Kjøp pensjon og forsikring – helt enkelt

Nå kan du fikse pensjon og forsikring til bedriften i en og samme bestilling:

1. Velg de produktene som passer deres behov.
2. Legg i handlekurven.

Signer med en gang, eller få tilbudet tilsendt på e-post.

Nødvendig å ha – det lovpålagte

Alle bedrifter med ansatte er lovpålagt å ha innskuddspensjon og yrkesskadeforsikring.

Velg selv – plukk & miks

I tillegg kan du velge blant våre produkter, og skreddersy den løsningen som passer best for bedriften og dine ansatte.

Inkludert:

Plukk og miks blant:

Så enkelt er det

 • 1. Fyll ut nødvendig informasjon
  • organisasjonsnummer
  • BankID
  • Ansattopplysninger som:
   • Fødselsnummer
   • Navn
   • e-post
   • Årslønn
   • Stillingsprosent
   • Ansattdato
   • Yrkeskategorier

  Husk å legge til deg selv om du skal være med i avtalen. Du kan velge mellom å fylle ut felt eller laste opp en fil med ansattopplysninger.

  Mal for å laste opp ansattopplysninger finner du her

 • 2. Skreddersy din egen løsning

  Du kan enkelt legge til eller trekke fra de forsikringsproduktene du måtte ønske. Pensjon kan ikke velges bort.

 • 3. Bestill

  Du får et tilpasset tilbud til bedriften din basert på lønn, antall ansatte og annen informasjon du har registrert.

  Om ønskelig kan du få tilbudet på e-post og bli kontaktet av en rådgiver.

Ida Hallin Henriksen, fagansvarlig for kapitalforvaltning

Nedtur i aksjemarkedet – men Storebrand er fortsatt i avkastningstoppen

Tross et krevende år i aksjemarkedet, er det ingen grunn til å bekymre seg for pensjonspengene, mener Ida Hallin Henriksen.

Illustrasjonsfoto: Dame i rød pologenser som ser på en mobil.

Har du enkeltmannsforetak eller er selvstendig næringsdrivende?

Det er mange fordeler med å jobbe for seg selv, men du er sårbar om noe skulle skje. Innskuddspensjon for selvstendige næringsdrivende gir svært gunstige skattefordeler.

Lars-Erik Eriksen, leder for salg til bedriftsmarkedet i Storebrand.

Hvor god er pensjonsordningen i bedriften din?

Ulike sparesatser utgjør store forskjeller i årlig pensjon for dine ansatte.

Rådgivere Storebrand

Fordeler med å ha pensjon og forsikring i Storebrand

Ved hjelp av gode digitale løsninger og et dedikert kundeteam gjør vi pensjon og forsikring enkelt for deg. Vårt kundeløfte er at du får god oppfølging og oversikt gjennom hele året. 

Ofte stilte spørsmål

 • Hvilke forsikringer må bedriften ha?

  Yrkesskadeforsikring er lovpålagt for bedrifter, og alle arbeidstakere skal være inkludert. 
   
  Forsikringen gir økonomisk dekning dersom ansatte blir rammet av sykdom eller en ulykke i forbindelse med arbeidet.
   
  Forsikringen gir utbetaling til den skadelidte ved varig medisinsk invaliditet, varig arbeidsuførhet og tap/utgifter som følge av skade eller sykdom. 

 • Hva er innskuddspensjon?

  Det er en pensjonsordning som er innskuddsbasert. Det vil si at bedriften setter inn et sparebeløp på en pensjonskonto til hver enkelt ansatt. Pensjonspengene investeres i fond. Sparebeløpet må være mellom 2 og 7 prosent av lønn inntil 12G. 

  Det er av regulatoriske årsaker ikke mulig å spare for lønn som overstiger 12G, men det er mulig å tilrettelegge for sparing til høytlønte i Ekstrapensjon.

  Det er også mulig å velge tilleggssparing for lønn mellom 7,1G og 12G som kompenserer for at det ikke tjenes opp rettigheter i folketrygden for lønn over 7,1G. Maksimal tilleggssparing er 18,1 prosent.

  Alle ansatte over 13 år skal være med i ordningen, uavhengig av stillingsprosent. 

 • Hvorfor bør man ha uførepensjon?

  Uførepensjon sikrer deg en god inntekt hvis du blir ufør. Ansatte som blir helt eller delvis ufør får månedlige utbetalinger uansett årsak til uførhet. Utbetalingene varer helt frem til pensjonsalder, eventuelt til du blir frisk. 

  Hvorfor er ikke støtten fra staten nok?

  Staten utbetaler maksimalt 66 prosent av lønn opp til 6 G (668 862 kroner). Dette gir en maksimal utbetaling på om lag 441 448 kroner. Du får ingen kompensasjon for lønn utover 6 G, så høytlønnede får et ekstra stort inntektstap.

 • Hvilke foretak må etablere kollektiv tjenestepensjonsordning etter OTP-loven?

  Alle foretak, med eller uten skatteplikt, må etablere tjenestepensjonsordning hvis foretaket har

  • minst to personer som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør minst 75 % av full stilling
  • minst én arbeidstaker uten eierinteresser i foretaket som har en arbeidstid og lønn som utgjør minst 75 % av full stilling
  • personer i deltidsstilling som utgjør minst 20 % av full stilling, og som til sammen tilsvarer minst to årsverk

  Foretak som ikke oppfyller ovenstående kan eventuelt etablere frivillig tjenestepensjonsordning etter innskuddspensjonsloven § 2-3 annet ledd, det gjelder særlige regler, se avsnittet om selvstendige næringsdrivende. 

 • Hvorfor bør bedriften vurdere helseforsikring?

  Med en helseforsikring viser du de ansatte at du tar helse på alvor og ønsker at de skal være trygge, til stede og ikke minst komme raskt tilbake hvis de blir syke. Dette gir bedriften en ekstra trygghet som kan bidra til å redusere sykefravær.

 • Hva dekker reiseforsikring for bedriftens ansatte?

  Vår helårs reiseforsikring gjelder for ansatte på reiser inntil 75 dager. Ektefelle eller samboer og barn under 20 år som bor på samme folkeregistrerte adresse, kan også være medforsikret om ønskelig. Du kan også velge en reiseforsikring som kun gjelder for den ansatte på tjenestereiser som varer inntil 75 dager per reise.

  • reisegods og reisesyke
  • ulykke og hjemtransport
  • reiseansvar
  • rettshjelp
  • avbestilling og forsinkelser
 • Hva er bedriftsgruppelivsforsikring?

  Bedriftsgruppelivsforsikring gir erstatning til den forsikrede ved varig arbeidsuførhet på minst 40 % eller til de forsikredes etterlatte ved dødsfall - uansett årsak.

  Med uansett årsak menes at arbeidsuførheten eller dødsfallet kan være en følge av en ulykkeshendelse eller sykdom (livsforsikring).

  Gruppelivsforsikringen må defineres om hva den skal omfatte (død/uførhet), hvem den skal omfatte, forsikringssummer, osv.

  Det kan etableres følgende gruppelivsforsikringer:

  • Bedriftsgruppeliv død
  • Bedriftsgruppeliv død med tradisjonell uførekapital
  • Bedriftsgruppeliv uførhet uansett årsak "annen sykdom"
  • Bedriftsgruppeliv utbetaling etter avtalt tid

  Det anbefales å gjøre seg kjent med tegningsbestemmelsene. 

  Ønsker din bedrift denne forsikringen må den foreløpig bestilles via rådgiver. 

Vi hjelper deg

Vi tar gjerne en prat med deg for å sette sammen pensjon og forsikring tilpasset din bedrift og dine ansatte.

kunderådgiver

Fant du det du lette etter?