Detaljer om yrkesskadeforsikring

Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva forsikringen dekker. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene (pdf) som gjelder.

Om forsikringen

Alle norske arbeidsgivere plikter å ha en yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte i henhold til Lov om yrkesskadeforsikring. Forsikringen dekker yrkesskade og yrkessykdom, og erstatningen beregnes i henhold til de regler som er fastsatt i Lov om yrkesskadeforsikring med forskrifter.

Dette dekkes

  • erstatning ved varig medisinsk invaliditet
  • erstatning ved varig arbeidsuførhet
  • tap og utgifter som følge av skaden/sykdommen
  • utbetaling til etterlatte ved dødsfall

Dette dekkes ikke

  • belastningslidelser
  • skade som har oppstått i fritid og på reise til/fra arbeid samt sykdom som ikke godkjennes som yrkessykdom

Slik går du frem

Når du har trykket «Beregn pris og kjøp» på produktsiden skjer følgende

Legg inn organisasjonsnummeret til bedriften din

Dette må du gjøre for at vi skal sjekke om vi kan tilby deg det produktet du ønsker å kjøpe. Vi sjekker også om du har kundefordeler hos oss fra før av. I Storebrand får alle bedrifter forsikring til reduserte priser hvis de har et pensjonsprodukt i Storebrand fra før av. Legg inn informasjon om det du vil forsikre

Vi trenger blant annet informasjon om antall årsverk for å gi deg en korrekt pris. Lurer du på hva noen av spørsmålene betyr, vil du alltid finne informasjon om dette i hjelpeteksten til høyre.

Handlekurv: kjøpe flere produkter samtidig?

Mange bedrifter kjøper flere produkter samtidig. Derfor har vi laget en handlekurv hvor du kan lagre produktene du beregner pris på. Mens du er i denne "handlekurven" kan du legge til flere produkter nederst på siden. 

Når du er ferdig med å beregne pris går du til "kassen" med alt som ligger i handlekurven.

Oppsigelse: vi ordner flyttingen for deg

Hvis du skal flytte en forsikring fra et annet selskap, ordner vi dette automatisk for deg. Det eneste du trenger å gjøre er å oppgi polisenummeret og navnet på ditt nåværende selskap. Vi tar hånd om alt det praktiske rundt oppsigelsen for deg. 


Betalingsinformasjon

Til slutt legger du inn informasjon om hvor ofte du vil betale forsikringen og hvem som skal være kontaktperson. Etter dette har du kjøpt forsikringen og flyttet forsikringen fra ditt nåværende selskap. Etter kjøp skjer følgende

  1. Du kommer til en kvitteringsside hvor produktene du har kjøpt og flyttet er listet opp.
  2. Du mottar en kvitteringsmail på den e-postadressen du oppga.
  3. Du mottar faktura og forsikringsavtale i posten til din Brønnøysundsregistrerte adresse.

Enkelt å flytte til oss

Du kan flytte forsikringen dine til oss når du vil — med en måneds varsel. Det betyr at hvis du for eksempel sier opp 5. januar, vil forsikringene gjelde i nytt selskap fra 5. februar. I tillegg til flytteregelen på en måned, kan du alltid si opp ved hovedforfall. Er hovedforfall mindre enn en måned frem i tid, kan du flytte over forsikringen raskere enn en måned.

Flyttingen går automatisk

Vi trenger ingen signatur ved flytting av forsikringene dine fra ditt nåværende selskap. Når du kjøper forsikringer på nett fyller du bare inn informasjon om hvor vi skal sende oppsigelsen på de forsikringene du har i dag, så ordner vi resten. Ditt nåværende selskap vil da si opp dine forsikringer den dagen vi overtar forsikringene. Har du betalt for en lengre periode enn du har vært forsikret, vil selskapet overføre det overskytende til din konto.

Barnetillegg

Lovbestemt yrkesskadeforsikring

I henhold til lov om yrkesskadeforsikring ytes det erstatning til barn for tap av forsørger. Erstatningen bestemmes av barnets alder da forsørgeren døde.

Under 1 år: 6,5G

1 år: 6,0G

2 år: 6,0G

3 år: 5,5G

4 år: 5,0G

5 år: 5,0G

6 år: 4,5G

7 år: 4,0G

8 år: 4,0G

9 år: 3,5G

10 år: 3,5G

11 år: 3,0G

12 år: 2,5G

13 år: 2,5G

14 år: 2,0G

15 år: 2,0G

16 år: 1,5G

17 år: 1,5G

18 år: 1,0G

19 år: 1,0G

Erstatningen beregnes særskilt for hvert barn under 20 år. Var avdøde eneforsørger, får barnet dobbelt så stor erstatning.

Klagerett

Hvis du er uenig i vår avgjørelse i en skadesak, anbefaler vi at du sender oss et brev hvor du begrunner hvorfor du er uenig, så ser vi på saken din på nytt. Ønsker du en objektiv vurdering av saken kan du henvende deg til:

Forsikringsklagekontoret, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo 


Telefon: 23 13 19 60
Telefaks: 23 13 19 70

Besøksadresse: Drammensveien 145 A, 5 etg., 0277 Oslo 


Resepsjon: 08:30-11:30 og 12.30-15:00


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023