StorebrandID

Hvis du ikke har og ikke kan få BankID, kan StorebrandID gi deg tilgang til noen begrensede tjenester. Nedenfor ser du hvordan du oppretter StorebrandID.

In English: If BankID is not an option for you, please use StorebrandID to log in and access a limited range of services. Below you find instructions for how to register StorebrandID.

Slik bestiller du StorebrandID

 • Klikk «Logg inn»
 • Velg «Logg inn i Bedriftsportalen»
 • Klikk «Vis flere innloggingsmetoder»
 • Velg «StorebrandID»
 • Klikk «Opprett StorebrandID»
 • Fullfør registreringsprosessen

Når du har opprettet StorebrandID bruker du e-postadressen og passordet ditt til å logge inn i Bedriftsportalen.

Request a StorebrandID

 • Click on «Logg inn»
 • Choose «Logg inn i Bedriftsportalen»
 • Click on «Show more alternatives»
 • Choose «StorebrandID»
 • Click on "Register"
 • Complete the registration process

Once you have registered your StorebrandID, you use your e-mail address and password to log in to Bedriftsportalen.