Forpliktelser, utmerkelser, sertifiseringer og samarbeid

Vi jobber for å dreie verden generelt, og finansbransjen spesielt, i en mer bærekraftig retning. Vårt engasjement for å fremme bærekraftige investeringer er internasjonalt anerkjent.

Forpliktelser

Utmerkelser

 • Leader in Sustainable Investments – Principles for Responsible Investment (PRI): Storebrand fikk internasjonal anerkjennelse for utmerket arbeid med bærekraftige investeringer i 2019.

 • Carbon Disclosure project: I 2019 fikk Storebrand som et av tre norske selskaper karakteren A (-) for vår klimarapportering: 

   Storebrand ASA CDP reporting 2019

 • The Ethibel Sustainability Index: I 2016 ble Storebrand innlemmet som en del av

  "Ethibel Sustainability Index" (ESI) Excellence Europe.

  Storebrand Eiendom: GRESB evaluerer bærekraftstandarden til over 1000 eiendomsporteføljer verden over. I 2019 fikk Storebrand Eiendom fire av fem mulige stjerner for sin stående eiendomsportefølje.

 • Etisk bankguide er en del av det internasjonale initiativet Fair Finance Guide. Analysen rangerer selskapene på en skala fra null til 100 innen en rekke kategorier. Storebrand oppnår en totalscore på 81 prosent

 • Storebrand er et av verdens 100 mest likestilte selskaper, viser global kåring utført av den ideelle organisasjonen Equileap

Sertifiseringer

Vi arbeider systematisk for å kontinuerlig redusere miljøbelastning i driften av vårt eget selskap.

 • Miljøledelsessystemet er sertifisert etter Miljøfyrtårn-standarden, og har siden 2009 vært re-sertifisert hvert tredje år. Systemet engasjerer alle ansatte til å bidra til å redusere miljøfotavtrykket på hovedkontoret.

Samarbeid

 • Net-Zero Asset Owner Alliance: Vi er en grunnleggerne i alliansen bestående av noen av verdens største pensjonsfond og forsikringsselskap, som har forpliktet seg til en netto karbonfri investeringsportefølje innen 2050.

 • The Nordic CEOs for a Sustainable FutureEn allianse av ledere fra de største nordiske selskapene som samarbeider og deler erfaringer om hvordan vi kan løse bærekraftutfordringene.

 • Hållbart värdeskapande: Dette er et samarbeidsprosjekt mellom 17 av Sveriges største finansinstitusjoner og har siden våren 2015 vært listet på Nasdaq OMX Stockholm, som driver Stockholmsbørsen. Dette samarbeidet startet i 2009 fordi vi, som investorer og eiere i svenske virksomheter, så et behov for å løfte frem betydningen av at bedrifter jobber strukturert med bærekraft.

 • Norsif: Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer er en uavhengig organisasjon som jobber for å utvikle og fremme bærekraftige investeringer som fagfelt i Norge. Storebrand er med som styremedlem.

 • Swesif: Sveriges forum for hållbare investeringer er en uavhengig organisasjon som jobber for å utvikle og fremme bærekraftige investeringer som fagfelt i Sverige. Storebrand er med som styremedlem.

 • Storebrand er en del av nettverket Skift – næringslivets klimaledere. Dette er et næringslivsdrevet klimainitiativ som ble etablert i 2015. Formålet ​er å identifisere nye forretningsmuligheter på veien mot lavutslippssamfunnet, og være en pådriver for å nå Norges klimamål innen 2030. Skift skal belyse – for næringslivet og for staten – hvilke forretningsmuligheter som finnes i overgangen til lavutslippssamfunnet.

 • Sammen med Ungt Entreprenørskap ønsker Storebrand å bidra til å utdanne den kommende generasjonen i hvordan å drive en bærekraftig virksomhet og hvorfor bedriftseiere bør ta bærekraftige beslutninger. Storebrand vært med å skape en bærekraftspris, utarbeidet konkrete bærekraftskriterier for konkurransen, og ansatte har stilt opp som mentorer for ungdomsbedriftene.

 • Mentorprogrammet Catalyst er et samarbeid mellom Storebrand og non-profit organisasjonen Catalyst. Storebrand gikk inn som første næringslivspartner i 2017 og formålet er å forebygge frafall i videregående skole ved inkludering i nærmiljøet.