Storebrand Future Impact 2022

Her kan du lese mer om de spennende stillingene som vil være en del av Storebrand Future Impact 2022. Du velger hvilke stilling du er mest interessert i når du legger inn søknaden din.

Storebrand Future Impact

Få fulltidsstilling på vårt hovedkontor på Lysaker og deltakelse i graduateprogrammet Storebrand Future Impact.

Søknadsfristen for programmet 2022/2023 var 20. mars 2022.

Vi søker nye medarbeidere til roller i hele selskapet

De ulike rollene er: 

 • Partner- og prosessansvarlig
 • Prosjektleder
 • Prosessutvikler
 • Kunderådgiver
 • Webkoordinator / innholdsrådgiver
 • Forretningsutvikler
 • Produktanalytiker
 • CFO Associate
 • Product Owner IT Governance
 • Junior Investment Analyst
 • Client Relationship Associate 
 • People Associate
 • Konsernprosjektleder
 • Junior uvikler (i Stavanger)
 • Junior utvikler (i SPP i Stockholm)
Illustrasjonsfoto: ung kvinne ser mot kamera og smiler

Partner- og prosessansvarlig

Viktigste arbeidsoppgaver

 • Ansvar for prosesser og rutiner mot partnere og distributører og ha daglig kundekontakt
 • Muligheten til å bidra i arbeidet med å digitalisere og automatisere prosessene våre og være en pådriver for effektivisering og optimalisering av prosesser
 • Medansvar for fagkompetansen i avdelingen og være en faglig rådgiver for både interne og eksterne selgere i tillegg til ansatte i Storebrand
 • Håndtere etablerings og fornyelsesprosesser rettet mot våre største kunder og delta i salgsmøter ved behov
 • Bidra til å oppdatere intranettsider og oppdateringer på storebrand.no og eventuelle andre oppdateringer i dokumentasjonen og rutinene våre
Illustrasjonsfoto: Mann i sixpence

Prosjektleder

Viktigste arbeidsoppgaver

  • Ansvarlig for ledelse av prosjekter, og mer utforskende utviklingsinitiativ
  • Ansvarlig for videreutvikling av prosjektmetodikk og agilt arbeidssett i samarbeid med andre
  • Budsjett -og kostnadsoppfølging av egne prosjekter
  • Planlegge og gjennomføre forbedrings- og utviklingstiltak i kundeaksen i Bedriftsmarkedet
  • Utarbeide kost/nytte analyser for å gi gode beslutningsunderlag og riktig prioritering av tiltak og alternativ
  Fornøyde kollegaer som ser på en datamaskin.

  Prosessutvikler

  Viktigste arbeidsoppgaver

   • Være en tydelig endringsagent som bidrar til at vi hele tiden utvikler og forbedrer kundeprosessene våre
   • Bygge kompetanse gjennom å være operativ i kundebetjening innenfor pensjon i Storebrand
   • Jobbe tett med kunder, meglere og salgsorganisasjonen i en teammodell for å levere konsistent, effektivt og med høy kvalitet i alle kundeleveranser
   • Bruke interesse for teknologi og systemer inn i mer kompleks saksbehandling,  jobbe proaktivt for å kontinuerlig utbedre prosesser og behandling i kjernesystemer
   • Ta et operativt ansvar og representere Kundeservice Bedriftsmarked inn i endringsarbeider knyttet til automatisering, selvbetjening og videreutvikling av prosesser på tvers i organisasjonen

   Kunderådgiver

   Viktigste arbeidsoppgaver

   • Saksbehandle oppgjør av pensjonsavtaler
   • Være en pådriver for å skape ledende og verdiøkende kundeoppfølging gjennom automatisering og digitalisering
   • Være datadreven i styring, utvikling og forbedringsarbeid
   • Bidra til enhetlig behandling og gode rutiner
   • Sikre effektiv og kundevennlig drift
   • Bidra til en energisk og positiv prestasjonskultur
   Illustrasjonsfoto: Dame på cafe med kaffekopp og mobiltelefon

   Webkoordinator / innholdsrådgiver

   Viktigste arbeidsoppgaver

   • Produsere og publisere innhold på storebrand.no
   • Testing og optimalisering av innhold på nettstedet
   • Samarbeide med ansvarlige for markedskommunikasjon og andre webredaktører for å skape gode brukeropplevelser
   Illustrasjonsfoto: Mann og kvinne samarbeider med arbeid i røde stoler

   Forretningsutvikler

   Viktigste arbeidsoppgaver

   • Identifisere muligheter som tiltrekker nye kunder, skaper bedre kundeopplevelser og bidrar til vekst
   • Utvikle og etablere attraktive konsepter og tjenester for personkunder
   • Utforske kundebehov og teste ideer og løsninger
   • Hente inn og analysere kunde- og markedsinnsikt, trender og forretningsbehov
   • Delta i strategisk viktige utviklingsinitiativ og i videreutviklingen av eksisterende digitale løsninger
   • Utforske strategiske partnerskap
   Illustrasjonsfoto: Dame i rød genser med mann i blå skjorte på kontoret

   Produktanalytiker

   Viktigste arbeidsoppgaver

   • Støtte produktsjefene med alle produkter som tilbys i personmarkedet under verdipapirkonsesjon og livkonsesjon
   • Analyse av lønnsomhet og konkurransekraft for egne produkter gjennom hele verdikjeden
   • Ha et kommersielt fokus og være oppdatert på markedstrender og konkurransesituasjon
   • Oppfølging av at forvaltningen av produktene skjer iht. fastsatte prinsipper og modeller
   Illustrasjonsfoto: mann i telefon med rød lue forran pcen

   CFO Associate

   Viktigste arbeidsoppgaver

   • Beregning og rapportering av kapitalkrav
   • Prosjektansvar
   • Økonomistyring
   • Utarbeidelse og formidling av budsjettprognoser
   • Deltagelse på M&A prosjekter og aktiviteter knyttet til investormarkedene, som kapitalmarkedsdager, road shows og investormøter
   • Investeringsanalyser, investeringsmandater og aktivaallokering
   • Utforme presentasjoner og budskap til investormarkedet
   • Sparringspartner for CFO og CFO's ledergruppe
   • Du vil i 2 årsperioden som CFO Associate kunne påvirke egen arbeidshverdag, og hvilke områder du ønsker å fordype deg i
   Blid dame med prikkete bluse på kontor med to kollega i bakgrunnen.

   Product Owner IT Governance

   Viktigste arbeidsoppgaver

   • Bidra til å sikre at Kapitalforvaltnings IT-strategi underbygger forretningsstrategien og fungerer som en katalysator for strategi- og måloppnåelse
   • Ansvarlig for resultatoppfølging av Kapitalforvaltnings IT-virksomhet, herunder kost-/nyttevurderinger, SLAer, DDer, prioritering av utvikling vs. drift, vurdering av nye teknologiers beskaffenhet, etc.
   • Ansvar for å sikre gode prosesser, effektive rammeverk og god etterlevelse av regulatoriske forhold knyttet til Kapitalforvaltnings IT-virksomhet
   • Ansvarlig for å sikre godt samarbeid og god interessenthåndtering på tvers av forretning og IT

   Junior Investment Analyst

   Viktigste arbeidsoppgaver

   • Bidra til å vedlikeholde og utvikle metodikker og prinsipper for kontroll av investeringer
   • Bidra til at det foreligger dekkende prosesser for utførelsen av kontroller
   • Gjennomføre kontroller på ulik frekvens knyttet til risikorammer og avkastning
   • Levere faste eller ad hoc analyser av investeringer knyttet til avdelingens virkeområder

   Client Relationship Associate

   Viktigste arbeidsoppgaver

   • Jobbe med institusjonelle kunder i et team med erfarne kunderådgivere
   • Dedikert kundeansvar for en kundeportefølje og utvikle denne
   • Salg og rådgivning av kapitalforvaltningstjenester mot eksisterende og nye kunder

   People Associate

   Viktigste arbeidsoppgaver

   • Bygge innsikt i og få ansvar for basis People-prosesser, støtte organisasjonen i operative problemstillinger
   • Få frem datadrevne beslutningsgrunnlag for ledere og strategiske People-prosesser
   • Bidra til at Storebrand fremstår som en attraktiv arbeidsplass for nyutdannede gjennom employer branding-tiltak
   • Være med i gjennomføring av People Business Review i konsernområdene
   • Bidra til å etablere gode People-prosesser på tvers av nordiske land
   • Delta i spennende prosjekter på tvers av de ulike People-teamene

   Konsernprosjektleder

   Viktigste arbeidsoppgaver

   • Forme, planlegge, styre og lede viktige strukturelle transformasjonsprogrammer, hvor strategisk programledelse av høyt kaliber er svært viktig for å lykkes.
   • Være støttespiller og samarbeide tett med både operativ ledelse, fagkompetanse på forretningssiden, og det tekniske leveranseapparatet
   • Sikre at teamene som settes opp for å håndtere forretningskrav, detaljert leveransestyring, leveranser, kvalitetssikring og gevinstrealisering ledes og fungerer på en koordinert og effektiv måte, slik at programmet/initiativet oppnår nødvendig fremdrift og kvalitet, og sikre at de strategiske målsetningene nås
   Mann og dame som ser på hverandre.

   Junior utvikler (i Stavanger)

   Viktigste arbeidsoppgaver 

   • Være med å utvikle og ta eierskap til digitale løsninger som forvalter over 500 milliarder kroner og brukes av over en million kunder
   • Jobbe tett med UX-designere, testere, forretningseksperter og andre utviklere for å gi kundene våre en fremtid å glede seg til
   • Bli en del av et autonomt produktteam hvor du og teamet har stor påvirkningskraft på egen arbeidshverdag
   Illustrasjonsfoto: Kvinne foran pcen

   Junior utvikler (i SPP i Stockholm)

   Denne stillingen er tilknyttet vårt datterselskap SPP i Stockholm.