Øyvind Bendz Strøm holder foredrag om pensjon og sparing.

Egen pensjonskonto er spesielt gunstig for deg med NHO Pensjon

Arbeidsgiveren din er medlem i NHO og har valgt NHO Pensjon for sine ansatte. Det betyr at du har ekstra gunstige betingelser på egen pensjonskonto i Storebrand.

Av  Nils Ivar Jacobsen
ARTIKKEL · PUBLISERT 29.4.2021

Hvorfor er det sånn, og hva er det som gjør pensjonsordningen du har på jobben så lønnsom for deg? Pensjonsrådgiver og foredragsholder, Øyvind Bendz Strøm, forklarer.

Hva er NHO Pensjon?

– Siden arbeidsgiveren din er medlem i NHO og har valgt Storebrand som sin pensjonsleverandør, sparer bedriften til din pensjon i ordningen NHO Pensjon. Dette er en skreddersydd pensjonsordning for NHO-medlemmer og én av flere fordeler som NHO har forhandlet frem for sine medlemsbedrifter.

Hva er de viktigste fordelene med pensjonsordningen?

– Det viktigste med NHO Pensjon er å gi deg en god pensjon den dagen du slutter å jobbe. Som Norges største private pensjonsleverandør har vi ett oppdrag, nemlig å skape god langsiktig avkastning for kundene våre.

«
En viktig fordel med NHO Pensjon er de lave forvaltningskostnadene NHO har forhandlet frem for sine medlemsbedrifter.

Øyvind Bendz Strøm
pensjonsrådgiver og foredragsholder i Storebrand

– Det som påvirker avkastningen på pensjonen aller mest, er hvordan pengene plasseres. Med NHO Pensjon har du spareløsningen Anbefalt pensjon. Her er det alderen din som bestemmer hvordan vi plasserer pengene dine. Er du ung, blir en stor del av pensjonspengene plassert i aksjemarkedet for å oppnå høyest mulig avkastning. Etter hvert som du blir eldre, flyttes pengene gradvis over i rentepapirer og eiendom for å sikre din oppsparte pensjon.

– En annen viktig fordel med NHO Pensjon er de lave forvaltningskostnadene NHO har forhandlet frem for sine medlemsbedrifter. Det betyr mindre penger til kostnader og dermed mer pensjon på din egen pensjonskonto.


Få oversikt over pensjonen din i appen Mine penger


Hva med opptjent pensjon fra tidligere arbeidsgivere?

– Hvis du har opptjent pensjon fra tidligere arbeidsgivere med innskuddspensjonsordning, har du såkalte pensjonskapitalbevis. Disse blir automatisk samlet på din egen pensjonskonto i 2021 – med mindre du reserverte deg mot det. Dermed har du samme forvaltningskostnad på pensjonskapitalbevis som på resten av pensjonen på egen pensjonskonto.

Du må selv betale forvaltningskostnader på tidligere opptjent pensjon som før, men med egen pensjonskonto i NHO Pensjon er kostnadene lave. 


Vil du vite mer om egen pensjonskonto?


 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?