Storebrand-passord

Hvis du ikke har og ikke kan få BankID, kan Storebrand-passord gi deg tilgang til noen begrensede tjenester. Se hvordan du kan bestille Storebrand-passord.

In English: If BankID is not available to you, please use a Storebrand password to log in and access a limited range of services. See instructions below for how to get your Storebrand password.

Slik bestiller du

  • Ring oss, +47 915 08880, og fortell oss hvorfor du trenger Storebrand-passord. Sammen avklarer vi at det faktisk vil gi deg tilgang til tjenesten du ønsker, eller om du kan og må skaffe deg BankID i stedet.  
  • Hvis Storebrand-passord er riktig for deg, må du laste opp et bilde av deg selv hvor du holder opp bildesiden i passet ditt. Bildet vil bli lastet opp og lagret via en sikker nett-tjeneste. 
  • Når vi har sjekket bildet, sender vi deg Storebrand-passord på en trygg måte.
  • Ved første pålogging må du bytte til et passord du selv velger. 
     

Request a Storebrand password

  • Call us, +47 915 08880, and tell us why you need a password. We will work out if a Storebrand password can be used for your purpose. If not, we will find a better way to assist you.
  • If a Storebrand password is right for you, we will give you a way to prove your identity by submitting a photo of yourself showing a valid photo ID. The uploading and storage of the photo is secure. 
  • When your identification is verified, we will provide you with a Storebrand password.
  • At first login, you must choose a new password.  


© Storebrand 2023