Gode penger

Vi kaller det «Gode penger» når sparepengene dine kan vokse, og samtidig bidra til å gjøre verden til et bedre sted.

Uansett hvordan du sparer, blir pengene dine investert videre i ideer og selskaper. Hvilke ideer og selskaper har mye å si – både for verden og for lommeboka di.

Sånn skaper vi «Gode penger»

Vi har jobbet med bærekraftige investeringer i over 20 år, og vi følger tre prinsipper når vi investerer pengesekken med mer enn 900 milliarder kroner på vegne av kundene våre.

Illustrasjon Gode Penger

1. Vi utelukker

Vi utelukker selskaper som bryter internasjonale konvensjoner, eller er involvert i uakseptabel virksomhet.

2. Vi investerer

Vi investerer mer i bærekraftige selskaper som evner å tilpasse virksomheten til en verden i endring.

3. Vi påvirker

Vi påvirker selskapene vi investerer i ved å være aktive eiere som stiller klare krav.

Gode penger på 1-2-3

Har du tenkt på at du har makt til å påvirke verden gjennom sparepengene dine? Storebrands konsernsjef Odd Arild Grefstad forklarer deg hvordan.

Over 1 million nordmenn har «Gode penger» hos oss. Er du én av dem?

Svært mange har spare- og pensjonspengene sine hos oss, og vår oppgave er å investere disse pengene i selskaper vi tror kan gi deg både i pose og sekk: En bedre pensjon, og en god verden å gå av med pensjon i.

Vet du hvor mye du får i pensjon den dagen du slutter å jobbe?

Sparegris

Vil du starte sparing hos oss og få «Gode penger»?

Bedriftens pensjonsavtale kan bidra til en bedre verden.

Vil du spare ekstra bærekraftig?

Uansett hvordan du sparer hos oss, kan du være trygg på at pengene dine investeres etter strenge bærekraftskriterier. Samtidig er det stadig flere som ønsker å sette sparepengene sine i fond med enda strengere kriterier.

Mer om spesielt bærekraftige fond

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.