Dette lurer bedriftsledere på

Blir du usikker på hva du skal svare når de ansatte spør om bedriftens pensjonsavtale? En rekke ledere har allerede stilt de vesentlige spørsmålene – og her kan også du nyte godt av svarene.

Av  Linn Isaksen
ARTIKKEL · PUBLISERT 12.10.2018
SIST OPPDATERT 25.05.2022

Det kan være en krevende øvelse å skulle ha full kontroll på bedriftens pensjonsavtale – når man som bedriftsleder har to hundre og ørten andre ting å holde styr på i hverdagen.

Dermed er det fort gjort å bli svar skyldig når en ansatt plutselig kommer bort og lurer på hva G egentlig betyr, eller hvordan deres pensjonsavtale er sammenlignet med bransjen for øvrig.

– Det er ingen skam å ikke ha stålkontroll på disse tingene. Mange føler nok at de burde hatt det, men det er jo egentlig helt naturlig at en daglig leder ikke er en ekspert på pensjon, sier bedriftsrådgiver Amy Hirst.

Hun er en av rådgiverne i Storebrand som daglig tar imot telefoner fra ledere som har spørsmål om bedriftens pensjonsordning og forsikringer.

– Det fine med at folk ringer inn er at vi får mulighet til å bli bedre kjent med bedriften, og på den måten kan gi bedre råd og skreddersy løsninger til hvert enkelt selskap, forklarer hun.

Selv om Hirst og kollegene hennes står parat til å svare på alt du måtte lure på om pensjon, har vi gjort deg en tjeneste og samlet svarene på de mest stilte spørsmålene her – slik at du kan få et lynkurs uten at du en gang trenger å plukke opp røret.

Dette er spørsmålene Storebrands rådgivere oftest får fra bedriftskunder:

1. Hvor mye må vi spare til pensjon?
Dersom bedriften har minst to personer som begge jobber 75 prosent eller mer av full stilling, må du ha obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Samme regel gjelder også dersom:

  • bedriften har minst én ansatt som ikke har eierinteresse i foretaket, og som har arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling.
  • bedriften har ansatte som har arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, forutsatt at disse til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Når bedriften har plikt til å ha tjenestepensjonsordning, skal alle arbeidstakere som har fylt 13 år meldes inn med virkning fra første arbeidsdag. Beløpet du må spare avhenger av de ansattes lønn. Du må spare minst 2 prosent av ansattes lønn opp til 12 G (grunnbeløpet i folketrygden).

Er du selvstendig næringsdrivende? Her finner du informasjon om hvilke pensjonsordning og forsikringer vi anbefaler deg

2. Hva er G?
G står for grunnbeløp i folketrygden. Grunnbeløpet benyttes ved fastsettelse av pensjonspoeng og beregning av folketrygdens pensjoner og andre ytelser, og justeres hvert år, ut fra forventet lønnsvekst i reguleringsåret. 

3. Er vi pålagt å ha yrkesskadeforsikring?
Ja. Du er pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for dine ansatte, uavhengig av stillingsprosent. Dette er en forsikring som dekker tap, utgifter og eventuell erstatning i forbindelse med sykdom eller skade påført i arbeidssammenheng.

4. Hvor mye sparer vi til pensjon i dag?
Har bedriften din pensjon i Storebrand, kan du få svar på dette ved å logge deg inn på Bedriftsportalen på storebrand.no med BankID. Der får du en god oversikt over avtalen, og kan til enhver tid administrere pensjonsordningen. Ved å oppdatere ansettelser, utmeldinger, e-postadresser, lønn og stillingsprosenter, sikrer du at dine ansatte får riktig pensjon. Skulle du fremdeles ha spørsmål, kan du alltid kontakte en av våre rådgivere.

5. Hvor mye bør vi spare?
Det avhenger av situasjonen og økonomien til bedriften. Er dere en oppstartsbedrift som har mer enn nok med å klare å betale regninger, bør dere muligens prioritere andre kostnader. Da holder det kanskje at dere begynner med minimumskravet på 2 prosent.

Har dere økonomi til det, bør dere derimot spare mer. Dere kan spare opptil 7 prosent av lønn opptil 12 G. I tillegg kan det spares inntil 18.1 prosent av lønn mellom 7,1 G og 12 G. Har man en lønn over 7,1 G er det lurt å spare maks, for å kompensere for at du ikke får dekning over dette i folketrygden – ettersom opptjening av folketrygd skjer på inntekt opp til 7,1 G.

Lurer du på hva andre i din bransje sparer? Her ser du hvilken pensjonsordning som er mest vanlig i din bransje.

HJELPER BEDRIFTSLEDERE: Amy Hirst er rådgiver i Storebrand, og hjelper daglig ledere i norske bedrifter med råd og svar på spørsmål om pensjon.

6. Hva er innskuddsfritak? Og er det lovpålagt?
Innskuddsfritak er en lovpålagt forsikring som sørger for at avtalt innskudd til alderspensjon fortsatt blir betalt selv om en arbeidstaker blir ufør. Det er et sikkerhetsnett for bedriften, ettersom forsikringsselskapet da tar over innbetalingen til den uføres pensjonsavtale.

7. Må alle i bedriften spare det samme?
Ja, man må ha en lik spareplan for alle i bedriften. Men ettersom innskuddspensjon baserer seg på en prosent av lønnen, vil selve beløpet som spares til hver enkelt variere. Og for ansatte med lønn mellom 7,1 G og 12 G kan du legge til opp til 18,1 prosent.

8. Kan jeg som leder spare mer til meg selv enn til mine ansatte?
Ikke gjennom den kollektive tjenestepensjonen – med mindre du tjener over 7,1 G, og da kan legge til opp til 18,1 prosent. Men det finnes imidlertid andre muligheter for å spare mer til deg selv, og eventuelt også andre utvalgte ansatte. Bedriften kan da spare via ekstrapensjon eller IPS. Bedriften står da som betaler, men du eller den ansatte mottakeren må skatte av dette som lønn.

9. Hva er den vanligste pensjonsordningen i vår bransje?
Mange lurer på hvilken pensjonsordning som er mest vanlig for sin bransje. Vi har derfor tatt utgangspunkt i våre 23 000 bedriftskunder og regnet oss frem til den gjennomsnittlige pensjonsordningen i 22 ulike bransjer. Her finner du snittet for din bransje.

Ettersom pensjon er et tema som stadig blir viktigere for ansatte som skal velge arbeidsgiver, kan det være lurt å sjekke bransjesnittet for å kunne tilby en konkurransedyktig avtale.

10. Hvordan kan jeg få synliggjort pensjonsordningen for mine ansatte?
Ansatte i bedrifter som har pensjon i Storebrand kan logge seg inn på sine personlige sider på storebrand.no. Der kan de få en oversikt over avtalen, få oversikt over pensjonen, og endre spareprofil.

Ved å oppdatere kontaktinformasjonen til de ansatte i bedriftsportalen på storebrand.no, kan Storebrands egne ansatt-rådgivere gjøre den jobben for deg. Da tar de seg av informasjon, oppfølging og rådgivning, slik at du slipper å bruke tid og krefter på det – og isteden kan fokusere på andre arbeidsoppgaver.

«
Det er ingen skam å ikke ha stålkontroll på disse tingene. Mange føler nok at de burde hatt det, men det er jo egentlig helt naturlig at en daglig leder ikke er en ekspert på pensjon.

Amy Hirst
bedriftsrådgiver i Storebrand

Og ett spørsmål flere bedriftsledere burde ha stilt:

Hvilke andre bedriftsforsikringer bør jeg ha?

Vi anbefaler:

  • Helseforsikring. Den hjelper deg og dine ansatte raskt tilbake i arbeid om noe skulle skje. Forsikringen dekker et vidt spenn; fra psykolog og fysioterapi til hjerte- og kreftbehandling. Den er både en ansattgode og en trygghet for bedriften.
  • Gruppeliv. Den gir dine ansatte en engangserstatning til etterlatte ved død, uavhengig av årsaken til dødsfallet. Den fungerer som en livsforsikring, bare for dine ansatte, og det er mye mer gunstig for en bedrift å tegne en gruppelivsforsikring enn for en privatperson å tegne en livsforsikring.
  • Uførepensjon. Forsikringen sikrer den ansatte en god inntekt hvis vedkommende blir ufør, og er en av de viktigeste forsikringene du kan ha for deg og dine ansatte.


Har du flere spørsmål eller ønsker en helhetlig gjennomgang? Fyll ut kontaktskjemaet, så tar en av rådgiverne våre kontakt med deg.


Fant du det du lette etter?