Detaljer om boligkreditt

Konto i nettbanken

Boligkreditten gjøres tilgjengelig på en egen konto. Kontoen disponerer du selv via nettbanken — du trenger ikke å kontakte banken hver gang du skal betale en regning. Du kan ikke knytte bankkort til denne kontoen. Hvis dere er to som eier boligen, vil den andre bli medlåntaker, og får de samme mulighetene som deg til å disponere kreditten.

Nedbetaling

Boligkreditt gir deg økt fleksibilitet, men er like fullt et lån. Du har ingen fast nedbetalingsplan, og kan når som helst sette inn penger på kontoen for å redusere lånet. Vi anbefaler likevel at du legger opp en fast månedlig innbetaling til kontoen.

Hvordan vil du betale rentene?

  1. Automatisk trekk hver måned fra din ordinære brukskonto? Da forblir lånet uendret, med mindre du tar ut eller setter inn penger. 
  2. La rentebeløpet akkumuleres og bokføres hver måned, så lenge det er rom igjen innenfor kredittrammen? På den måten vil du hele tiden øke lånet. Du betaler renter kun på den delen av kreditten du til enhver tid benytter.

Avtaletid 10 år

En standard boligkredittavtale løper i 10 år, med mulighet for forlengelse. Etter 10 år kan lånet bli omgjort til et vanlig nedbetalingslån, slik at samlet løpetid for lånet blir inntil 40 år. Hvis du viser god betjeningsevne og sikkerhet, kan lånet videreføres også etter de første 10 årene.


Fant du det du lette etter?