Stein Gunnes, sjeføkonom i Maskinentreprenørenes Forbund
Foto: Adam Enochsson/NewsLab

– Vi er mest opptatt av å gjøre det vi er gode på

Med gode pensjons- og forsikringsordninger kan medlemsbedriftene i Maskinentreprenørenes Forbund fokusere på arbeidshverdagen.

Av  Ane Solstad Sønnesyn/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 17.01.2020

Det er mye som er viktig på en arbeidsplass: et godt miljø, trygge rammer rundt arbeidstid og lønn og gode ordninger rundt pensjon og forsikringer.

For å sikre det siste har MEF, Maskinentreprenørenes Forbund, en fordelsavtale med Storebrand som de tilbyr til sine 2100 medlemsbedrifter.

– Vi har en avtale om innskuddspensjon som medlemmene våre kan benytte seg av. Da obligatorisk tjenestepensjon kom i 2005 ønsket vi å være i forkant, og fikk forhandlet frem en avtale med Storebrand.

Dette forteller Stein Gunnes, sjeføkonom i MEF. Han er samfunnsøkonom med erfaring fra Fafo og LO, og gikk i 2003 over til «den andre siden». Gunnes har riktignok alltid jobbet med næringspolitikk.

Dette er Storebrand Fordel

Da obligatorisk tjenestepensjon ble innført, var det Storebrand som ifølge Gunnes hadde mest å tilby.

– Vi er opptatt av å samarbeide med dem som kan gi oss det beste tilbudet. Medlemsbedriftene skal ikke måtte betale mer enn nødvendig. Med Storebrand har vi et godt samarbeid på et produkt som medlemmene våre må ha – nemlig pensjon. Det er også fint at medlemsbedriftene våre kan samle flere behov der. MEF som organisasjon har for eksempel helseforsikringsavtale hos Storebrand.

OPPTATT AV PENSJON: Stein Gunnes, sjeføkonom i Maskinentreprenørenes Forbund. Foto: Adam Enochsson/NewsLab

Som en del av Storebrand Fordel får de ansatte personlig oppfølging, gunstige betingelser på pensjon, sparing, bank og forsikringer, god oversikt på nett og mobil, samt råd og inspirasjon. I anleggsbransjen er det ekstra viktig med gode forsikringer og avtaler, fordi bedriftene graver og bygger mye på vei og i nærheten av bygninger.

«
I vår bransje er vi mest opptatt av å gjøre det vi er gode på – å grave og bygge anlegg og veier.

Stein Gunnes
sjeføkonom i Maskinentreprenørenes Forbund

– De dyre maskinene må forsikres. Det er også viktig med ansvarsforsikring som dekker eventuelle skader. Bedrifter kan gå konkurs ved å ikke ha dette når uhellet er ute.


Medlem i Maskinentreprenørenes Forbund?


Viktigheten av gode pensjonsordninger

Sjefsøkonomens inntrykk er at selv om medlemsbedriftene ønsker så gode ordninger som mulig, er ikke dette nødvendigvis noe alle tenker på i tide.  

– I vår bransje er vi mest opptatt av å gjøre det vi er gode på – å grave og bygge anlegg og veier. Men like viktig er det å ha alt på plass i tilfelle det skulle skje noe, sier han.

Å ha styring på økonomi, inkludert forsikringer og pensjonsordning, er generelt viktig for lønnsomheten til alle medlemsbedriftene.

– Det er argumentet vårt for å være bevisst på sine forsikringsavtaler og hvem man samarbeider med. Pensjon er krevende og endrer seg hele tiden.

«
– Storebrand jobber målrettet og systematisk med medlemmene våre.

Stein Gunnes
sjeføkonom i Maskinentreprenørenes Forbund

Gunnes forklarer at MEF ønsker å være en samtalepartner for alle medlemmene som er opptatt av hvor de skal plassere pensjonsmidlene sine. Selv jobbet han med pensjon i LO lenge før innskuddspensjon fantes. Da var det ytelsespensjon som gjaldt – en gunstig pensjonsordning for de ansatte, hvor arbeidsgiver satt med hele risikoen.

Problemet for arbeidstaker var bare at du måtte jobbe i veldig mange år hos samme arbeidsgiver for å få full uttelling.

– Mange misforsto pensjonsordningen og trodde de fikk bra pensjon, men så måtte du jobbe i 30 år for å få full opptjening. Sluttet du etter noen få år, fikk du bare små fripoliser. Summen av dette utgjorde nærmest ingenting, sier sjefsøkonomen.


Har din bransjeforening fordelsavtale med Storebrand?


Da pensjonsreformen kom i 2011 og folketrygden minsket, måtte man gjøre noe. I dag er det krav om obligatorisk tjenestepensjon, og selv om Gunnes mener at minstekravet fortsatt er lavt, er det bedre enn ingenting. Han er glad for at ytelsespensjon er avviklet.

– Arbeidslivet har endret seg og jeg har tenkt på mye på pensjon sånn sett. Jeg mener innskuddspensjon er en mye mer dynamisk og riktig måte å ha pensjon på. Ordningen bør gjøre at hver enkelt blir mer opptatt av å følge med på egen pensjon.

Med innskuddspensjon ligger en større del av risikoen hos arbeidstaker, men til gjengjeld får du også med deg alle pengene som er oppspart om du slutter i jobben. Gunnes tror ordningen gjør at mange sparer opp et større beløp til pensjon enn tidligere.

VIKTIG MED STYRING PÅ ØKONOMI: – I vår bransje er vi mest opptatt av å gjøre det vi er gode på – å grave og bygge anlegg og veier. Men like viktig er det å ha alt på plass i tilfelle det skulle skje noe, sier sjeføkonom Stein Gunnes i Maskinentreprenørenes Forbund. Foto: Adam Enochsson/NewsLab

En gunstig fordelsavtale for alle bedrifter

MEF-bedriftene som har inngått avtale med Storebrand er alt fra de minste til de helt største, men flesteparten er mellomstore bedrifter med rundt 20 ansatte.

– Storebrand jobber målrettet og systematisk med medlemmene våre, og vi har statusmøte sammen én gang i året.

Som en del av pensjonsordningen til Storebrand får du tilgang til en egen bedriftsportal og en app med din egen bruker. Gunnes synes tjenesten både er tilgjengelig og oversiktlig, og liker at alt foregår digitalt.

– Det er fint å kunne kontakte Storebrand via chat-funksjonen på appen og på portalen. De er veldig behjelpelige og jeg får stort sett svar på det jeg lurer på.

Medlemmer som nærmer seg pensjonsalder blir godt fulgt opp og får god rådgiving gjennom fordelsavtalen.

– Det er kjempeviktig. Du blir også jevnlig oppfordret til å sjekke pensjonen din og til å spare mer privat, om du har mulighet til det.


Fant du det du lette etter?