Meet our Client Executives

For institutional clients

Jørgen Hjemdal

Head of Institutional Clients & Distribution

You are welcome to contact us

Are you an institutional investor and do you have questions about our funds?

email  Please contact us at ik@storebrand.no
content-paper-edit  If you have a complaint, please us our complaint form

Client Executives

– for institutional clients

Expertise: Funds, discretionary portfolios, private equity and real estate

Inger Ertvaag

Client Executive

Ivar Waage

Client Executive

Øyvind Moe

Client Executive

Spiros Alan Stathacopoulos

Director | International Distribution

External Distribution

Kjetil O. Øygarden

Head of External Distribution

Kurt Hauge

External Distribution

Jon Hegdal

External Distribution

Support – analysts, client support and reporting

for institutional clients

Sandra Linea Carlsson

Sales Support

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.