Emine Isciel, senioranalytiker for klima og miljø i Storebrand.
Foto: Jonas Lisether/NewsLab

– Vår tids største helsemessige miljøproblem

Klimaendringer og luftforurensning er to sider av samme sak. Innsikt i utfordringene gir oss mulighet for å finne selskaper som kan bidra med løsninger.

Av Emine Isciel, senioranalytiker for klima og miljø i Storebrand
KOMMENTAR ·

Hoste, bronkitt, astma, kreft og svarte lunger. Luften i verdens mest forurensede byer dreper nesten ni millioner mennesker årlig. Det er tre ganger så mange som aids, tuberkulose og malaria til sammen.

Over hele jordkloden blir luftkvaliteten dårligere, og verst står det til i byene. Forurensningen kommer fra blant annet bilmotorer, landbruk, brenning av fossile energikilder og avskoging. Luftforurensing er en trussel mot oss alle, men det er de fattigste og mest marginaliserte som blir hardest rammet. Og aller verst er det for de som bor i tette og urbane strøk. 

«
Forurensning er mer enn et miljøproblem. Det er det mest undervurderte helseproblemet i verden.

Emine Isciel
senioranalytiker for klima og miljø i Storebrand

Siden 1972 har verdens miljødag blitt markert 5. juni for å øke folks bevissthet rundt miljøspørsmål. Hovedtema for verdens miljødag i år er luftforurensning. Tall og fakta er tydelige. Ny informasjon fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) viser at 90 prosent av verdens befolkning puster inn giftig luft. Og risikoen knyttet til luftforurensning er nå mye større enn tidligere antatt. Forurensning er mer enn et miljøproblem. Det er det mest undervurderte helseproblemet i verden. 

Kull og avskoging gir dårligere luft

Topp-fem listen over land med flest forurensningsrelaterte dødsfall er alle i Asia: Kina, India, Pakistan, Indonesia og Bangladesh. I flere av disse landene er det vanlig å benytte kull eller ved til matlaging, og følgelig er befolkningen også utsatt for innendørs forurensning. Dette er dødsfall som kunne ha vært unngått. Nøkkelen er en sterkere kobling mellom helse og ren energi.

Kull gir dårligere luftkvalitet og luftveisproblemer for mange mennesker. I tillegg er kull dårlig både for business og klimaet. En rapport fra Carbon Tracker viser at 42 prosent av verdens samlede kullkapasitet allerede er ulønnsom på grunn av høye drivstoffkostnader. Vind- og solenergi vil være billigere enn 96 prosent av eksisterende kullkraft innen 2030. Allerede i 2013 trakk Storebrand seg ut av selskaper med mer enn 50 prosent av virksomheten i kull. I slutten av november i fjor lanserte vi endringer i vår investeringspolicy for kull, og vil være helt ute av kullindustrien innen 2026. 

Enorm forverring på kort tid

For 20 år siden var Indonesia et av landene i verden med best luftkvalitet.  I dag er landet på topp-fem listen over land med flest forurensningsrelaterte dødsfall. I løpet av få år har Indonesia blitt et av landene i verden med verst luftkvalitet. Kullkraftverk sammen med enorme skogbranner bidrar til denne forurensingen. Slike branner tennes vanligvis for jordbruksformål.  Indonesia, hvor avskogingsraten er ekstremt høy, opp mot 1,7 millioner hektar per år, har vært særlig plaget av skogbranner som bidrar til store utslipp av drivhusgasser. Mer enn halvparten av avskogingen skyldes produksjon av mat til mennesker og dyrefôr, for eksempel soyabønner, biff og palmeolje.

Storebrand startet arbeidet mot avskoging i 2013. Etter en gjennomgang alle våre investeringer, trakk vi oss ut av alle palmeoljeselskaper – utenom ett selskap. Mange av disse var i Indonesia. Palmeolje er beskyldt for å være mest skadelig for regnskogen. Store arealer med skog brennes av for å lage plantasjer til denne industrien. Nylig lanserte Storebrand en policy på avskoging som vil styrke innsatsen for å bevare verdens viktigste økosystem. For å oppnå enda større slagkraft samarbeider også Storebrand med andre investorer for å påvirke selskaper til å ta gode valg.

«
Klimaendringer og luftforurensning er to sider av samme sak, og innsikt i utfordringene gir oss mulighet for å finne selskaper som kan bidra med løsninger.

Emine Isciel
senioranalytiker for klima og miljø i Storebrand

Vi leter etter løsninger

Storebrand har i lang tid hatt en ledende rolle i å integrere klimaendringene som risiko og muligheter fra et investeringsståsted. Klimaendringer og luftforurensning er to sider av samme sak, og innsikt i utfordringene gir oss mulighet for å finne selskaper som kan bidra med løsninger. Selskaper som Scatec Solar leverer nye og utslippsfri energi som vil redusere problemene med luftforurensning. Storebrand ønsker derfor å investere i disse og andre selskaper som bidrar med nye løsninger slik at kapitalen flyttes fra problemet til løsninger. 

I New Delhi er luften nå så forurenset at bare å puste tilsvarer å røyke 40-50 sigaretter hver dag – det vil si at en ett år gammel baby har «røyket» rundt 17 000 sigaretter! Til og med i Skandinavia har vi de siste årene blitt varslet om farlig høy luftforurensning i våre byer. Derfor ønsker vi å fortsette jakten på gode løsningsselskaper – selskaper som med sine produkter og tjenester bidrar til å redusere utslipp og luftforurensingen. 

Dette kjennetegner Storebrands arbeid med fond som tar hensyn til bærekraft

  • Alle fond Storebrand tilbyr, utelukker selskaper basert på blant annet internasjonale normer og konvensjoner, kull og lobbyvirksomhet mot klima.
  • Er fondet merket som "vårt mest bærekraftige fond" betyr det at fondet har bærekraftige investeringer som et investeringsmål, blant annet ved at det er fossilfritt og har et betydelig innslag av løsningsselskaper.
  • Storebrand stiller krav til selskapene vi investerer i. Vi bruker vår posisjon som eier til å påvirke og støtte selskapene til nødvendig omstilling. 
  • Alle fond er merket med vår bærekraftscore. Vi oppgir både bærekraftscore og CO2-avtrykk sammenlignet med gjennomsnittet på de globale børsene.

Her finner du mer informasjon

 


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023