Unit-holders' meeting 7 July 2020 – proposed amendments to Article of AssociationThe management company proposes amendments to the Article of Association of Storebrand AksjeSpar and Storebrand Kombinasjon and therefore holds a unit-holders' meeting on 7 July.

Below you will find information in more detail, as well as voting slip to cast your advance vote (pre-vote). Suggested new Article of Associations and markup versions of the existing Article of Associations are available in Norwegian only, and can be found here

Unit-holders do not need to take any action, but we encourage all unit-holders to exercise their voting rights.

You will find the various documents below:

For information and documents in Norwegian click hereHistorisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.