Barn som kildesorterer.

Dette gjør nordmenn for å leve mer bærekraftig

Vi kildesorterer, kjører mindre bil og spiser mindre kjøtt. En ny undersøkelse røper hvilke bærekraftige tiltak nordmenn gjør i hverdagen.

Av  Torgeir Mortensen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 18.09.2019

For å unngå de verste følgene av global oppvarming, må verden gjennomgå enorme endringer på kort tid. Vi spurte nordmenn hva de selv gjør for å bidra i klimadugnaden.

– Folk tar i snitt tre grep i hverdagen for å leve mer bærekraftig. Det er jo kjempebra! Alle gode tiltak må til for å håndtere klimautfordringen, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand.

Konsernsjefen viser til ferske tall fra Storebrands bærekraftbarometer, en landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av Norstat.

Nordmenns bærekraftsvaner

KONSERNSJEF: Odd Arild Grefstad i Storebrand. Foto: Storebrand

Et av funnene Grefstad lar seg overraske av, er at hele en av tre nordmenn spiser mindre kjøtt for å bidra til kutt i klimautslippene.

– Det er med andre ord like «vanlig» å gjøre, som at vi reiser mer kollektivt og mindre med privatbil, sier han.

Slik svarte det norske folk:

Spørsmål: Hvilke grep har du gjort i hverdagen for å leve mer bærekraftig?

NORDMENN TAR GREP: Nordmenn flest avfallsorterer og mange kjører mindre bil, flyr mindre og spiser mindre kjøtt. Undersøkelsen ble utført av Norstat og er basert på et landsrepresentativt utvalg på 1014 nordmenn. Illustrasjon: Storebrand

En god og en dårlig nyhet

Undersøkelsen gir oss mange svar på hvordan nordmenn reagerer på klimaendringene (se faktaboks). Nesten ni av ti avfallsorterer, mens drøyt en av tre nordmenn kjører mindre bil, kjører mer kollektivt, kjøper brukt og spiser mindre kjøtt. Dessuten flyr en av fire mindre for å leve mer bærekraftig, viser tallene.

I spalten for gledelige nyheter, trekker konsernsjefen i tillegg ut nordmenns sterke tro på egen forbrukermakt. Hele to tredjedeler av oss mener forbrukere har makt til å bremse klimaendringene.

«
Dine bærekraftige forbrukervalg gir et tydelig signal til næringslivet om at folk ønsker seg miljøvennlige alternativer.

Odd Arild Grefstad
konsernsjef i Storebrand

Mange har også gått fra ord til handling. Én av tre nordmenn har kuttet ut et produkt eller en tjeneste permanent fordi selskapet ikke opererte bærekraftig. Det er ikke alltid så mye som skal til, for å utgjøre en forskjell, forteller konsernsjefen.

– Dine bærekraftige forbrukervalg gir et tydelig signal til næringslivet om at folk ønsker seg miljøvennlige alternativer, slår Grefstad fast.


Her er våre bærekraftige fond


– Penger kan endre verden

For å nå klimamålene er vi avhengige av en massiv omlegging til fornybar energi. Ifølge FNs klimapanel må fornybare kilder stå for 70-85 prosent av elektrisitetsproduksjonen om 30 år, hvis vi skal holde oss innenfor 1,5 gradersmålet. Klimapanelet understreker at for å lykkes med omleggingen, må det investeres kraftig i ny teknologi.

– Faktisk mener sju av ti nordmenn at det er viktig å vite hvor og hvordan spare- og pensjonspengene investeres, men rundt 40 prosent synes det er vanskelig å få oversikt over dette, sier Grefstad.

Det tar konsernsjefen selvkritikk for.

– Vi i finansbransjen har en stor jobb å gjøre. Dette er rett og slett ikke bra nok, og vi har bare oss selv å skylde på. I Storebrand startet vi med bærekraftige investeringer for over 20 år siden, men vi har slett ikke nådd ut så langt som vi kunne ha håpet, sier han.

Dette kjennetegner Storebrands arbeid med fond som tar hensyn til bærekraft

  • Alle fond Storebrand tilbyr, utelukker selskaper basert på blant annet internasjonale normer og konvensjoner, kull og lobbyvirksomhet mot klima.
  • Er fondet merket som "vårt mest bærekraftige fond" betyr det at fondet har bærekraftige investeringer som et investeringsmål, blant annet ved at det er fossilfritt og har et betydelig innslag av løsningsselskaper.
  • Storebrand stiller krav til selskapene vi investerer i. Vi bruker vår posisjon som eier til å påvirke og støtte selskapene til nødvendig omstilling. 
  • Alle fond er merket med vår bærekraftscore. Vi oppgir både bærekraftscore og CO2-avtrykk sammenlignet med gjennomsnittet på de globale børsene.

Her finner du mer informasjon

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023