Slik investerer vi i fremtiden

- Vi er på jakt etter selskaper som bidrar til å løse verdens klimautfordringer og å nå FNs bærekraftsmål. Å investere i disse selskapene mener vi er å investere i fremtiden, sier Storebrand-forvalter Philip Ripman.

Av  Elisabeth Larsen-Vonstett
ARTIKKEL · PUBLISERT 18.01.2022

FN har utarbeidet 17 bærekraftsmål som beskriver utfordringene verden står overfor i dag, og som over 190 land er enige om.

 – Det betyr at alle disse landene skal løse de samme utfordringene – og at det vil kreve store mengder kapital for å drive oss mot løsningene. Verdensbanken anslår at det er behov for årlige investeringer på opptil 7000 milliarder dollar frem mot 2030, forteller Philip Ripman.

I dag vet vi for eksempel at halvparten av verdens befolkning ikke har mulighet til å bruke internett. 25 prosent av jordas befolkning har ikke tilgang til egen bankkonto og fire milliarder mennesker har ikke tilbud om nødvendige helsetjenester.

- Vi tror selskaper som bidrar til å løse disse og andre bærekraftsutfordringer vil stige i verdi og være de mest lønnsomme på sikt. Derfor er vi på jakt etter selskaper som har produkter og tjenester som det vil være større behov for i fremtiden og som vil løse utfordringene vi vet må løses.


Våre bærekraftige fond


Stora intervjun Philip Ripman
NORGES BESTE FOND 2021: Philip Ripman er porteføljeforvalter for Global Solutions. Selskapet  investerer i løsningsselskaper som jobber med alt fra medisinteknologi til økodesign. Foto: Storebrand.

Temabaserte løsningsselskaper

Storebrand har allerede mange fond som investerer i såkalte løsningsselskaper. Noen av dem er temabaserte, som Storebrand Fornybar Energi, Storebrand Fremtidens Byer og Storebrand Like Muligheter.

– Disse temaene handler ikke om titler og pene ord, men om hva som skjer i verden og hvilke selskaper som det er riktig og smart å investere i. Gjennom disse fondene investerer vi i fremtiden. Med det så mener vi at vi ikke bare er med på å eie en del av løsningen på de globale utfordringene, vi eier også en del av det vi mener er blant morgendagens vinnere, forklarer forvalteren.

Stort vekstpotensial for byutvikling

I 2050 er det forventet at 70 prosent av verdens befolkning i en by! Det betyr at selskaper som tilbyr grønne og smarte løsninger har et stort vekstpotensial. Storebrand Fremtidens Byer investerer i slike selskaper.

– Det må gjøres en rekke tiltak for å tilpasse byene et nytt klima, sikre vannforsyningen og unngå oversvømmelser etter ekstremregn. Utviklingen kommer dessuten til å være stor på transportsiden med nye elbusser, tog og trikker, samt nye ladesystemer. I tillegg kommer det til å skje mye innenfor mikromobilitet, sier fondsforvalter Sunniva Bratt Slette.  


Her kan du investere i fremtidens byer


Et av selskapene fondet investerer i, er svenske Skanska, et entreprenørkonsern innen bygg og anlegg. 

– Skanska er en ledende grønn prosjektutvikler og entreprenør som kombinerer god byplanlegging med energieffektive bygg, sier Bratt Slette.

sunniva-bratt-slette-rod-barcode-712x400
TROR PÅ FREMTIDENS BYER: Sunniva Bratt Slette forvalter Storebrand Fremtidens Byer, og hun tror det kommer til å skje mye innenfor mikromobilitet. Det er godt nytt for bransjene fondet investerer i. Foto: Storebrand

Slik analyserer Storebrand bærekraft

Som porteføljeforvalter i Storebrand analyserer Sunniva selskaper ut fra hvor bærekraftige de er.

– Analysene vi gjør tar utgangspunkt i temaene som er viktigst, og hvor våre investeringer kan gi størst positiv endring per investerte krone. Vi rangerer dem etter hvordan de presterer på en skala basert på flere hundre indikatorer, og berømmer selskapene som har en tydelig strategi, og som gjør ting riktig målt opp mot Parisavtalen og FNs bærekraftsmål.

Sunniva sjekker også om selskapene måles på de rette parameterne i en smart city-sammenheng.

– Jeg sikrer at selskapene som jobber for en bærekraftig byutvikling får en bedre score. Det kan dreie seg om alt fra selskaper som er knallgode på energieffektivisering via LED-lys til de som utvikler grønne bygg.

Resultatet av analysene leses inn i investeringsverktøy som brukes av forvaltere i Storebrand, slik at de kan vurdere faktorer knyttet til bærekraft som en av indikatorene de ser på når de skal investere.

Aktivt eierskap styrer i riktig retning

Som investor er Storebrand deleier i en rekke selskaper, og dermed kan de også være med på å styre selskapene i riktig retning.

– Aktivt eierskap er et fint verktøy. For eksempel kan vi gå i dialog med selskaper som har høye utslipp per enhet de produserer over tid, og som dermed har et høyt karbonavtrykk. Ved å forstå hva som skal til for å redusere utslippene, kan vi bidra til endring i felleskap, konstaterer Slette.

– Bærekraft kan fort bli et vagt begrep, men etter at vi fikk Parisavtalen og FNs bærekraftsmål kan vi ta disse målene inn i analysene våre og diskutere dem med selskapene vi investerer i. En felles retning globalt har en kjempestor effekt, ettersom  samme språk bygger tillit.

LES MER: EUs handlingsplan for bærekraftig finans

Dette kjennetegner Storebrands arbeid med bærekraftige fond

  • Alle fond Storebrand tilbyr er kvalitetssikret etter Storebrand-standarden og Storebrands klimapolicy som utelukker selskaper basert på blant annet internasjonale normer og konvensjoner, kull og lobbyvirksomhet.
  • Er fondet merket som "bærekraftig" betyr det at fondet har bærekraftige investeringer som et investeringsmål, blant annet ved at det er fossilfritt og har et betydelig innslag av løsningsselskaper.
  • Storebrand stiller krav til selskapene vi investerer i. Vi bruker vår posisjon som eier til å påvirke og støtte selskapenes til nødvendig omstilling. 
  • Alle fond er merket med vår bærekraftscore. Vi oppgir både bærekraftscore og CO2-avtrykk sammenlignet med gjennomsnittet på de globale børsene.

Her finner du mer informasjon

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?