Jan Erik Saugestad, administrerende direktør i Storebrand Asset Management, på vei ut av en bil.
Foto: Erik Lindvall, Guringo Studios

Green is good

Det er en myte at det er motsetninger mellom bærekraft og avkastning. Tall fra pensjonsmyndighetene i Sverige viser at de bærekraftige aksjefondene faktisk har hatt høyere avkastning enn «vanlige» fond de siste fem årene.

Av Av Caroline Sesvold Tørring og Morten Moum
ARTIKKEL ·

– Vi forvalter verdier for 620 milliarder kroner, og disse enorme verdiene gir oss mulighet til å styre markedet i en klok og bærekraftig retning uten at det går utover avkastningen, sier Jan Erik Saugestad, administrerende direktør i Storebrand Asset Management.

I en undersøkelse gjort av Pensjonsmyndighetene i Sverige høsten 2016, kommer det frem at bærekraftige aksjefond ikke bare er like bra, men bedre enn «vanlige» fond.

Gjennomsnittlig hadde de bærekraftige aksjefondene en avkastning på 8,1 prosent, mens de «vanlige» fondene kun hadde 6 prosent.

«
Det er en myte at det er motsetninger mellom bærekraft og avkastning. Tvert i mot!

Jan Erik Saugestad
administrerende direktør i Storebrand Asset Management

Vårt eldste globale indeksfond, Storebrand Global Indeks I, har utelukket verstingselskaper siden 2005. Fondet har i hele denne perioden fulgt verdensindeksen med ørsmå avvik. Dette viser at utelukkelser ikke gir dårligere avkastning.

– I tillegg investerer Storebrand mer i de mest bærekraftige selskapene – dette er selskaper som vi tror vil være fremtidens vinnere på børsen. Vi forventer at måten vi jobber med bærekraft på vil gi meravkastning til våre kunder, sier Saugestad videre.

Både på kort og lang sikt

Selv om bærekraftige investeringer i hovedsak handler om langsiktig gevinst,  viser resultater at avkastningen også er god på kort sikt. 

– Historisk har alle våre bærekraftsfond gitt god avkastning siden oppstart. Selv om det er umulig å garantere noe om fremtiden, så mener vi at bærekraft vil gi meravkastning over tid. Vi jobber for å gi mer igjen, både for lommeboka og for fremtiden, sier Saugestad.

Dette er Gode penger

  • Storebrand tar vare på spare- og pensjonspengene til 1,1 millioner nordmenn. Med over 900 milliarder til forvaltning, er vi den største private kapitalforvalteren i Norge.
  • Vi investerer spare- og pensjonspengene i selskapene vi tror kan gi deg både i pose og sekk: En bedre pensjon, og en god verden å gå av med pensjon i.
  • Vi utelukker verstingene, investerer i selskaper som posisjonerer seg for fremtiden og bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål, og påvirker selskaper vi investerer i ved å være aktive eiere som stiller klare krav.
  • I 25 år har vi jobbet med å utelukke, investere i og påvirke børsnoterte selskaper over hele verden.
  • Pensjonspenger utgjør halvparten av pengene på verdens børser, og sparepengene dine kan gjøre en forskjell. Hvis Gode penger er viktig for deg, start med å stille spørsmål om hvordan pengene dine investeres.

Les mer om "Gode penger"

Videre forteller bærekraftseksperten at Storebrands mest bærekraftige fond, Storebrand Global Solutions (tidligere Storebrand Trippel Smart) også har hatt en solid vekst siden det ble startet opp i 2012.

– Vårt spisseste bærekraftsfond, Global Solutions, har vokst 128 prosent siden oppstart i 2012, og har 10 prosent meravkastning over perioden. Dette er et aktivt fond, med litt høyere risiko, understreker Saugestad.

Han understreker også at vårt fossilfrie indeksfond, som hadde oppstart i 2016, har vokst 21 prosent på en knapt år, og hatt en meravkastning på 0,8 prosent. Det er med andre ingen tvil om at bærekraftige investeringer også er bra for pengene dine. 

«
Vårt spisseste bærekraftsfond, Storebrand Global Solutions, har vokst 128 prosent siden oppstart i 2012, og har 10 prosent meravkastning over perioden.

Jan Erik Saugestad
administrerende direktør i Storebrand Asset Management

Når kollega Saugestad skal beskrive hvordan Storebrand jobber med bærekraft tar han utgangspunkt i tre hoveddimensjoner; leve som vi lærer, investere bærekraftig og være en aktiv røst i samfunnsdebatten.

Av disse tre punktene mener han at hvordan kapitalen investeres er det som har størst virkning.

– Alle dimensjoner er viktige og støtter hverandre, men hvordan vi investerer gjør absolutt størst forskjell. I kapitalforvaltningen jobber vi alltid med å øke kravene til selskapene vi investerer i. Vi forbedrer kontinuerlig vår analysemodell, og jobber hele tiden med å bli flinkere til å identifisere de beste og mest bærekraftige selskapene, forteller Saugestad.


Start bærekraftig sparing i Storebrand


Har aldri tvilt

I september 2015 besluttet FN Agenda 2030 – en avtale som forplikter verdens ledere, bedrifter og privatpersoner til å jobbe mot 17 globale bærekraftsmål. Blant annet ved å ta umiddelbare grep for å bekjempe klimaendringene.

– Her er vi selvsagt med og bidrar med det som er vår kjernevirksomhet, nemlig investeringer. Det handler om å ta ansvar, men vi ser selvfølgelig at dette er en mulighet til bidra til det grønne skiftet samtidig som investeringene våre vokser. Vi ser at selskaper som er godt forberedt på å møte de globale utfordringene har langt større sjanse til å skape lønnsomhet enn sine konkurrenter, påpeker Saugestad.

Saugestad er en pioner på området, og har selv aldri tvilt på den verdien som bærekraft skaper. I sine ulike roller i Storebrand har han vært en pådriver for at bærekraft skal implementeres i alle ledd, og at man alltid må tenke nytt for å forbedre seg ytterligere.

TA ANSVAR: Saugestad mener at det handler om å ta ansvar og bidra til det grønne skiftet, samtidig som man sikrer avkastning. Foto: Erik Lindvall, Guringo Studios

«
Vi ser at selskaper som er godt forberedt på å møte de globale utfordringene har langt større sjanse til å skape lønnsomhet enn sine konkurrenter.

Jan Erik Saugestad
administrerende direktør i Storebrand Asset Management

– Storebrand har jobbet med bærekraft i over 20 år, og jeg har alltid vært overbevist om at innsikt i bærekraftsvurderinger er svært verdifullt i investeringssammenheng. Jeg er også opptatt av makten vi har til å skape endring. Kapitalmarkedene er bygget på at man handler på den informasjonen man har tilgjengelig i dag. Gjør man ikke noe, skjer det ingenting. Endrer du ikke på noe, blir det heller ingen forandring, konstaterer Saugestad.

Storebrand skaper endring ved at de kaster ut de aktørene som ikke tilfredsstiller de strenge miljøkravene som stilles. På den måten legges det press på selskaper og bedrifter til å tenke bærekraft og miljø for ikke å bli ekskludert.

Klimasmarte investeringer

Storebrand er ledende på bærekraftige investeringer og øker stadig sitt fokus på klimasmarte investeringer. Som Norges største kapitalforvalter etter oljefondet, bruker vi i Storebrand hele vår forvaltningskapital på 620 milliarder kroner på å sette press på selskapene de investerer i.

­­– Vi velger bort de verste, og tar inn de beste. Slik påvirker vi selskaper gjennom de investeringene vi gjør. Her bruker vi vår tyngde til å drive selskapene i en mer bærekraftig retning, noe som til slutt gir oss enda flere gode selskaper å investere i, forteller Saugestad.

Han forteller videre at bærekraft tidligere handlet om å utelukke verstingene, men nå handler det mer om å se fremover og investere i selskaper som har ulike løsninger på fremtidens utfordringer.

«
Vi velger bort de verste og tar inn de beste. Slik påvirker vi selskaper gjennom de investeringene vi gjør.

Jan Erik Saugestad
administrerende direktør i Storebrand Asset Management

Bare for å være politisk korrekt?

Stadig flere snakker om bærekraft, og Saugestad får ofte spørsmål om Storebrand ikke gjør dette bare fordi det er politisk korrekt.

– ­Vi har som sagt gjort dette i over 20 år, så det er ikke noe vi har funnet på nå den siste tiden. Vi er overbevist om at de selskapene som utnytter ressurser best, tar de globale utfordringene på alvor, utnytter nye muligheter, samt tilpasser virksomheten til en bærekraftig agenda og utvikling, er de som kommer til å være de mest lønnsomme på sikt, påpeker Saugestad.

IKKE NOE NYTT: Folk blir stadig mer opptatt av bærekraft, og Storebrand har investert bærekraftig i over 20 år. Dette er ikke noe de har funnet på nå. Foto: Erik Lindvall, Guringo Studios

Han mener at selskapene som ikke tilpasser seg kan ha en langsiktig risiko som er undervurdert. Samtidig er han sikker på at måten Storebrand investerer på, bidrar til god avkastning for kundene. Det finnes også flere rapporter og undersøkelser som viser dette.


Start bærekraftig sparing i Storebrand


Fra nisje til mainstream

Innen finanssektoren har bærekraftige investeringer lenge vært et nisjemarked. Nå viser derimot Eurosifs siste rapport at veksten i slike produkter er dobbel så høy sammenlignet med gjennomsnittet for markedet.

Stadig flere kunder krever mer og bedre informasjon om hvordan, og i hva, pengene deres investeres.

– Når alternativene finnes og gir lik eller bedre avkastning, er det ingen grunn til ikke å spare bærekraftig, sier Saugestad.

I slutten av april 2017 lanserte Storebrand to nye fossilfrie fond.

­– Vi utvikler kontinuerlig nye bærekraftige produkter. Flere og flere kunder ønsker å være en del av det grønne skiftet, og da er fossilfrie alternativer en mulighet.

Likevel er det viktig å vite at man ikke nødvendigvis må spare i fossilfrie fond for å spare bærekraftig. Alle pengene du sparer i Storebrand investeres på en bærekraftig måte.   

STOR ØKNING: Tall fra Eourosis viser at veksten i bærekraftige produkter er dobbelt så høy sammenlignet med gjennomsnittet for markedet. Foto: Erik Lindvall, Guringo Studios

Som en annen infamøs, men dog fiktiv, forvaltningskjempe så kjent ytret på 80-tallet: «Greed is good». Jan Erik Saugestad hevder på sin side at «Green is Good».

Det er nemlig gode penger i bærekraft!

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?