Psykologisk førstehjelp for PBL

Ansatte i PBLs medlemsbarnehager har en egen avtale om psykologisk førstehjelp. Det er ingen egenandel og enkelt å komme i kontakt med oss (telefon 800 83 313).

Hvem er dekket?

Ansatte i PBLs medlemsbarnehager og deres familier med samme folkeregistrerte adresse.

Når er du dekket?

Når noe plutselig og uforutsett inntreffer, som:

  • brann
  • innbrudd
  • ran/overfall
  • trafikkulykker med død eller alvorlig personskade til følge
  • dramatisk ulykke
  • dødsfall
  • naturskade

Dekningen gjelder både under arbeid og på fritiden. Dekningen gjelder også når forsikrede er tilstede ved slik hendelse, uten selv å bli fysisk skadet.

Hva får du dekket?

Du er sikret rask tilgang til psykologbehandling, fortrinnsvis per telefon. Ved behov vil personlig konsultasjon bli satt opp. Forsikringen dekker utgifter til inntil 10 behandlinger per hendelse. Ved behov for å reise til psykologkonsultasjon, dekkes dette etter statens satser for helsereiser der reisen overstiger 15 mil hver vei.

Hva dekkes ikke?

Tilbudet omfatter ikke behandling av lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske belastninger over tid.

Slik går du frem for behandling

Ring Storebrand Helse på telefon 800 83 313. Det er ingen egenandel for psykologisk førstehjelp.


Fant du det du lette etter?