Detaljer om boliglån for medlemmer av et Unio-forbund

Svært gode betingelser

  • Du betaler ikke etableringsgebyr første gang du tar opp lån, og lånet er innenfor 70 prosent av boligens verdi.
  • Du kan låne inntil 85 prosent av boligens verdi til en svært god rente.
  • Du kan få inntil 40 års nedbetalingstid og opp til fem års avdragsfrihet.

Dagens lånerenter

Lånerenten forutsetter at låntaker og eventuell medlåntaker bruker Storebrand Bank aktivt som hovedbank med lønnskonto, nettbank og Visa-kort.

Topplån — lån over 70 prosent — gis som to lån. Topplånsrenten gjelder kun for den delen av lånet som er over 70 prosent.

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

Belåningsgrad Nominell rente Effektiv rente
≤ 70 prosent 2,94 % 3,01 %
> 70 prosent (topplån) 3,45 % 3,89 %

Effektiv rente er beregnet for nye lånekunder med annuitetslån, nedbetalt over 25 år med månedlige terminer, og inkluderer termingebyr. Effektiv rente er beregnet for lånebeløp på 2 millioner kroner for hovedlånet og 300 000 kroner for topplånet.

Andre priser

Unio-avtalen gir fritak for etableringsgebyr for nye lån innenfor 70 prosent av boligens verdi. Ordinær pris fra 1 950 kroner.

For øvrig gjelder gebyrer som for ordinære kunder i Storebrand. Oppgitt effektiv rente inkluderer alle gebyrer.

En av dine mest lønnsomme medlemsfordeler

På vegne av medlemsorganisasjonene har Unio forhandlet fram et svært gunstig lån. Dette unike boliglånet sikrer medlemmene en av markedets aller gunstigste lånerenter — uansett lånebeløp og uansett hva pengene blir brukt til.

Unio vil på vegne av medlemmene følge med i konkurransen på boliglån, og vil sikre at renten over tid vil være svært gunstig i forhold til konkurrentene.

Sjekk om forbundet ditt er en del av avtalen (gjelder ikke Norsk Sykepleierforbund).