Bærekraftige investeringer — kjernen i forvaltningen vår

Vi forvalter over 900 milliarder kroner for 1,1 millioner nordmenn, og er Norges nest største kapitalforvalter, etter oljefondet. Vår metode for å investere pengene i bærekraftige selskaper, er helt unik.

Bærekraftsanalyse er nøkkelen til Gode penger

Vi er én av få kapitalforvaltere i Norden med en egen avdeling med bærekraftanalytikere. I over 20 år har vi jobbet med å utelukke, investere i og påvirke børsnoterte selskaper over hele verden. Bærekraftsanalysen står sentralt når vi skal velge hvilke selskaper vi investerer kundenes penger i.

Les mer om vår bærekraftsanalyse
Jan Erik Saugestad
Storebrand

Vår metode

Vi satser på selskaper som er i stand til å produsere mer, for flere, med mindre ressurser. Det er særlig tre områder vi legger vekt på.

Vi utelukker de verste

Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller er involvert i annen uakseptabel virksomhet.

Vi plukker de beste

Gjennom våre analyser finner vi de selskapene som er bedre posisjonert for globale utfordringer. Disse investerer vi mer i.

Vi påvirker selskapene

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke til forbedring.

Vil du spare i ekstra bærekraftige fond?

Stadig flere ønsker å sette sparepengen sine i fond som er ekstra godt posisjonert for å løse utfordringer knyttet til FNs bærekraftsmål. Derfor tilbyr vi tre fossilfrie aksjefond og sparetjenesten «bølge».

Mer om spesielt bærekraftige fond

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?