Angrerett

Her får du informasjon om når du kan benytte angreretten, hvordan du skal gå frem og hvilke virkninger det har dersom du bruker din rett til å angre. Informasjonen er forenklet og vil ikke omfatte alle sider ved angreretten.

Angrerettloven gjelder for avtaler som er inngått ved fjernsalg, og for avtaler som er inngått utenom den næringsdrivendes faste forretningslokaler. 

For avtaler om forsikringstjenester som er inngått på tilsvarende måte gjelder bestemmelser om angrerett i forsikringsavtaleloven.

Dersom du har spørsmål om angrerett kan du kontakte oss på telefon 915 08880. Du kan også lese mer om angrerett på Forbrukerrådets nettsider.

 

Når har du angrerett?

Det er kun forbrukere som har angrerett. Reglene om angrerett gjelder ikke næringsdrivende.

For finansielle tjenester gjelder angreretten når avtalen er inngått via fjernsalg eller ved salg utenom faste forretningslokaler.

 • Finansiell tjeneste: banktjeneste, kredittjeneste, forsikringstjeneste, individuell pensjonstjeneste, investeringstjeneste eller betalingstjeneste. Dette kan for eksempel være låneavtaler, kontoavtaler, livsforsikringsprodukter eller skadeforsikringsprodukter.
 • Fjernsalg: For at en avtale skal kunne anses å være inngått ved fjernsalg må avtalen utelukkende være inngått ved hjelp av fjernkommunikasjonsmidler (for eksempel over telefon, sms eller internett), uten at partene er til stede samtidig. I tillegg må den næringsdrivende ha tilrettelagt for denne typen fjernsalg, og har organisert et bestillings- og betalingssystem for dette.
 • Salg utenom den næringsdrivendes faste forretningslokaler: Avtale der forbrukeren inngår avtale med den næringsdrivende på et annet sted enn dennes faste forretningslokaler, for eksempel avtaler inngått på messe, stands eller hjemme hos forbruker. Det regnes også som salg utenom faste forretningslokaler dersom avtale inngås  i den næringsdrivendes faste forretningslokaler eller gjennom et fjernkommunikasjonsmiddel (for eksempel e-post eller internett) umiddelbart etter en personlig og individuelt rettet henvendelse til forbrukeren utenom den næringsdrivendes faste forretningslokaler.
   

Unntak fra angreretten

 • Angreretten gjelder ikke for fjernsalg av tjenester der prisen avhenger av svingninger i finansmarkedet som ikke kan kontrolleres av tjenesteyter. I Storebrand gjelder dette for eksempel Ekstrapensjon, verdipapirfond og Unit Linked (ikke uttømmende). I henhold til bransjeavtale gis det likevel 14 dagers angrerett på avtaler om bytte fra fripolise med garanti til fripoliser med investeringsvalg eller IPS. Angreretten for slike avtaler gjelder kun én gang pr. kunde.
 • Ved fjernsalg gjelder ikke angreretten for forsikringsavtaler med kortere varighet enn én måned, for eksempel reiseforsikring under 30 dager.
 • Angreretten gjelder ikke for avtaler inngått ved fjernsalg, og som etter din uttrykkelige anmodning er blitt oppfylt av begge parter før du har utøvd din angrerett. 
   

Betenkningstid etter innvilget boliglån

 • Du har syv dagers betenkningstid etter at du har mottatt et tilbud om boliglån. Det gjelder både deg som kunde og kausjonist. Det betyr at du kan bruke inntil åtte dager på å tenke deg om før du underskriver lånepapirene.
   

Hvor lang er angrefristen?

 • Dersom du har angrerett og du ønsker å benytte deg av retten til å angre, må du si ifra om dette til oss innen angrefristens utløp. Hovedregelen er at fristen for å angre er 14 dager. For avtale om livsforsikring og individuelle pensjonsavtaler inngått ved fjernsalg er fristen 30 dager.
 • Fristen regnes fra og med dagen etter avtalen er inngått, og du har mottatt alle opplysningene som loven krever. Ved livsforsikringsavtaler løper fristen fra du har fått melding om at avtalen er inngått og for øvrig har mottatt opplysningene som loven krever. 
   

Hva er virkningen av å angre?

Dersom du bruker angreretten din, faller avtalen med selskapet bort. Begge parter skal innen 30 dager tilbakeføre det de eventuelt har mottatt. Dersom du ved fjernsalg selv uttrykkelig har bedt om at avtalen skulle iverksettes før angrefristens utløp, må du ved benyttelse av angreretten betale for den delen av tjenesten som allerede er levert. Eksempler på dette er forsikringsrisiko som selskapet allerede har stått, eller rente på kreditt som allerede er benyttet i banken. Dersom du har betalt etableringsomkostninger ved opprettelsen av avtalen, vil du ikke ha krav på å få dette tilbake.

Dersom du benytter angreretten på en avtale som har gitt deg skattefordeler, for eksempel individuell pensjonsspareavtale (IPA) og boligsparing for ungdom (BSU), vil du ikke kunne kreve fradrag for innskuddet.
 

Hvordan går du frem hvis du vil angre?

Gi tydelig beskjed

Dersom du vil benytte angreretten, må du gi oss melding om dette innen utløpet av den dagen fristen løper ut. Du trenger ikke å begrunne hvorfor du angrer.
 

Bruk angreskjema

Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten, ønsker vi at du bruker angreskjemaet. Dette vil gjøre det lettere å dokumentere at meldingen er sendt, og at den er sendt i tide.
 

Bruk passende angreskjema:

 Angreskjema Storebrand Bank ASA

 Angreskjema Livsforsikring

 Angreskjema Skadeforsikring

 Angreskjema Helseforsikring


Eller last ned angreskjema fra Statlig blankettarkiv


Fant du det du lette etter?