Historien vår

Storebrands historie strekker seg tilbake til 1767. Konsernet har tilbudt tjenestepensjon siden 1917 — 50 år før folketrygden ble etablert.

Illustrasjonsfoto: Dame med brunt hår og gul regnjakke som står ute i regnet.

1767–1919: Røtter

1767: «Den almindelige Brand-Forsikrings-Anstalt» blir opprettet i København.

1814: Etter løsrivelsen fra Danmark blir ordningen videreført og administrasjonen overført til Christiania. Fra 1913 blir ordningen omgjort til et offentlig selskap og får navnet Norges Brannkasse.

1847: 4. mai 1847 stifter private interesser «Christiania almindelige Brandforsikrings-Selskab for Varer og Effecter». Selskapet blir omtalt som Storebrand.

1861: Storebrands eiere oppretter Norges første privateide livsforsikringsselskap «Idun».

1867: Skadeforsikringsselskapet Norden etableres som konkurrent til Storebrand.

1917: Livsforsikringsselskapet Norske Folk blir stiftet.

Illustrasjonsfoto: Fyrhus i solnedgangen

1920–1969: Vekst og konsolidering

1923: Storebrand kjøper nesten alle aksjene i Idun. Resten blir med et par unntak overtatt i løpet av 1970-årene.

1925: Storebrand endrer navn fra Christiania almindelige Forsikrings-Aksjeselskap (omdøpt 1915) til Christiania almindelige Forsikrings-Aksjeselskap Storebrand. Navnet beholdes til 1971.

1936: Storebrand kjøper Europeiske, Norges ledende reiseforsikringsselskap.

1962: Storebrand innleder en ny oppkjøps- og fusjonsbølge ved å overta Norrøna, som hadde fått økonomiske problemer.

1963: Storebrand overtar Norske Fortuna. Brage og Fram fusjonerer og blir landets største livselskap. Storebrand og Idun flytter inn i eget nybygg i det sanerte Vest-Vika. Brage-Fram og Norske Folk følger etter.

To åpne hender som holdes frem, ett med kastanje og ett med oransje blad

1970–1989: Gruppedannelser

1978: Storebrand endrer logo og innfører «lenken» som et lett gjenkjennelig varemerke. Det formelle navnet på holdingselskapet endres til A/S Storebrand-gruppen.

1983: Norden-gruppen og Storebrand-gruppen fusjonerer.

1984: Norske Folk og Norges Brannkasse markedsfører seg som én enhet under betegnelsen UNI Forsikring.

1990–1999: Krise og forvandling

1990: Storebrand og UNI Forsikring beslutter å fusjonere og får formelt konsesjon i januar 1991.

1992: UNI Storebrand mislykkes i forhandlingene med Skandia om å etablere et norskledet nordisk storselskap.

1996: Selskapet endrer navn til Storebrand ASA og etablerer Storebrand Bank ASA.

1999: Storebrand, Skandia og Pohjola samler sin skadeforsikringsvirksomhet i det nye nordiske svenskregistrerte selskapet «If Skadeförsäkring ab». Storebrand selger seg ut fem år senere.

2000-2011: Nye utfordringer

2000: Fra september 2000 til februar 2003 er det et kraftig fall i norske og internasjonale aksjemarkeder.

2005: Stortinget vedtar at alle bedrifter skal ha innført tjenestepensjon (OTP) innen 2007. Storebrand møter utfordringen med sitt produkt «Storebrand Folkepensjon».

2006: Storebrand beslutter å gå inn i skadeforsikring igjen.

2007: Storebrand kjøper det svenske pensjonsselskapet SPP av Handelsbanken og danner Nordens ledende livs- og pensjonsforsikringskonsern.

2008: Finanskrisen i USA sprer seg til de globale finansmarkedene og i løpet av 2008 faller New York-børsen (Dow Jones) med 34 prosent og Oslo Børs med 54 prosent.

2009: Storebrand bekrefter at det har vært ført samtaler om en mulig sammenslåing med Gjensidige. Samtalene ble avsluttet uten resultat.

2010: Storebrand kommer godt ut av finanskrisen. Det jobbes hardt med å forberede både ansatte og kunder på den nye pensjonsreformen, som trer i kraft 1. januar 2011. Storebrand får stor oppmerksomhet for sitt nye energieffektive hovedkontor.

2011: En ny konsernorganisering tilrettelegger for at det skal bli enklere å være kunde i Storebrand. Gjeldskrise og usikkerhet i eurosonen skaper stor frykt og turbulens i finansmarkedet. Storebrands årsresultater preges av disse urolighetene.

Illustrasjonsfoto: Familie i hagen foran huset sitt

2012 - i dag: Våre kunder anbefaler oss

2012: Storebrand lanserer ny visjon: "Våre kunder anbefaler oss". Odd Arild Grefstad blir utnevnt til ny konsernsjef. Et omfattende endringsarbeid knyttet til kapitaleffektivisering, kostnadsreduksjoner, kundeorientering og kommersialisering settes i gang.

2014: Nye rammebetingelser for privat tjenestepensjon i Norge innføres 1. januar. Nye maksimalsatser for innskuddspensjon økes betydelig. Storebrand Kapitalforvaltning passerer 500 milliarder kroner i midler til forvaltning. Loven om fripoliser med investeringsvalg trer i kraft 1. september.

2015: Storebrand inngår nye avtaler om å levere innskuddspensjon til store aktører som NHO og NRK og Statoil. I november signerer Storebrand en strategisk samarbeidsavtale med det amerikanske IT-selskapet Cognizant, som samtidig kjøper 66 prosent av Storebrand Baltic. Samarbeidet legger grunnlaget for en enda mer kundeorientert utvikling av konsernets IT-løsninger. Storebrand ble valgt som Akademikernes nye samarbeidspartner på forsikringer.

2016: Hovedorganisasjonen Unio og Storebrand inngår en avtale som gir medlemmene i Unios forbund tilbud om boliglån til en av markedets beste lånerenter. Dette skal bidra til økt vekst for banken. I Sverige lanserer vi Pluss-fond, som er fossilfrie, indeksnære fond med en høy bærekraftsrating – og fondene selger meget godt. Storebrand lanserer "Vår drivkraft". Drivkraften vår handler om hva Storebrand står for. Vi skaper trygghet i dag og en fremtid du kan glede deg til.

2017: Storebrand feirer sitt 250-årsjubileum!

2019: Storebrand kjøper investeringsselskapet Cubera Private Equity AS som forvalter flere fond innenfor private equity i Norden og internasjonalt

2020: Storebrand blir inkludert i Dow Jones Sustainability Index, rangert som et av verdens 10 prosent mest bærekraftige børsnoterte selskaper.

2021: Storebrands Kapitalforvaltning passerer 1000 milliarder kroner.


Fant du det du lette etter?