Rekrutteringsprosessen

En rekruttering er en stor og viktig investering. Derfor vil vi at rekrutteringsarbeidet planlegges og utføres profesjonelt, strukturert og med høy kvalitet. Nedenfor kan du se hvordan vi gjør det og hva du som søker kan forvente deg.

1. Søknad

Alle søknader blir vurdert opp mot de krav som er satt i stillingen. Når vi har mottatt søknaden din vil du motta en bekreftelse på e-post.

2. Intervjuer og tester

Hvis du er en aktuell kandidat vil du komme videre til et førstegangsintervju. Rekrutteringsprosessen i Storebrand innebærer som regel flere intervjurunder før en endelig utvelgelse. Det kan også ventes at du må gjennomføre personlighetstester, evnetester og caseløsning som en del av prosessen. Formålet med testene er å kunne identifisere så objektivt som mulig hvilke faktorer som er viktige for den aktuelle rollen.

Eksempel på intervjurunder:

Intervju 1: Kandidat møter leder i dette intervjuet

Intervju 2: Kandidat møter leder og en annen  kollega/teamleder/områdeleder, og HR for gjennomgang av tester

3. Referanse- og bakgrunnssjekk​

Referansesjekk gjennomføres på sluttkandidat for kvalitetssikring. Det går ut på at vi tar kontakt med de referansene du har oppgitt. Det kan være tidligere arbeidsgiver, studieveileder eller tilsvarende person som kan si noe om hvordan han/hun opplever deg.

4. Tilbud​

Etter referansesjekk vil den utvalgte kandidaten motta et tilbud fra oss. Kandidater som ikke ble valgt vil få tilbakemelding på dette. Vi oppfordrer likevel alle kandidater til å søke på andre fremtidige stillinger av interesse.