75 prosent med pant i primærbolig – flytende rente.

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

LånebeløpNominell renteEffektiv rente
Energimerking A-B4,24 %4,41 %
Energimerking C-G4,59 %4,77 %

 

Effektiv rente er beregnet for nye lånekunder med annuitetslån, nedbetalt over 25 år med månedlige terminer, og inkluderer termingebyr. Effektiv rente 4,41 %. Uansett lånebeløp, gratis etablering. Gjelder bolig med energimerking A eller B. Eksempel: Lån 3 millioner, nedbetalt over 25 år, innenfor 75 % av boligens verdi. Kostnad 1 912 649 kroner. Totalt å tilbakebetale: 4 912 649 kroner.

Andre priser

Har du behov for lån utover 75 prosent, ta kontakt med Storebrand Bank. 

Storebrand Bank utleverer ditt navn, fødselsdato, dine kontaktopplysninger og hvilket produkt du har inngått avtale om til Huseierne. Huseierne blir behandlingsansvarlig for disse personopplysningene med følgende formål: (i) fortløpende validere at du er medlem; (ii) foreta oppfølging dersom medlemskap ikke finnes, og; (iii) unngå at du mottar markedsføring av produkter Storebrand Bank tilbyr i samarbeid med Huseierne som du allerede har etablert. Dersom gyldig medlemskap ikke foreligger, kan Storebrand Bank endre dine lånebetingelser, inkludert rentesats, og kreve endringsgebyr i henhold til enhver tid gjeldende prisliste.