Konsernstyret

Styret i Storebrand ASA har ansvar for konsernets ledelse og holder oppsyn med administrasjonen av konsernet. Styret har nedsatt fire styreutvalg: Strategiutvalget, revisjonsutvalget, risikoutvalget og kompensasjonsutvalget.

Styret har fortløpende evalueringer av eget arbeid, og gjennomfører en årlig helhetlig styreevaluering. Den årlige evalueringen gjøres tilgjengelig for valgkomiteen i sin helhet eller i utdrag. Den årlige evalueringen i samsvar med NUES krav til styreevaluering og Styreinstituttets retningslinjer for styreevalueringer.

I tillegg:

Alle aksjonærvalgte styremedlemmer er uavhengige og ledende ansatte i selskapet er ikke representert

Styremedlemmene kan maksimalt ha fire styreverv med mindre Finanstilsynet har gitt dispensasjon iht. finansforetaksforskriften § 9-2.

Det er forventet at alle styremedlemmer stiller på alle møter.

Styret skal ha en kjønnsbalanse som etterlever kravene som følger av allmennaksjeloven § 6-11

Didrik Munch

Styreleder i Storebrand ASA siden 2017

Didrik_sirkel

Født

1956

Stilling

Selvstendig næringsdrivende

Utdannelse

 • Statens Politiskole
 • Cand. Jur

Tidligere stillinger

 • Konsernsjef i Schibsted Norge (2011-2018)
 • Konsernsjef i Media Norge (2008-2011)
 • Adm direktør i Bergens Tidende (1997-2008)
 • Divisjonsdirektør, Bedriftsmarked, i DNB (1995-1997)
 • Regionbanksjef, Bedriftsmarked Bergen, i DNB (1992-1995)
 • Ulike lederroller i Nevi og DNB (1987-1992)
 • Advokat i Kyrre AS (1987-1987)
 • Politifullmektig/adjutant ved Bergen Politikammer (1984-1986)
 • Politibetjent ved Oslo/Bergen politikammer (1979-1984)

Tillitsverv

 • Styreleder i NWT Media AS
 • Styremedlem i Grieg Maritime Group AS
 • Styremedlem i Lerøy Seafood Group
 • Styreleder i SH Holding (Solstrand Fjord Hotell)

Eierforhold i Storebrand

Antall aksjer per 31.12.2021: 40 000
Nærstående: NWT Media AS: 215 000

Karin Bing Orgland

Styremedlem i Storebrand ASA siden 2015

Karin_sirkel

Født

1959

Stilling

Selvstendig næringsdrivende

Utdannelse

 • Siviløkonom (NHH)
 • Topplederprogram (IMD, BI og Management i Lund)

Tidligere stillinger

 • Konserndirektør i DNB, samt diverse lederstillinger i samme konsern (1985–2013)
 • Konsulent i Handels og skipsfartsdepartementet (1983–1985)
 • Styremedlem og leder av revisjonsutvalget Norske Skog ASA
 • Styremedlem Norwegian Finans Holding ASA
 • Styremedlem Scatec Solar ASA
 • Styremedlem I HAV Eiendom AS
 • Styremedlem i Boligselskapet INI AS, Grønland
 • Styreleder i Røisheim Hotell AS og styremedlem i Røisheim Eiendom AS
 • Styreleder i Visit Jotunheimen AS
 • Styremedlem og leder i revisjonsutvalget Grieg Seafood ASA

Tillitsverv

 • Styreleder i Entur AS
 • Styreleder i GIEK
 • Styremedlem og leder av revisjonsutvalg KID ASA
 • Styremedlem i internstyret for Eksportkreditt Norge og GIEK

Eierforhold i Storebrand

Antall aksjer per 31.12.2021: 27 000
 

Martin Skancke

Styremedlem i Storebrand ASA siden 2014

Martin_sirkel

Født

1966

Stilling

Selvstendig næringsdrivende

Utdannelse

 • Autorisert finansanalytiker (NHH)
 • MSc Econ (London School of Economics and Political Science)
 • Russisk mellomfag (UiO)
 • International Finance Programme (Handelshögskolan Stockholm)
 • Siviløkonom (NHH)

Tidligere stillinger

 • Spesialrådgiver i Storebrand (2011–2013)
 • Avdelingsdirektør og ekspedisjonssjef i Finansdepartementet (1994–2001, 2006–2011)
 • Ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor (2002–2006)
 • Bedriftsrådgiver i McKinsey & Company (2001–2002)

Tillitsverv

 • Styremedlem i Norfund
 • Styreleder i Principles for Responsible Investment (PRI), en FN-tilknyttet organisasjon for ansvarlig investeringsvirksomhet
 • Styremedlem i Storebrand Livsforsikring AS
 • Medlem av Task Force on Climate-related Financial Disclosure

Eierforhold i Storebrand

Antall aksjer per 31.12.2021: 30 000

Marianne Bergmann Røren

Styremedlem i Storebrand ASA siden 2020

Marianne Røren_sirkel

Født

1968

Stilling

Administrerende direktør, Mesta AS

Utdannelse

 • Cand.jur (UiO)

Tidligere stillinger

 • Danske Bank Corporate & Institutions (2007-2019):
  • Global Head of COO Office
  • Global Head of Risk
  • Global Head of AML Program
  • COO and Deputy Country Manager
  • Chief Legal Adviser
 • Managing Associate (advokat) Thommessen (2005-2007)
 • Managing Associate and Associate (advokat) Wiersholm (2001-2005)
 • Advisor and international coordinator Finanstilsynet (1999-2001)
 • Advokat Advokatfirmaet Arthur Andersen (1998-1999)

Tillitsverv

 • Medlem av bedriftsforsamlingen i Telenor ASA
 • Styremedlem EBA

Eierforhold i Storebrand

Antall aksjer per 31.12.2021: 5 000
 

Karl Sandlund

Styremedlem i Storebrand ASA siden 2019

Karl_sirkel

Født

1977

Stilling

Executive Vice President & CCO, SAS

Utdannelse

 • MSc Industrial Engineering and Management, University of Linköping

Tidligere stillinger

 • EVP Commercial, SAS
 • EVP & Chief Strategy Officer, SAS (2014-2017)
 • Vice President, Network, SAS (2009-2014)
 • Vice President, Commercial, SAS (2007-2009)
 • Vice President, Corporate Development, SAS (2006-2007)
 • Director, Business Strategies, SAS (2004-2006)
 • Consultant, McKinsey & Company (2001-2004)

Eierforhold i Storebrand

Antall aksjer per 31.12.2021: 7 000

Christel Elise Borge

Styremedlem i Storebrand ASA siden 2021

Christel_Elise_Borge_593

Født

1967 

Stilling

CEO, Entur AS

Utdannelse

 • Master of computer science (NTNU) 
 • INSEAD MBA Programme (Fontainebleu) 

Tidligere stillinger

 • Telenor ASA (2005-2020)
  • Administrerende direktør i Dipper AS
  • Senior Vice President - Head of Group Strategy and CEO Office
  • Senior Vice President – Head of Group Strategy and Portfolio Development
  • Direktør Strategi i Telenor Norden, Oslo
 • Strategirådgiver i Innovation AS (2002-2004)
 • Prosjektleder i Schibsted (2001)
 • Direktør i Cell Network AS (2000-2001)
 • Strategirådgiver i McKinsey & Company (1991-1999)

Eierforhold i Storebrand

Antall aksjer per 17.02.2022: 11 000

  Fredrik Åtting

  Styremedlem i Storebrand ASA siden 2020

  Fredrik_sirkel

  Født

  1968

  Stilling

  Partner and CO-Head of EQT Public Value

  Utdannelse

  • MSc (Stockholm School of Economics)

  Tidligere stillinger

  • Diverse stillinger i EQT, Sverige, Hong Kong, Tyskland og England (1996-)
  • Associate Enskilda Securities, Sverige (1993-1996)

  Tillitsverv

  • Leder av valgkomiteen i BHG Group AB
  • Leder av valgkomiteen i Adapteo Plc

  Eierforhold i Storebrand

  Antall aksjer per 17.02.2022: 250 000
  Nærstående: EQT Public Value Investments S.à r.l.: 18 500 000

  Hanne Seim Grave

  Ansattevalgt styremedlem i Storebrand ASA siden 2021

  Hanne_Seim_Grave_593

  Født

  1974

  Stilling

  Senior autorisert forsikringsrådgiver i Storebrand Forsikring AS

  Utdannelse

  • Markedsøkonom – (IHM)
  • Forsikringsakademiet
  • KanFinans og Finaut

  Tidligere stillinger

  • Autorisert forsikringsrådgiver – Akademikernes forsikringskontor
  • Storebrand Livsforsikring kunderådgiver oppgjør
  • Storebrand Livsforsikring – ansatte rådgivning
  • Storebrand Livsforsikring – kundeservice liv
  • IF skadeforsikring – fag – og opplæringsansvarlig
  • Storebrand skadeforsikring – fagstøtte
  • Storebrand Skadeforsikring – salg
  • Manpower – Storebrand Eiendom

  Eierforhold i Storebrand

  Antall aksjer per 31.12.2021: 325
   

  Hans-Petter Salvesen

  Ansattevalgt styremedlem i Storebrand ASA siden 2020

  Hans Petter_sirkel

  Født

  1968

  Stilling

  Konsernhovedtillitsvalgt Finansforbundet i Storebrand ASA

  Utdannelse

  • Markedskommunikasjon, BI Norges Markedshøyskole/NMH
  • Personalledelse, Høyskolen i Akershus

  Tidligere stillinger

  • Salgsleder Storebrand Bank ASA (2016-2020)
  • Salgsleder Storebrand Finansiell Rådgivning AS (2014-2016)
  • Leder Dialog og CRM Storebrand ASA, (2012-2014)
  • Operational Manager Storebrand Baltic UAB (2010-2012)
  • Partneransvarlig/KAM Storebrand Bank ASA (2005-2010)
  • Prosjektleder og nettansvarlig Storebrand Bank ASA (2003 – 2005)
  • Nettansvarlig Finansbanken ASA (2000-2003)
  • Medarbeider Gjensidige Forsikring (1988-2000)

  Eierforhold i Storebrand

  Antall aksjer per 31.12.2021: 0

  Bodil Catherine Valvik

  Ansattevalgt styremedlem i Storebrand ASA siden 2020

  Bodil_sirkel

  Født

  1973

  Stilling

  Head of Fund Administration i Storebrand Asset Management ASA

  Utdannelse

  • BA(Hons) Travel & Tourism Management, University of Northumbria at Newcastle

  Tidligere stillinger

  • Leder Kundebetjening Offentlig i Storebrand Pensjonstjenester (2019-2020)
  • Leder Kundebetjening sparing og pensjon, Storebrand PM (2013-2018)
  • Leder Kundeservice link og fond, Storebrand Kapitalforvaltning (2007-2012)
  • Leder Kundeservice Link, Storebrand Livsforsikring (2002-2006)
  • Leder for Helpline link, Storebrand Livsforsikring (2001-2002)
  • Finansiell Rådgiver, Storebrand Livsforsikring (1999-2001)

  Eierforhold i Storebrand

  Antall aksjer per 31.12.2021: 1 390


  Fant du det du lette etter?