Storebrands selskapsstruktur

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

Selskap Organisasjonsnummer
Storebrand ASA 916 300 484
Storebrand Livsforsikring AS 958 995 369
Storebrand Bank ASA 953 299 216
Storebrand Asset Management AS 930 208 868
Storebrand Forsikring AS 930 553 506
Storebrand Helseforsikring AS 980 126 196

Storebrand ASA

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i det nordiske markedet for langsiktig sparing og forsikring.

Storebrand Livsforsikring AS 

Storebrand Livsforsikring er en ledende pensjonsleverandør i det norske markedet og tilbyr et bredt spekter av produkter innenfor tjenestepensjon, privat pensjonssparing og livsforsikring til bedrifter, offentlige virksomheter og privatpersoner.

Storebrand Bank ASA 

Storebrand Bank har som ambisjon å etablere seg som Norges ledende direktebank til personmarkedet. Storebrand har besluttet å avvikle bedriftsmarkedet i banken.

Storebrand Asset Management AS 

Storebrands kapitalforvaltningsvirksomhet omfatter selskapene Storebrand Asset Management AS, Storebrand Fonder AB, Storebrand Eiendom AS, Storebrand Fastigheter AB og SKAGEN Fondene. All forvaltning har en garantert bærekraftig profil. Virksomheten forvalter pensjonsmidlene til Storebrand Livsforsikring og SPP Liv. Storebrand tilbyr også et bredt utvalg verdipapirfond til personkunder og institusjoner under merkenavnene Delphi, Storebrand og SKAGEN Fondene.

Storebrand Forsikring AS 

Storebrand Forsikring har ansvaret for konsernets ettårige risikoprodukter. Det omfatter skade- og helseforsikring, samt person- og personalrisiko.

Storebrand Helseforsikring AS 

Storebrand Helseforsikring AS er 50 prosent eid av henholdsvis Storebrand ASA og Münich Health Holding AG (MHH). Selskapet tilbyr behandlingsforsikring i bedrifts- og privatmarkedet i Norge og Sverige, og har sitt hovedkontor i Professor Kohts vei 9, Lysaker i Bærum.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023