Storebrand Aksje Innland er helt kort fortalt et veldig bra aksjefond for deg. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. For mer informasjon, se fondets prospekt.

En tilfeldig fyr
Storebrand