Pensjonskonto for selvstendig næringsdrivende

Egen pensjonskonto er en ny ordning som skal gi alle med innskuddspensjon i privat sektor bedre oversikt og lavere kostnader.

kontorsituasjon-bedrift

Egen pensjonskonto ble innført 1. januar 2021, og fra 1. mai blir innskuddspensjonen du har opptjent hos tidligere arbeidsgivere automatisk flyttet inn sammen med din aktive pensjonsordning. Dermed samles alle midlene på ett sted, noe som gir bedre oversikt og lavere totalkostnader. Du trenger ikke å foreta deg noe for å få de fordelene dette gir.

Opprettes automatisk

Kontoen opprettes automatisk hos pensjonsleverandøren av innskuddsordningen som du er med i, med mindre du selv foretar et annet valg. Ønsker du å flytte egen pensjonskonto til en annen leverandør, gjør du det på norskpensjon.no, hvor du også kan sammenlikne ulike leverandørers fondstilbud og -kostnader. Valget kan foretas i perioden 1. februar - 30. april. Egen pensjonskonto består så lenge du er med i en arbeidsgiverbetalt innskuddsordning.

Unik mulighet for deg som selvstendig næringsdrivende

Regelverket åpner opp for at dine pensjonskapitalbevis kan flyttes inn under bedriftens aktive pensjonsavtale. Forvaltnings- og administrasjonskostnader forbundet med den sammenslåtte avtalen, vil i sin helhet kunne føres til fradrag på brutto næringsinntekt.

Storebrand anbefaler alle selvstendig næringsdrivende å benytte seg av denne unike muligheten.

Fordelene i egen pensjonskonto kan oppsummeres med to punkter:

  1. Administrasjonskostnadene for dine tidligere opptjente rettigheter flyttes fra deg som privatperson, over på ditt selskap. Dette medfører at du vil kunne føre disse kostnadene til fradrag på brutto næringsinntekt.
  2. Som privatperson vil du få tilgang på lave forvaltningskostnader som har vært forbeholdt den løpende innskuddspensjonen du har igjennom ditt foretak.

Kostnadsfordeling

Kostnader ved egen pensjonskonto fordeles mellom deg som egen arbeidsgiver og som privatperson. Administrasjonskostnadene betales i bedriftens ordning. Det gjelder også forvaltningskostnadene for alderspensjonen du innbetaler.

Forvaltningskostnadene for tidligere opptjente midler betaler du selv, og når din egen pensjonskonto er hos samme leverandør som bedriftens, betaler du samme lave forvaltningskostnader som i bedriftens kollektive avtale. Velger du selvvalgt leverandør, betaler du differansen mellom det bedriften har hos sin leverandør og de kostnader selvvalgt leverandør tilbyr.

Gjelder pensjonskapitalbevis

Det er kun såkalte pensjonskapitalbevis som automatisk samles på din pensjonskonto, og det vil ikke bli mulig å flytte fripoliser inn i egen pensjonskonto. Pensjonskapitalbevis er pensjonsrettigheter fra et tidligere arbeidsforhold med innskuddspensjon.

En av markedets beste avtaler

Storebrand er Norges ledende rådgiver på pensjonssparing og forvalter over 920 milliarder kroner på en fremtidsrettet og bærekraftig måte, som skaper god vekst.

Din forening har fremforhandlet en av markedets beste pensjonsavtaler for selvstendig næringsdrivende. Avtalen gir trygghet og forutsigbare priser på pensjon for alle medlemmer som driver egen virksomhet, og sikrer deg betingelser som normalt er forbeholdt de største selskapene. Les mer om avtalen her.

Ved opprettelse av en pensjonsavtale, kan du blant annet oppnå skattefordeler og reduserte administrasjons- og forvaltningskostnader. Du kan med andre ord forvente mer pensjon for hver pensjonskrone som spares.