Illustrasjonsfoto: Grønn norsk skog

Slik investerer vi i fremtiden

– Å investere i selskaper som bidrar til å nå FNs bærekraftsmål er å investere i fremtiden, sier Storebrand-forvalter Philip Ripman.

Av  Elisabeth Larsen-Vonstett
ARTIKKEL · PUBLISERT 18.01.2022
SIST OPPDATERT 05.09.2022

FN har utarbeidet 17 bærekraftsmål som beskriver utfordringene verden står overfor i dag. Mer enn 190 land er enige om at de skal løse disse utfordringene, og at det vil kreve store mengder kapital for å drive oss mot løsningene.

 – Verdensbanken anslår at det er behov for årlige investeringer på opptil 7000 milliarder dollar frem mot 2030, forteller Philip Ripman.

I dag vet vi for eksempel at halvparten av verdens befolkning ikke har mulighet til å bruke internett. 25 prosent av jordas befolkning har ikke tilgang til egen bankkonto og fire milliarder mennesker har ikke tilbud om nødvendige helsetjenester.

- Vi tror selskaper som bidrar til å løse disse og andre bærekraftsmål vil stige i verdi og være de mest lønnsomme på sikt. Derfor er vi på jakt etter selskaper som har produkter og tjenester som det vil være større behov for i fremtiden og som vil løse utfordringene vi vet må løses.


Våre mest bærekraftige fond


Stora intervjun Philip Ripman
NORGES BESTE FOND 2021: Philip Ripman er porteføljeforvalter for Storebrand Global Solutions. Selskapet  investerer i løsningsselskaper som jobber med alt fra medisinteknologi til økodesign, og ble av Dine Penger kåret til Norges beste globale fond i 2021. Foto: Storebrand.

Eksempler på temabaserte løsningsselskaper

Storebrand har allerede mange fond som investerer i såkalte løsningsselskaper. Noen av dem er temabaserte, som Storebrand Fornybar Energi, Storebrand Fremtidens Byer og Storebrand Like Muligheter.

– Disse temaene handler ikke om titler og pene ord, men om hva som skjer i verden og hvilke selskaper som det er riktig og smart å investere i. Gjennom disse fondene investerer vi i fremtiden. Med det så mener vi at vi ikke bare er med på å eie en del av løsningen på de globale utfordringene, vi eier også en del av det vi mener er blant morgendagens vinnere, forklarer forvalteren.

Storebrand Global Solutions er et bredt løsningsfond

Storebrand Global Solutions er et bredere løsningsfond for deg som vil investere i innenfor temaene fornybar energi, fremtidens byer, like muligheter og sirkulær økonomi. Fondet har hatt en årlig gjennomsnittlig avkastning på over 13 prosent de siste fem årene, og ble kåret til Norges beste globale fond av Dine Penger i 2021.

– Dette fondet har en unik bredde, noe som gir oss flere ben å stå på når markedet endrer seg, sier forvalter av fondet, Philip Ripman.

Ripman mener at det å spare på en måte som tar hensyn til bærekraft handler om å forstå hvor pengene dine havner og hvilke selskaper de går til.

– Det er veldig viktig å ha en bevisst holdning til dette. Det gir en signaleffekt om at kapital kan gjøre nytte for seg ved å bli investert i disse selskapene. 

Slik analyserer Storebrand løsningsselskaper

Sunniva Bratt Slette er porteføljeforvalter for Storebrand Fremtidens Byer. Hun analyserer selskaper ut fra hvor bærekraftige de er.

– Analysene vi gjør tar utgangspunkt i temaene som er viktigst, og hvor våre investeringer kan gi størst positiv endring per investerte krone. Vi rangerer dem etter hvordan de presterer på en skala basert på flere hundre indikatorer, og berømmer selskapene som har en tydelig strategi, og som gjør ting riktig målt opp mot Parisavtalen og FNs bærekraftsmål.

Resultatet av analysene leses inn i investeringsverktøy som brukes av forvaltere i Storebrand, slik at de kan vurdere faktorer knyttet til bærekraft som en av indikatorene de ser på når de skal investere.

sunniva-bratt-slette-rod-barcode-712x400
ANALYSERER LØSNINGSSELSKAPER: Sunniva Bratt Slette er porteføljeforvalter for Storebrand Fremtidens Byer. Foto: Storebrand

Aktivt eierskap styrer i riktig retning

Som investor er Storebrand deleier i en rekke selskaper, og dermed kan de også være med på å styre selskapene i riktig retning.

– Aktivt eierskap er et fint verktøy. For eksempel kan vi gå i dialog med selskaper som har høye utslipp per enhet de produserer over tid, og som dermed har et høyt karbonavtrykk. Ved å forstå hva som skal til for å redusere utslippene, kan vi bidra til endring i felleskap, konstaterer Slette.

– Bærekraft kan fort bli et vagt begrep, men etter at vi fikk Parisavtalen og FNs bærekraftsmål kan vi ta disse målene inn i analysene våre og diskutere dem med selskapene vi investerer i. En felles retning globalt har en kjempestor effekt, ettersom  samme språk bygger tillit.

LES MER: EUs handlingsplan for bærekraftig finans

Dette kjennetegner Storebrands arbeid med fond som tar hensyn til bærekraft

  • Alle fond Storebrand tilbyr, utelukker selskaper basert på blant annet internasjonale normer og konvensjoner, kull og lobbyvirksomhet mot klima.
  • Er fondet merket som "vårt mest bærekraftige fond" betyr det at fondet har bærekraftige investeringer som et investeringsmål, blant annet ved at det er fossilfritt og har et betydelig innslag av løsningsselskaper.
  • Storebrand stiller krav til selskapene vi investerer i. Vi bruker vår posisjon som eier til å påvirke og støtte selskapene til nødvendig omstilling. 
  • Alle fond er merket med vår bærekraftscore. Vi oppgir både bærekraftscore og CO2-avtrykk sammenlignet med gjennomsnittet på de globale børsene.

Her finner du mer informasjon

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?