Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand.
Foto: Storebrand

Bærekraftige investeringer er vinn-vinn

I Storebrand har vi over 780 milliarder kroner til forvaltning. I dag representerer jeg Net-Zero Asset Owner Alliance, en allianse som sammen forvalter over 35 000 milliarder kroner.

Av Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand
KOMMENTAR ·

Det er mye penger. Og med penger kommer ansvar og makt.

De økonomiske musklene våre vil vi bruke for å fremskynde skiftet mot en fossilfri fremtid. Sammen med 15 andre internasjonale kapitaleiere i alliansen, har vi forpliktet oss til en netto nullutslippsportefølje innen 2050.

Forskning viser at bærekraftige selskaper skaper bedre langsiktig avkastning for sine aksjonærer. Vi ser derfor en økonomisk oppside for våre kunder ved å ha en bærekraftig investeringsportefølje.

«
En tredjedel av vår forvaltningskapital, over 260 milliarder kroner, er i dag investert i fossilfrie løsninger. Det er tre ganger mer enn for ett år siden.

Odd Arild Grefstad
konsernsjef i Storebrand

I Storebrand tar vi flere skritt for å redusere karbonutslippene i porteføljen vår. Jeg vil utdype hva vi gjør på tre sentrale punkter: 

Først: En tredjedel av vår forvaltningskapital, over 260 milliarder kroner, er i dag investert i fossilfrie løsninger. Det er tre ganger mer enn for ett år siden.

Veksten i våre fossilfrie fond er et resultat av stor etterspørsel fra kundene. Fossilfrie fond var i utgangspunktet nisjeprodukter, men har blitt en viktig komponent i den bærekraftige investeringsstrategien til mange av våre kunder. Samtidig ser vi at land, regioner og kommuner i større grad ser etter investeringsløsninger som gjør at deres kapital forvaltes i tråd med deres klimaforpliktelser.

Denne overgangen gjør det mulig å investere mer i selskaper som posisjonerer seg for fremtiden og bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål. 

For det andre: Vi har en klar strategi for å trekke oss ut fra kullindustrien. I 2013 var Storebrand et av de første selskapene i verden til å selge seg ut av selskaper som hadde en høy andel av inntektene fra kullproduksjon. Delskaper som hadde mer enn 30 prosent av virksomheten knyttet til kull ble ekskludert. I fjor forpliktet vi oss til å selge oss helt ut av kull innen 2026.

«
Som en stor investor kan vi gjøre mye på egen hånd. Men vi kan gjøre enda mer sammen med andre.

Odd Arild Grefstad
konsernsjef i Storebrand

En gradvis utfasing, fra 30 prosent og nedover, gir selskapene en mulighet til å tilpasse driften sin og forbli en del av vårt investeringsunivers. Kull har ingen fremtid i energimiksen vår – ikke så lenge det fins billigere og renere alternativer.

For det tredje: Vi er en aktiv eier i selskapene vi investerer i. Vi bruker stemmeretten vår på generalforsamlinger og er i tett dialog med ledelsen for å påvirke selskapene i en mer bærekraftig retning.

Storebrands konsernsjef Odd Arild Grefstad deltok i desember på FNs klimatoppmøte i Madrid. Her møtte han FNs generalsekretær og andre ledere for å diskutere hvilke tiltak næringslivet kan gjøre for å kutte CO2-utslipp. Foto: @UN Global Compact/Joel Sheakoski

Som en stor investor kan vi gjøre mye på egen hånd. Men vi kan gjøre enda mer sammen med andre. Derfor samarbeider vi tett med andre investorer. Et eksempel er nevnte Net-Zero Asset Owner Alliance. Et annet er Climate Action 100+, hvor vi deltar sammen med 370 andre investorer med en samlet forvaltningskapital på over 314 000 milliarder kroner. Målet er å legge press på verdens største utslippere av klimagasser. 

I over 20 år har vi i Storebrand jobbet med å utelukke, investere i og påvirke børsnoterte selskaper over hele verden. I disse dager ser vi en sterk vekst i kundenes etterspørsel etter bærekraftig sparing. På toppen av dette ser vi også økt engasjement blant våre ansatte.

Så – bærekraftige investeringer er vinn-vinn. Det er bra både for oss mennesker, planeten vår og for verdiskapingen.

Dette er Gode penger

  • Storebrand tar vare på spare- og pensjonspengene til 1,1 millioner nordmenn. Med over 900 milliarder til forvaltning, er vi den største private kapitalforvalteren i Norge.
  • Vi investerer spare- og pensjonspengene i selskapene vi tror kan gi deg både i pose og sekk: En bedre pensjon, og en god verden å gå av med pensjon i.
  • Vi utelukker verstingene, investerer i selskaper som posisjonerer seg for fremtiden og bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål, og påvirker selskaper vi investerer i ved å være aktive eiere som stiller klare krav.
  • I 25 år har vi jobbet med å utelukke, investere i og påvirke børsnoterte selskaper over hele verden.
  • Pensjonspenger utgjør halvparten av pengene på verdens børser, og sparepengene dine kan gjøre en forskjell. Hvis Gode penger er viktig for deg, start med å stille spørsmål om hvordan pengene dine investeres.

Les mer om "Gode penger"

Denne kommentaren er basert på et innlegg som Storebrands konsernsjef Odd Arild Grefstad holdt på FNs klimatoppmøte i Madrid 11. desember 2019.


Fant du det du lette etter?