Konsernstyret

Styret i Storebrand ASA har ansvar for konsernets ledelse og holder oppsyn med administrasjonen av konsernet. Styret har nedsatt tre styreutvalg: Revisjonsutvalget, risikoutvalget og kompensasjonsutvalget.

Styret har fortløpende evalueringer av eget arbeid, og gjennomfører en årlig helhetlig styreevaluering. Den årlige evalueringen gjøres tilgjengelig for valgkomiteen i sin helhet eller i utdrag. Den årlige evalueringen i samsvar med NUES krav til styreevaluering og Styreinstituttets retningslinjer for styreevalueringer.

I tillegg:

 • Alle aksjonærvalgte styremedlemmer er uavhengige og ledende ansatte i selskapet er ikke representert
 • Styremedlemmene kan maksimalt ha fire styreverv med mindre Finanstilsynet har gitt dispensasjon iht. finansforetaksforskriften § 9-2.
 • Det er forventet at alle styremedlemmer stiller på alle møter.
 • Styret skal ha en kjønnsbalanse som etterlever kravene som følger av allmennaksjeloven § 6-11
Jarle-Rooth.jpg

Jarle Roth

Styreleder i Storebrand ASA fra 2024, styremedlem siden 2023

 • add Biografi

  Født

  1960

  Stilling

  Selvstendig næringsdrivende

  Utdannelse

  • Siviløkonom (NHH)

  Tidligere stillinger

  • CEO, Umoe Group AS
  • CEO, Arendals Fossekompani ASA
  • CEO, Export Credit Norway AS
  • Umoe Group AS 
   • Deputy CEO, Umoe Group
   • CEO, Umoe Industry AS
  • CEO, Unitor ASA

  Tillitsverv

  • Leder av valgkomiteen og bedriftsforsamlingen i Equinor ASA
  • Styremedlem i Norfund
  • Styremedlem i Umoe AS/Umoe Gruppen AS
  • Styremedlem i Hafslund
  • Medlem i komiteen til bevarelse av polarskipet Fram (Frammuseet)

  Eierforhold i Storebrand

  Antall aksjer per 03.04.2024: 9 000

2022-Martin-Skancke.jpg

Martin Skancke

Nestleder i Storebrand ASA fra 2024, styremedlem siden 2014

 • add Biografi

  Født

  1966

  Stilling

  Selvstendig næringsdrivende

  Utdannelse

  • Autorisert finansanalytiker (NHH)
  • MSc Econ (London School of Economics and Political Science)
  • Russisk mellomfag (UiO)
  • International Finance Programme (Handelshögskolan Stockholm)
  • Siviløkonom (NHH)

  Tidligere stillinger

  • Spesialrådgiver i Storebrand (2011–2013)
  • Avdelingsdirektør og ekspedisjonssjef i Finansdepartementet (1994–2001, 2006–2011)
  • Ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor (2002–2006)
  • Bedriftsrådgiver i McKinsey & Company (2001–2002)

  Tillitsverv

  • Styremedlem i Norfund
  • Styreleder i Principles for Responsible Investment (PRI), en FN-tilknyttet organisasjon for ansvarlig investeringsvirksomhet
  • Styremedlem i Storebrand Livsforsikring AS
  • Medlem av Task Force on Climate-related Financial Disclosure

  Eierforhold i Storebrand

  Antall aksjer per 12.03.2024: 37 000

2022-Christel-Elise-Borge.jpg

Christel Elise Borge

Styremedlem i Storebrand ASA siden 2021

 • add Biografi

  Født

  1967 

  Stilling

  CEO, Entur AS

  Utdannelse

  • Master of computer science (NTNU) 
  • INSEAD MBA Programme (Fontainebleu) 

  Tidligere stillinger

  • Telenor ASA (2005-2020)
   • Administrerende direktør i Dipper AS
   • Senior Vice President - Head of Group Strategy and CEO Office
   • Senior Vice President – Head of Group Strategy and Portfolio Development
   • Direktør Strategi i Telenor Norden, Oslo
  • Strategirådgiver i Innovation AS (2002-2004)
  • Prosjektleder i Schibsted (2001)
  • Direktør i Cell Network AS (2000-2001)
  • Strategirådgiver i McKinsey & Company (1991-1999)

  Eierforhold i Storebrand

  Antall aksjer per 12.04.2023: 11 000

benjamin-golding.jpg

Benjamin K. Golding

Styremedlem i Storebrand ASA siden 2024

 • add Biografi

  Født

  1980

  Stilling

  CEO, Arendals Fossekompani

  Utdannelse

  • Mastergrad i kyberteknikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

  Tidligere stillinger

  • DNB ASA
   • Group EVP, Product & Innovation
   • Group EVP, Payments & Innovation
   • EVP, Head of divison Payments, Open Banking
   • Head of Group Strategy
  • Investment Manager, Akastor ASA
  • Aker Solutions ASA
   • Vice President, Corporate business development
   • Project manager
  • Project manager Corporate development, Orkla ASA
  • Engagement Manager, McKinsey & Co. Inc.

  Tillitsverv

  • Styreleder, Volue
  • Styreleder, ENRX

  Eierforhold i Storebrand

  Antall aksjer per 04.04.2024: 4 000
   

jaan-ivar-semlitsch.jpg

Jaan Ivar Semlitsch

Styremedlem i Storebrand ASA siden 2024

 • add Biografi

  Født

  1971

  Stilling

  President og CEO i Komplett Group

  Utdannelse

  • Msc., Econimics and Business Administration, Norges Handelshøyskole (NHH)

  Tidligere stillinger

  • President og CEO, Orkla ASA
  • Managing Director, Nordics, Elkjøp
  • CEO, REMA Industrier
  • CEO, Plantasjen ASA
  • COO, Retail, Europe, Statoil Detaljhandel
  • Managing Director, Expert Danmark
  • Associate Partner, McKinsey & Company, Inc (Oslo)
  • Engagement Manager, McKinsey & Company, Inc (Oslo)
  • Associate, McKinsey & Company, Inc (Oslo)
  • Junior Associate, McKinsey & Company, Inc (Oslo)

  Tillitsverv

  • Styreleder, Netonnet Norge
  • Styreleder, Marked Gruppen
  • Styreleder, Komplett Distribusjon
  • Styreleder Kompmplett Services
  • Styreleder, Norli

  Eierforhold i Storebrand

  Antall aksjer per 

viveka-ekberg.jpg

Viveka Ekberg

Styremedlem i Storebrand ASA siden 2024

 • add Biografi

  Født

  1962

  Stilling

  Selvstendig næringsdrivende

  Utdannelse

  • Siviløkonom, Handelshögskolan i Stockholm

  Tidligere stillinger

  • Administrerende direktør, PP Pension
  • Nordensjef i Morgan Stanley Investment Management
  • Brummer & Partners
   • Associate partner – Head of Project Management, medlem av ledergruppen
   • Styreleder Alfa & Beta Fondsförsäkring AB, Manticore Capital AB og Arcos Fondbolag Ab (Finland)
   • Associate Director, Head of Sales & Investor Relations, styremedlem I Brummer & Partners ledergruppe
  • SEB
   • Sjef SEB Institutionell Förvaltning
   • Medlem i SEB Invest & Fonders ledergruppe
   • Sjef SEB/Bedriftsledelsen (analyseenhet for makro, aksjer, obligasjoner og valuta
   • Medlem i Division SEBs styre, sekretær i Sebs Makroråd
   • Analytiker og inversteringsstrateg SEB Fonder
  • Alfred Berg Fondkommission
   • Aksjeanalytiker med fokus på Asia, utplassert i Hong Kong
   • Aksjeanalytiker med ansvar for konserndekkende analyseprosjekt, for eksempel. "The Nordic Investment Report"
  • Finansanalytiker og journalist i Affärsvärlden

  Tillitsverv

  • Styremedlem i Nilfisk Holding A/S og medlem av Revisjonsutvalget
  • Styremedlem i AutoStore Holdings Ltd og leder av Revisjonsutvalget
  • Styremedlem i Lindab International AB og leder av Revisjonsutvalget
  • Styremedlem i Dellner Couplers Group AB og leder av Revisjonsutvalget

  Eierforhold i Storebrand

  Antall aksjer per 04.04.2024: 20 000

2022-Marianne-Bergmann-Roeren.jpg

Marianne Bergmann Røren

Styremedlem i Storebrand ASA siden 2020

 • add Biografi

  Født

  1968

  Stilling

  Administrerende direktør, Mesta AS

  Utdannelse

  • Cand.jur (UiO)

  Tidligere stillinger

  • Danske Bank Corporate & Institutions (2007-2019):
   • Global Head of COO Office
   • Global Head of Risk
   • Global Head of AML Program
   • COO and Deputy Country Manager
   • Chief Legal Adviser
  • Managing Associate (advokat) Thommessen (2005-2007)
  • Managing Associate and Associate (advokat) Wiersholm (2001-2005)
  • Advisor and international coordinator Finanstilsynet (1999-2001)
  • Advokat Advokatfirmaet Arthur Andersen (1998-1999)

  Tillitsverv

  • Medlem av bedriftsforsamlingen i Telenor ASA
  • Styremedlem SmartCraft ASA

  Eierforhold i Storebrand

  Antall aksjer per 12.04.2023: 8 000
  Nærstående: 2 000

2022-Hanne-Seim-Grave.jpg

Hanne Seim Grave

Styremedlem i Storebrand ASA siden 2021

 • add Biografi

  Født

  1974

  Stilling

  Senior autorisert forsikringsrådgiver i Storebrand Forsikring AS

  Utdannelse

  • Markedsøkonom – (IHM)
  • Forsikringsakademiet
  • KanFinans og Finaut

  Tidligere stillinger

  • Autorisert forsikringsrådgiver – Akademikernes forsikringskontor
  • Storebrand Livsforsikring kunderådgiver oppgjør
  • Storebrand Livsforsikring – ansatte rådgivning
  • Storebrand Livsforsikring – kundeservice liv
  • IF skadeforsikring – fag – og opplæringsansvarlig
  • Storebrand skadeforsikring – fagstøtte
  • Storebrand Skadeforsikring – salg
  • Manpower – Storebrand Eiendom

  Eierforhold i Storebrand

  Antall aksjer per 15.05.2023: 1 170

2022-Hans-Petter-Salvesen.jpg

Hans-Petter Bache-Salvesen

Styremedlem i Storebrand ASA siden 2020

 • add Biografi

  Født

  1968

  Stilling

  Konsernhovedtillitsvalgt Finansforbundet i Storebrand ASA

  Utdannelse

  • Markedskommunikasjon, BI Norges Markedshøyskole/NMH
  • Personalledelse, Høyskolen i Akershus
  • Studiepraksis for topptillitsvalgte, Høyskolen Kristiania

  Tidligere stillinger

  • Salgsleder Storebrand Bank ASA (2016-2020)
  • Salgsleder Storebrand Finansiell Rådgivning AS (2014-2016)
  • Leder Dialog og CRM Storebrand ASA, (2012-2014)
  • Operational Manager Storebrand Baltic UAB (2010-2012)
  • Partneransvarlig/KAM Storebrand Bank ASA (2005-2010)
  • Prosjektleder og nettansvarlig Storebrand Bank ASA (2003 – 2005)
  • Nettansvarlig Finansbanken ASA (2000-2003)
  • Medarbeider Gjensidige Forsikring (1988-2000)

  Eierforhold i Storebrand

  Antall aksjer per 12.04.2023: 0

stine-beate-moe.jpg

Stine Beate Moe

Styremedlem i Storebrand ASA siden 2024

 • add Biografi

  Født

  1966

  Stilling

  TU-konsulent og Hovedverneombud i Storebrand Livsforsikring AS

  Tidligere stillinger

  • Storebrand Livsforsikring AS – Oppgjørsrådgiver
  • Storebrand Livsforsikring AS – Leder for sentralbord og resepsjon
  • Lindorff Accounting - Leder for fakturaadministrasjon
  • Lindorff Accounting - Personalrådgiver
  • Adviso (Lindorff Accounting) - Ansvarlig for Advisioskolen
  • Storebrand ASA - Likviditetskonsulent
  • Storebrand ASA - Avdelingsleder

  Tillitsverv

  • Styremedlem Storebrand fond for ansatte
  •  Styremedlem Finansforbundet region Oslo Akershus
  •  Styremedlem Finansforbundet Storebrand
  •  Styremedlem AS Høyres hus Lillestrøm

  Eierforhold i Storebrand

  Antall aksjer per 1.05.2024: 1 020


Fant du det du lette etter?