Elisabeth Slettedal, daglig leder i Advokatfirma Tofte i Kristiansand.
Foto: Saona Puth

– Vi vil være en attraktiv arbeidsgiver og vise at vi bryr oss om våre ansatte

Advokatfirma Tofte valgte Storebrand som pensjonsleverandør. Det har lønnet seg for både firmaet og de ansatte.

Av  Ane Solstad Sønnesyn/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 26.11.2020

– Vi ønsker å gi våre ansatte gode lønns-, pensjons- og forsikringsordninger, forteller Elisabeth Slettedal, daglig leder i Advokatfirma Tofte i Kristiansand.

Advokatfirmaet er Sørlandets største. De gir juridisk bistand til et stort antall offentlige oppdragsgivere, private virksomheter og privatklienter. Firmaet jobber med både industri, varehandel, servicenæringer, utdanning og reiseliv.

– I dag teller vi 19 advokater og 5 i administrasjonen med et aldersspenn fra 27 til 70 år. Hos oss er det viktig at de ansatte føler seg ivaretatt, og gode pensjonsordninger er en av måtene å gjøre dette på.

Opplevde store besparelser

Slettedal startet som daglig leder hos Tofte i vår, og kom fra stillingen som banksjef i SpareBank 1 SR-Bank, Kristiansand. Å ha en daglig leder som ikke er partner eller jurist var et strategisk valg – å ha en som kan ha fullt fokus på å «styre butikken».

Tofte har i lang tid vært medlem av Eurojuris, landets største advokatnettverk. Gjennom deres samarbeidsavtale med NHO, har de tilgang til NHO Pensjon i Storebrand. I fjor valgte Tofte å benytte seg av denne medlemsfordelen.

– Medlemsfordelen vi fikk gjennom å benytte pensjonsavtalen NHO har med Storebrand ga oss økonomiske fordeler vi ikke kunne takke nei til. Vi opplevde besparelser både på administrasjonskostnadene og på forvaltningen da vi flyttet pensjonsavtalen vår til NHO Pensjon, forteller Slettedal.

OPPTATT AV GODE PENSJONSORDNINGER: Advokatfirma Tofte sparer langt over kravet i innskuddspensjon for de ansatte. – Det gjør vi for å være en attraktiv arbeidsgiver og vise at vi bryr oss om våre ansatte, sier daglig leder Elisabeth Slettedal. Foto: Saona Puth


Lurer du på hvor mye bedriften din kan spare med NHO Pensjon?


Pensjon en viktig del av betingelsene

Som tidligere banksjef med lang erfaring innen pensjon og forsikringer, er Slettedal svært opptatt av gode pensjonsordninger. De ansatte i Tofte har innskuddspensjon, og hver måned blir det satt av en prosentandel av lønnen langt over kravet på to prosent.

– Det gjør vi for å være en attraktiv arbeidsgiver og vise at vi bryr oss om våre ansatte. Pensjon, og også forsikring, er en viktig del av betingelsene våre når vi rekrutterer, og spesielt blant yngre arbeidstakere.

Når Tofte er på jakt etter nye ansatte, merker de at potensielle kandidater ikke bare er opptatt av lønn, men også pensjon. Slettedal tror det har bakgrunn i pensjonsreformen fra 2011, og at folk er mer opplyste i dag om eget ansvar for å sikre seg en god pensjon.

– Vi i Norge er vant til gode ordninger som folketrygden, men nå må alle ta grep og spare mer enn tidligere. Dette er folk klar over, men det er viktig at arbeidsgiver også har fokus på det. Jo mer hjelp fra arbeidsgiver, desto mer lukrativt er det for de ansatte.


Medlem av NHO? Få ekstra gode betingelser på pensjon til bedriften


En oversiktlig og fin bedriftsportal

Det var også viktig for Tofte å ha en leverandør som har gode verktøy for enkel administrasjon av ordningen. Som bedriftskunde i Storebrand får bedriften tilgang til Bedriftsportalen – et brukervennlig verktøy som gjør det enkelt og effektivt å administrere bedriftens pensjonsordning.

I portalen finner du oppdatert informasjon om avtalene bedriften din har. Du får oversikt over fakturaer og regnskap, hente ut rapporter, se pensjonsopplysninger for hver enkelt og se informasjon om årsoppgjøret.

– Jeg synes Bedriftsportalen er veldig oversiktlig og fin. Rådgivningen og oppfølgingen vi har fått har også vært veldig bra – dette er Storebrand veldig gode på, sier Slettedal.

TAR VARE PÅ DE ANSATTE: Elisabeth og kollega Sven Farbot er opptatt av at de ansatte skal føle seg ivaretatt. Våren 2020 valgte de også å sikre de ansatte ved uførhet. Foto: Saona Puth

Viktigheten av uføreforsikring

Hvis du som arbeidsgiver sparer til pensjon for de ansatte i Storebrand, blir de automatisk en del av Storebrand Fordel. Som fordelskunde får de ansatte personlig oppfølging og gunstige betingelser på pensjon, sparing, bank og forsikring.

– Da vi valgte Storebrand som pensjonsleverandør, oppfordret jeg alle til å takke ja til individuell pensjonsrådgivning – noe jeg brenner veldig for. Det var det mange som benyttet seg av og satte pris på i etterkant. Da får du også gode råd til hvordan du selv kan spare mer til pensjon.

Tofte har ikke bare pensjonsordningen for sine ansatte i Storebrand. I vår valgte de å også å sikre de ansatte ved uførhet. Uførhet fører ofte til store fall i inntekt, selv om husholdningens utgifter i stor grad fortsetter som før, og slike forsikringer er ofte dyrere å kjøpe individuelt enn kollektivt.

– Mange arbeidstakere tror de har uføreforsikring via arbeidsgiver, men det stemmer ikke alltid. Slike tilfeller har jeg god kjennskap til fra da jeg var banksjef. Men i Tofte er de ansatte godt sikret gjennom Storebrand, sier Slettedal.


NHO Pensjon gir bedriften like god avtale uansett størrelse


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023