StorebrandID

Hvis du ikke har og ikke kan få BankID, kan StorebrandID gi deg tilgang til noen begrensede tjenester. Nedenfor ser du hvordan du kan bestille StorebrandID.

In English: If BankID is not an option for you, please use StorebrandID to log in and access a limited range of services. Below you find instructions for how to get your StorebrandID.

Slik bestiller du StorebrandID

 • Klikk «Logg inn»
 • Velg «Logg inn for privatkunder».
 • Klikk «Vis flere innloggingsmetoder».
 • Velg «StorebrandID».
 • Klikk «Opprett StorebrandID».
 • Velg et passord og bekreft din e-postadresse og ditt mobilnummer.
 • Bekreft identiteten din ved å laste opp et bilde av at du holder opp bildesiden i passet ditt ved siden av ansiktet ditt. Kvaliteten på bildet må være så god at vi kan lese hva som står i passet. 
 • Når du har fullført registreringen sjekker vi det du har lastet opp. Du får bekreftelse på e-post når alt er klart for innlogging, vanligvis innen 1-2 arbeidsdager.

Request a StorebrandID

 • Click on «Logg inn».
 • Choose «Logg inn for privatkunder».
 • Click on «Show more alternatives».
 • Choose «StorebrandID».
 • Click on "Register".
 • Go through the registration process, where you pick a password and confirm your e-mail address and a mobile phone number. 
 • Prove your identity by uploading a photo where we can see you holding up a valid photo ID (usually your passport). We must be able to read the writing on the photo ID.
 • When you complete the registration, we will verify your information and provide you with access. You will receive an e-mail when you can log in. Expect to wait 1-2 business days.