Detaljer om PBLs forsikringer

Her kan du lese mer om hva forsikringene for PBL-medlemmer dekker. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder (pdf)

Innboforsikring

Dette dekkes:

 • Penger inntil 20 000 kroner.
 • Yrkesløsøre og varer i bygning på forsikringsstedet inntil 100 000 kroner.
 • Tilhenger bil inntil 20 000 kroner.
 • Hobbyveksthus inntil 20 000 kroner.
 • Merutgifter til opphold utenfor hjemmet ved erstatningsmessig skade uten sumbegrensning.
 • Brann.
 • Plutselig nedsoting.
 • Eksplosjon og sprenging.
 • Lynnedslag og elektrisk fenomen.
 • Kortslutning og overspenning i elektriske apparater og ledninger.
 • Utstrømming fra rørledning, også fra tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.
 • Lekkasje fra akvarium eller vannseng.
 • Plutselig vanninntrengning i bygning fra terreng.
 • Tyveri av, og skadeverk på, innbo og løsøre i bygning.
 • Tyveri fra din arbeidsplass i bygning inntil 5 000 kroner.
 • Tyveri fra privat boligs uteareal inntil 30 000 kroner.
 • Tyveri av sykkel inntil 16 000 kroner.
 • Tyveri fra bod i felles kjeller, loft eller garasje — innenfor avtalt forsikringssum.
 • Tyveri av ting fra bil, båt og campingvogn i Norden.
 • Veskenapping inntil 40 000 kroner, ran og overfall.
 • Andre tyveriskader enn nevnt tidligere inntil 20 000 kroner.
 • Matvarer i fryser begrenset — innenfor avtalt forsikringssum.
 • Naturskade.
 • Skade på glass eller sanitærporselen.
 • Skade på innbo som følge av en erstatningsmessig bygningsskade.
 • Rettshjelp i Norden, gjelder ikke for innbo- og løsøreforsikring i hytte. Se vilkår punkt D.
 • Skader på ting i Norden ved plutselig og uforutsett ytre årsak, for eksempel ting som velter eller faller ned, inntil 100 000 kroner. Gjelder også privat flytting.

Dette dekkes ikke:

 • Motorkjøretøy inkl. dekk/felger og fastmontert tilbehør.
 • Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann.
 • Vanninntrengning fra andre steder enn terreng/grunn, f.eks. gjennom utett tak.
 • Riper, avskallinger o.l. på glass og sanitærporselen uansett årsak.

Fullstendige vilkår:

Ulykkesforsikring

Dette dekkes:

 • Ulykke hele døgnet.
 • Avtalt forsikringssum på 100 000 kroner ved dødsfall på grunn av ulykke.
 • Medisinsk invaliditet på inntil 1 000 000 kroner. Erstatningen beregnes ut fra invaliditetsgrad.
 • Refusjon av behandlingsutgifter med inntil 5 prosent av avtalt forsikringssum ved medisinsk invaliditet.

Dette dekkes ikke:

 • Utøvelse av farlige yrker eller oppholdelse på farlig arbeidsplass enten det er arbeidstid eller fritid.
 • Utøvelse av aktiviteter med særskilt risiko. Dette gjelder blant annet kamp- og selvforsvarssport, luftsport, dykking, fjellklatring, utfor, off-piste, ekstremsport og hastighetsløp med motorkjøretøy, samt sport/idrett som gir inntekt over 1G (G = folketrygdens grunnbeløp).
 • Skade som oppstår under opphold i krigssone.
 • Som følge av sykdom, smitte og andre særlige tilstander.
 • Som følge av medisinsk behandling og bruk av medikamenter.
 • Som følge av forgiftning.
 • Psykiske lidelser, atferdsforstyrrelser, lærevansker og lignende.
 • Som følge av sykdom, smitte og andre særlige tilstander.
 • Som følge av medisinsk behandling og bruk av medikamenter.
 • Som følge av forgiftning.

Fullstendige vilkår:


Fant du det du lette etter?