Konsernstyret

Styret i Storebrand ASA har ansvar for konsernets ledelse og holder oppsyn med administrasjonen av konsernet. Styret har nedsatt fire styreutvalg: Strategiutvalget, revisjonsutvalget, risikoutvalget og kompensasjonsutvalget.

Styret har fortløpende evalueringer av eget arbeid, og gjennomfører en årlig helhetlig styreevaluering. Den årlige evalueringen gjøres tilgjengelig for valgkomiteen i sin helhet eller i utdrag. Den årlige evalueringen i samsvar med NUES krav til styreevaluering og Styreinstituttets retningslinjer for styreevalueringer.

I tillegg:

 • Alle aksjonærvalgte styremedlemmer er uavhengige og ledende ansatte i selskapet er ikke representert
 • Styremedlemmene kan maksimalt ha fire styreverv med mindre Finanstilsynet har gitt dispensasjon iht. finansforetaksforskriften § 9-2.
 • Det er forventet at alle styremedlemmer stiller på alle møter.
 • Styret skal ha en kjønnsbalanse som etterlever kravene som følger av allmennaksjeloven § 6-11

Didrik Munch

Styreleder i Storebrand ASA siden 2017

 

Født

1956

Stilling

Selvstendig næringsdrivende
 

Utdannelse

 • Statens Politiskole
 • Cand. Jur

Tidligere stillinger

 • Konsernsjef i Schibsted Norge (2011-2018)
 • Konsernsjef i Media Norge (2008-2011)
 • Adm direktør i Bergens Tidende (1997-2008)
 • Divisjonsdirektør, Bedriftsmarked, i DNB (1995-1997)
 • Regionbanksjef, Bedriftsmarked Bergen, i DNB (1992-1995)
 • Ulike lederroller i Nevi og DNB (1987-1992)
 • Advokat i Kyrre AS (1987-1987)
 • Politifullmektig/adjutant ved Bergen Politikammer (1984-1986)
 • Politibetjent ved Oslo/Bergen politikammer (1979-1984)

Tillitsverv

 • Styreleder i NWT Media AS
 • Styremedlem i Grieg Maritime Group AS
 • Styremedlem i Lerøy Seafood Group
 • Styreleder i SH Holding (Solstrand Fjord Hotell)

Eierforhold i Storebrand

Antall aksjer per 12.04.2023: 40 000
Nærstående: NWT Media AS: 215 000

Karin Bing Orgland

Styremedlem i Storebrand ASA siden 2015

 

Født

1959

Stilling

Selvstendig næringsdrivende

Utdannelse

 • Siviløkonom (NHH)
 • Topplederprogram (IMD, BI og Management i Lund)

Tidligere stillinger

 • Konserndirektør i DNB, samt diverse lederstillinger i samme konsern (1985–2013)
 • Konsulent i Handels og skipsfartsdepartementet (1983–1985)
 • Styremedlem og leder av revisjonsutvalget Norske Skog ASA
 • Styremedlem Norwegian Finans Holding ASA
 • Styremedlem Scatec Solar ASA
 • Styremedlem I HAV Eiendom AS
 • Styremedlem i Boligselskapet INI AS, Grønland
 • Styreleder i Røisheim Hotell AS og styremedlem i Røisheim Eiendom AS
 • Styreleder i Visit Jotunheimen AS
 • Styremedlem og leder i revisjonsutvalget Grieg Seafood ASA
 • Styreleder i GIEK

Tillitsverv

 • Styreleder i Entur AS
 • Styremedlem og leder av revisjonsutvalg KID ASA
 • Styremedlem i Eksportfinansiering Norge (eksfin)
 • Styremedlem og medlems av revisjonsutvalget NRC Group ASA 

Eierforhold i Storebrand

Antall aksjer per 12.04.2023: 27 000
 

Martin Skancke

Styremedlem i Storebrand ASA siden 2014

 

Født

1966

Stilling

Selvstendig næringsdrivende

Utdannelse

 • Autorisert finansanalytiker (NHH)
 • MSc Econ (London School of Economics and Political Science)
 • Russisk mellomfag (UiO)
 • International Finance Programme (Handelshögskolan Stockholm)
 • Siviløkonom (NHH)

Tidligere stillinger

 • Spesialrådgiver i Storebrand (2011–2013)
 • Avdelingsdirektør og ekspedisjonssjef i Finansdepartementet (1994–2001, 2006–2011)
 • Ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor (2002–2006)
 • Bedriftsrådgiver i McKinsey & Company (2001–2002)

Tillitsverv

 • Styremedlem i Norfund
 • Styreleder i Principles for Responsible Investment (PRI), en FN-tilknyttet organisasjon for ansvarlig investeringsvirksomhet
 • Styremedlem i Storebrand Livsforsikring AS
 • Medlem av Task Force on Climate-related Financial Disclosure

Eierforhold i Storebrand

Antall aksjer per 12.04.2023: 35 000

Marianne Bergmann Røren

Styremedlem i Storebrand ASA siden 2020

 

Født

1968

Stilling

Administrerende direktør, Mesta AS

Utdannelse

 • Cand.jur (UiO)

Tidligere stillinger

 • Danske Bank Corporate & Institutions (2007-2019):
  • Global Head of COO Office
  • Global Head of Risk
  • Global Head of AML Program
  • COO and Deputy Country Manager
  • Chief Legal Adviser
 • Managing Associate (advokat) Thommessen (2005-2007)
 • Managing Associate and Associate (advokat) Wiersholm (2001-2005)
 • Advisor and international coordinator Finanstilsynet (1999-2001)
 • Advokat Advokatfirmaet Arthur Andersen (1998-1999)

Tillitsverv

 • Medlem av bedriftsforsamlingen i Telenor ASA
 • Styremedlem SmartCraft ASA

Eierforhold i Storebrand

Antall aksjer per 12.04.2023: 8 000
Nærstående: 2 000

Jarle Roth

Styremedlem i Storebrand ASA siden 2023

 

Født

1960

Stilling

Selvstendig næringsdrivende

Utdannelse

 • Siviløkonom (NHH)

Tidligere stillinger

 • CEO, Umoe Group AS
 • CEO, Arendals Fossekompani ASA
 • CEO, Export Credit Norway AS
 • Umoe Group AS 
  • Deputy CEO, Umoe Group
  • CEO, Umoe Industry AS
 • CEO, Unitor ASA

Tillitsverv

 • Leder av valgkomiteen og bedriftsforsamlingen i Equinor ASA
 • Styremedlem i Norfund
 • Styremedlem i Umoe AS/Umoe Gruppen AS
 • Styremedlem i Hafslund
 • Medlem i komiteen til bevarelse av polarskipet Fram (Frammuseet)

Eierforhold i Storebrand

Antall aksjer per 12.04.2023: 2 000

Christel Elise Borge

Styremedlem i Storebrand ASA siden 2021

 

Født

1967 

Stilling

CEO, Entur AS

Utdannelse

 • Master of computer science (NTNU) 
 • INSEAD MBA Programme (Fontainebleu) 

Tidligere stillinger

 • Telenor ASA (2005-2020)
  • Administrerende direktør i Dipper AS
  • Senior Vice President - Head of Group Strategy and CEO Office
  • Senior Vice President – Head of Group Strategy and Portfolio Development
  • Direktør Strategi i Telenor Norden, Oslo
 • Strategirådgiver i Innovation AS (2002-2004)
 • Prosjektleder i Schibsted (2001)
 • Direktør i Cell Network AS (2000-2001)
 • Strategirådgiver i McKinsey & Company (1991-1999)

Eierforhold i Storebrand

Antall aksjer per 12.04.2023: 11 000

Fredrik Åtting

Styremedlem i Storebrand ASA siden 2020

 

Født

1968

Stilling

Partner EQT 

Utdannelse

 • MSc (Stockholm School of Economics)

Tidligere stillinger

 • Diverse stillinger i EQT, Sverige, Hong Kong, Tyskland og England (1996-)
 • Associate Enskilda Securities, Sverige (1993-1996)

Tillitsverv

 • Medlem av valgkomiteen i Securitas AB
 • Medlem av valgkomiteen i Storytel AB

Eierforhold i Storebrand

Antall aksjer per 12.04.2023: 600 000
Nærstående: EQT Public Value Investments S.à r.l.: 15 440 000

Hanne Seim Grave

Ansattevalgt styremedlem i Storebrand ASA siden 2021

Født

1974

Stilling

Senior autorisert forsikringsrådgiver i Storebrand Forsikring AS

Utdannelse

 • Markedsøkonom – (IHM)
 • Forsikringsakademiet
 • KanFinans og Finaut

Tidligere stillinger

 • Autorisert forsikringsrådgiver – Akademikernes forsikringskontor
 • Storebrand Livsforsikring kunderådgiver oppgjør
 • Storebrand Livsforsikring – ansatte rådgivning
 • Storebrand Livsforsikring – kundeservice liv
 • IF skadeforsikring – fag – og opplæringsansvarlig
 • Storebrand skadeforsikring – fagstøtte
 • Storebrand Skadeforsikring – salg
 • Manpower – Storebrand Eiendom

Eierforhold i Storebrand

Antall aksjer per 15.05.2023: 1 170
 

Hans-Petter Salvesen

Ansattevalgt styremedlem i Storebrand ASA siden 2020

 

Født

1968

Stilling

Konsernhovedtillitsvalgt Finansforbundet i Storebrand ASA

Utdannelse

 • Markedskommunikasjon, BI Norges Markedshøyskole/NMH
 • Personalledelse, Høyskolen i Akershus
 • Studiepraksis for topptillitsvalgte, Høyskolen Kristiania

Tidligere stillinger

 • Salgsleder Storebrand Bank ASA (2016-2020)
 • Salgsleder Storebrand Finansiell Rådgivning AS (2014-2016)
 • Leder Dialog og CRM Storebrand ASA, (2012-2014)
 • Operational Manager Storebrand Baltic UAB (2010-2012)
 • Partneransvarlig/KAM Storebrand Bank ASA (2005-2010)
 • Prosjektleder og nettansvarlig Storebrand Bank ASA (2003 – 2005)
 • Nettansvarlig Finansbanken ASA (2000-2003)
 • Medarbeider Gjensidige Forsikring (1988-2000)

Eierforhold i Storebrand

Antall aksjer per 12.04.2023: 0

Svein Thomas Lømork

Ansattevalgt styremedlem i Storebrand ASA siden 2023

 

Født

1971

Stilling

Utreder og operativ ressurs hvitvasking i Storebrand Livsforsikring AS

Utdannelse

 • Videregående etterforskning PHS
 • BI, diverse fag blant annet regnskap, skatt og avgift, 56 studiepoeng
 • Politihøgskolen   

Tidligere stillinger

 • BI, foreleser i økonomisk kriminalitet
 • Krimvakta, Asker og Bærum politidistrikt
 • Økonomi teamet, Aker og Bærum politidistrikt
 • Finans og miljøseksjonen, Oslo politidistrikt
 • Etterforskningsavsnittet, Grønland politistasjon
 • Ordensavsnittet, Grønland politistasjon
 • Lømorks Foto
 • Ordensavsnittet, Grønland politistasjon
 • Forsvaret

Eierforhold i Storebrand

Antall aksjer per 16.05.2023: 1 040


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023