Konsernstyret

Styret i Storebrand ASA har ansvar for konsernets ledelse og holder oppsyn med administrasjonen av konsernet. Styret har nedsatt fire styreutvalg: Strategiutvalget, revisjonsutvalget, risikoutvalget og kompensasjonsutvalget.

Styret har fortløpende evalueringer av eget arbeid, og gjennomfører en årlig helhetlig styreevaluering. Den årlige evalueringen gjøres tilgjengelig for valgkomiteen i sin helhet eller i utdrag. Den årlige evalueringen i samsvar med NUES krav til styreevaluering og Styreinstituttets retningslinjer for styreevalueringer.

I tillegg:

 • Alle aksjonærvalgte styremedlemmer er uavhengige og ledende ansatte i selskapet er ikke representert
 • Styremedlemmene kan maksimalt ha fire styreverv med mindre Finanstilsynet har gitt dispensasjon iht. finansforetaksforskriften § 9-2.
 • Det er forventet at alle styremedlemmer stiller på alle møter.
 • Styret skal ha en kjønnsbalanse som etterlever kravene som følger av allmennaksjeloven § 6-11
2022-Didrik-Munch.jpg

Didrik Munch

Styreleder i Storebrand ASA siden 2017

 • add Biografi

  Født

  1956

  Stilling

  Selvstendig næringsdrivende
   

  Utdannelse

  • Statens Politiskole
  • Cand. Jur

  Tidligere stillinger

  • Konsernsjef i Schibsted Norge (2011-2018)
  • Konsernsjef i Media Norge (2008-2011)
  • Adm direktør i Bergens Tidende (1997-2008)
  • Divisjonsdirektør, Bedriftsmarked, i DNB (1995-1997)
  • Regionbanksjef, Bedriftsmarked Bergen, i DNB (1992-1995)
  • Ulike lederroller i Nevi og DNB (1987-1992)
  • Advokat i Kyrre AS (1987-1987)
  • Politifullmektig/adjutant ved Bergen Politikammer (1984-1986)
  • Politibetjent ved Oslo/Bergen politikammer (1979-1984)

  Tillitsverv

  • Styreleder i NWT Media AS
  • Styremedlem i Grieg Maritime Group AS
  • Styremedlem i Lerøy Seafood Group
  • Styreleder i SH Holding (Solstrand Fjord Hotell)

  Eierforhold i Storebrand

  Antall aksjer per 12.04.2023: 40 000
  Nærstående: NWT Media AS: 215 000

2022-Karin-Bing-Orgland.jpg

Karin Bing Orgland

Styremedlem i Storebrand ASA siden 2015

 • add Biografi

  Født

  1959

  Stilling

  Selvstendig næringsdrivende

  Utdannelse

  • Siviløkonom (NHH)
  • Topplederprogram (IMD, BI og Management i Lund)

  Tidligere stillinger

  • Konserndirektør i DNB, samt diverse lederstillinger i samme konsern (1985–2013)
  • Konsulent i Handels og skipsfartsdepartementet (1983–1985)
  • Styremedlem og leder av revisjonsutvalget Norske Skog ASA
  • Styremedlem Norwegian Finans Holding ASA
  • Styremedlem Scatec Solar ASA
  • Styremedlem I HAV Eiendom AS
  • Styremedlem i Boligselskapet INI AS, Grønland
  • Styreleder i Røisheim Hotell AS og styremedlem i Røisheim Eiendom AS
  • Styreleder i Visit Jotunheimen AS
  • Styremedlem og leder i revisjonsutvalget Grieg Seafood ASA
  • Styreleder i GIEK

  Tillitsverv

  • Styreleder i Entur AS
  • Styremedlem og leder av revisjonsutvalg KID ASA
  • Styremedlem i Eksportfinansiering Norge (eksfin)
  • Styremedlem og medlems av revisjonsutvalget NRC Group ASA 

  Eierforhold i Storebrand

  Antall aksjer per 12.04.2023: 27 000

2022-Martin-Skancke.jpg

Martin Skancke

Styremedlem i Storebrand ASA siden 2014

 • add Biografi

  Født

  1966

  Stilling

  Selvstendig næringsdrivende

  Utdannelse

  • Autorisert finansanalytiker (NHH)
  • MSc Econ (London School of Economics and Political Science)
  • Russisk mellomfag (UiO)
  • International Finance Programme (Handelshögskolan Stockholm)
  • Siviløkonom (NHH)

  Tidligere stillinger

  • Spesialrådgiver i Storebrand (2011–2013)
  • Avdelingsdirektør og ekspedisjonssjef i Finansdepartementet (1994–2001, 2006–2011)
  • Ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor (2002–2006)
  • Bedriftsrådgiver i McKinsey & Company (2001–2002)

  Tillitsverv

  • Styremedlem i Norfund
  • Styreleder i Principles for Responsible Investment (PRI), en FN-tilknyttet organisasjon for ansvarlig investeringsvirksomhet
  • Styremedlem i Storebrand Livsforsikring AS
  • Medlem av Task Force on Climate-related Financial Disclosure

  Eierforhold i Storebrand

  Antall aksjer per 12.03.2024: 37 000

2022-Marianne-Bergmann-Roeren.jpg

Marianne Bergmann Røren

Styremedlem i Storebrand ASA siden 2020

 • add Biografi

  Født

  1968

  Stilling

  Administrerende direktør, Mesta AS

  Utdannelse

  • Cand.jur (UiO)

  Tidligere stillinger

  • Danske Bank Corporate & Institutions (2007-2019):
   • Global Head of COO Office
   • Global Head of Risk
   • Global Head of AML Program
   • COO and Deputy Country Manager
   • Chief Legal Adviser
  • Managing Associate (advokat) Thommessen (2005-2007)
  • Managing Associate and Associate (advokat) Wiersholm (2001-2005)
  • Advisor and international coordinator Finanstilsynet (1999-2001)
  • Advokat Advokatfirmaet Arthur Andersen (1998-1999)

  Tillitsverv

  • Medlem av bedriftsforsamlingen i Telenor ASA
  • Styremedlem SmartCraft ASA

  Eierforhold i Storebrand

  Antall aksjer per 12.04.2023: 8 000
  Nærstående: 2 000

Jarle-Rooth.jpg

Jarle Roth

Styremedlem i Storebrand ASA siden 2023

 • add Biografi

  Født

  1960

  Stilling

  Selvstendig næringsdrivende

  Utdannelse

  • Siviløkonom (NHH)

  Tidligere stillinger

  • CEO, Umoe Group AS
  • CEO, Arendals Fossekompani ASA
  • CEO, Export Credit Norway AS
  • Umoe Group AS 
   • Deputy CEO, Umoe Group
   • CEO, Umoe Industry AS
  • CEO, Unitor ASA

  Tillitsverv

  • Leder av valgkomiteen og bedriftsforsamlingen i Equinor ASA
  • Styremedlem i Norfund
  • Styremedlem i Umoe AS/Umoe Gruppen AS
  • Styremedlem i Hafslund
  • Medlem i komiteen til bevarelse av polarskipet Fram (Frammuseet)

  Eierforhold i Storebrand

  Antall aksjer per 12.03.2024: 9 000

2022-Christel-Elise-Borge.jpg

Christel Elise Borge

Styremedlem i Storebrand ASA siden 2021

 • add Biografi

  Født

  1967 

  Stilling

  CEO, Entur AS

  Utdannelse

  • Master of computer science (NTNU) 
  • INSEAD MBA Programme (Fontainebleu) 

  Tidligere stillinger

  • Telenor ASA (2005-2020)
   • Administrerende direktør i Dipper AS
   • Senior Vice President - Head of Group Strategy and CEO Office
   • Senior Vice President – Head of Group Strategy and Portfolio Development
   • Direktør Strategi i Telenor Norden, Oslo
  • Strategirådgiver i Innovation AS (2002-2004)
  • Prosjektleder i Schibsted (2001)
  • Direktør i Cell Network AS (2000-2001)
  • Strategirådgiver i McKinsey & Company (1991-1999)

  Eierforhold i Storebrand

  Antall aksjer per 12.04.2023: 11 000

2022-Fredrik-Atting.jpg

Fredrik Åtting

Styremedlem i Storebrand ASA siden 2020

 • add Biografi

  Født

  1968

  Stilling

  Partner EQT 

  Utdannelse

  • MSc (Stockholm School of Economics)

  Tidligere stillinger

  • Diverse stillinger i EQT, Sverige, Hong Kong, Tyskland og England (1996-)
  • Associate Enskilda Securities, Sverige (1993-1996)

  Tillitsverv

  • Medlem av valgkomiteen i Securitas AB
  • Medlem av valgkomiteen i Storytel AB

  Eierforhold i Storebrand

  Antall aksjer per 12.04.2023: 600 000
   

2022-Hanne-Seim-Grave.jpg

Hanne Seim Grave

Styremedlem i Storebrand ASA siden 2021

 • add Biografi

  Født

  1974

  Stilling

  Senior autorisert forsikringsrådgiver i Storebrand Forsikring AS

  Utdannelse

  • Markedsøkonom – (IHM)
  • Forsikringsakademiet
  • KanFinans og Finaut

  Tidligere stillinger

  • Autorisert forsikringsrådgiver – Akademikernes forsikringskontor
  • Storebrand Livsforsikring kunderådgiver oppgjør
  • Storebrand Livsforsikring – ansatte rådgivning
  • Storebrand Livsforsikring – kundeservice liv
  • IF skadeforsikring – fag – og opplæringsansvarlig
  • Storebrand skadeforsikring – fagstøtte
  • Storebrand Skadeforsikring – salg
  • Manpower – Storebrand Eiendom

  Eierforhold i Storebrand

  Antall aksjer per 15.05.2023: 1 170

2022-Hans-Petter-Salvesen.jpg

Hans-Petter Bache-Salvesen

Styremedlem i Storebrand ASA siden 2020

 • add Biografi

  Født

  1968

  Stilling

  Konsernhovedtillitsvalgt Finansforbundet i Storebrand ASA

  Utdannelse

  • Markedskommunikasjon, BI Norges Markedshøyskole/NMH
  • Personalledelse, Høyskolen i Akershus
  • Studiepraksis for topptillitsvalgte, Høyskolen Kristiania

  Tidligere stillinger

  • Salgsleder Storebrand Bank ASA (2016-2020)
  • Salgsleder Storebrand Finansiell Rådgivning AS (2014-2016)
  • Leder Dialog og CRM Storebrand ASA, (2012-2014)
  • Operational Manager Storebrand Baltic UAB (2010-2012)
  • Partneransvarlig/KAM Storebrand Bank ASA (2005-2010)
  • Prosjektleder og nettansvarlig Storebrand Bank ASA (2003 – 2005)
  • Nettansvarlig Finansbanken ASA (2000-2003)
  • Medarbeider Gjensidige Forsikring (1988-2000)

  Eierforhold i Storebrand

  Antall aksjer per 12.04.2023: 0

Svein-Thomas-Lomark.jpg

Svein Thomas Lømork

Styremedlem i Storebrand ASA siden 2023

 • add Biografi

  Født

  1971

  Stilling

  Utreder og operativ ressurs hvitvasking i Storebrand Livsforsikring AS

  Utdannelse

  • Videregående etterforskning PHS
  • BI, diverse fag blant annet regnskap, skatt og avgift, 56 studiepoeng
  • Politihøgskolen   

  Tidligere stillinger

  • BI, foreleser i økonomisk kriminalitet
  • Krimvakta, Asker og Bærum politidistrikt
  • Økonomi teamet, Aker og Bærum politidistrikt
  • Finans og miljøseksjonen, Oslo politidistrikt
  • Etterforskningsavsnittet, Grønland politistasjon
  • Ordensavsnittet, Grønland politistasjon
  • Ordensavsnittet, Grønland politistasjon
  • Forsvaret

  Eierforhold i Storebrand

  Antall aksjer per 16.05.2023: 1 040


Fant du det du lette etter?